stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Bridleless Baltic Cup

Zapraszamy zawodników oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszych Ogólnopolskich Zawodach w Jeździe Bez Ogłowia O Puchar Bałtyku, w klasach cordeo i halter - Bridleless Baltic Cup. Zawody będą odbywać się na sopockim Hipodromie w dniu 11.11.2014 w godzinach od 10.00 - 18.00 jako zawody halowe.

lut 19-21

piątek - niedziela, godz. 14:00

Gdynia,
bilety 25 - 200 zł
KONKURENCJE: Zawody rozgrywane będą w 4 konkurencjach:
- skoki
- ujeżdżenie
- trail
- freestyle

Każdy zgłoszony zawodnik przejeżdża jedną z wybranych powyżej konkurencji oraz obligatoryjny konkurs Freestyle w którym zawodnik może zaprezentować dowolny przejazd.

W konkursie trail do wykonania 10 zadań, w skokach do pokonania 10 przeszkód, ujeżdżenie do przejechania zgodnie z podanym programem.

W ujeżdżeniu punktacja podawana jest w skali procentowej, zgodnie ze standardami PZJ. W skokach i trailu liczba uzyskanych punktów przeliczana na skalę procentową w celu ujednolicenia punktacji w konkursach do wyboru. W każdym konkursie zostaną wyróżnione trzy miejsca z najwyższą ilością punktów. Dla tych zwycięzców przewidziane są medale. Pozostali zawodnicy otrzymują flots/szarfę. Punktacja za obowiązkowy konkurs freestyle również jest podawana procentowo. Zawodnik, który uzyska najwyższą notę z wybranego przez siebie konkursu oraz pokazu pracy freestyle łącznie, otrzyma pierwsze miejsce w zawodach oraz Puchar Bałtyku.

W konkurencji freestyle dodatkowa nagroda specjalna przekazywana przez obserwatora prywatnego.

KLASY: zawodnicy mogą wystartować w w/w konkurencjach w klasie cordeo i halter tzn. bez użycia innych kiełzn lub ogłowia. W klasie halter dopuszcza się start w kantarku sznurkowym, w klasie cordeo w ogóle bez ogłowia tj. tylko z linką na szyi konia lub też bez samego cordeo, a użyciem jednego lub 2 batów lub w ogóle bez niczego. Zawodnicy uzyskują bonusy procentowe do łącznego wyniku za użycie tylko cordeo, tylko 2 batów lub niczego w każdym z 2 startów.

ZAWODNICY: W zawodach mogą wziąć udział osoby przygotowane do startu w klasie cordeo i halter tzn. bez użycia innych kiełzn. Dopuszcza się możliwość startowania osób niepełnoletnich powyżej 13 roku życia za pisemną zgodą opiekunów.

Dopuszczenie do udziału w zawodach zatwierdza komisja ze strony organizatora na podstawie filmiku trwającego między 3 a 5 minut zgłaszanego na adres kontakt@bezoglowia.pl w postaci linku do filmiku na Youtube lub też nadesłanego na powyższy adres biura organizatora. Ostateczną datą dosłania materiału jest 26.10.2014 lub dzień wyczerpania wolnych miejsc startowych ogłoszony na stronie organizatora zawodów.

Filmik powinien zawierać:
uczestnicy ujeżdżenia: podstawowe elementy ujeżdżenia w 3 chodach uczestnicy konkursu skokowego: minimum 3 przeszkody z galopu na poziomie L - do 100 cm, w tym: zmiana kierunku między nimi

Uczestnicy traila: elementy ujeżdżenia w 3 chodach, 2 przeszkody o minimalnej wysokości 50cm oraz 2 zadania nietypowe (np. otworzenie przy/na koniu parasolki, przejście po niecodziennym podłożu)

Wszystkie przejazdy powinny być nagrywane w osprzęcie, w którym uczestnik zamierza startować - halter lub cordeo oraz siodle. Dopuszcza się możliwość startowania w obu klasach ( pod warunkiem, że będzie miejsce ) lub we wszystkich konkursach ( ujeżdżenie, skoki, trail ) jednej osoby z różnymi końmi lub jednego konia pod różnymi jeźdźcami.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są dostarczyć najpóźniej w dzień zawodów przed ich rozpoczęciem pełną dokumentację, tj: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach jeździeckich, wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy oraz paszport konia z aktualnymi szczepieniami oraz wnieść jednorazową opłatę wpisowo-startową w wysokości 50 zł od pojedynczego startu, najpóźniej w dzień zawodów od 7.30 do godziny 9.00 w biurze zawodów.

KONIE: W zawodach mogą wziąć udział konie i kuce, klacze, wałachy i ogiery. Nie przyjmujemy zgłoszeń klaczy ze źrebakami. Do startów przystąpić mogą zwierzęta, które mają ukończony 4 rok życia.
Konie muszą być zdrowe i mieć aktualne szczepienia, które zawodnik przedstawia najpóźniej w dzień zawodów od 7.30 do godz 9.00 w biurze zawodów.

ORGANIZATOR:
Organizator zapewnia:
-dla 3 pierwszych miejsc na podium medale w konkursach trailu, ujeżdżenia i skoków
-flots w klasie halter i szarfy w klasie cordeo
-nagroda specjalna w konkurencji freestyle
-nagrody rzeczowe, upominki, dyplomy
-dla osoby, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów w skali procentowej w wybranej konkurencji ( trail, ujeżdżenie, skoki ) oraz w programie indywidualnym Freestyle - pierwsze miejsce zawodów oraz Puchar Bałtyku.


Skoki:
Obowiązuje wysokość parkuru LL - do 90 cm
Na parkurze do pokonania 10 przeszkód, w tym obowiązuje jedna przeszkoda typu okser oraz jedna przeszkoda z rowem foliowym bez wody. Reszta to stacjonaty, w tym 2 stacjonaty ustawione w szeregu/linii.
Konkurs na zasadach konkursu dokładności i stylu. Oceniana jakość komunikacji, odpowiadania konia na sygnały, prowadzenia konia na przeszkody, jakość dosiadu, precyzja skoku, ogólny styl jazdy
Suma punktów do uzyskania na parkurze 30. Po 3 na każdej prawidłowo przejechanej przeszkodzie.
Za strąconą przeszkodę 0 pkt.
Za 1 nieposłuszeństwo i dokończenie skoku - 2 pkt. na danej przeszkodzie
Za 2 nieposłuszeństwo i dokończenie skoku - 1 pkt. na danej przeszkodzie
za 3 nieposłuszeństwo ELIMINACJA
Upadek jeźdźca lub konia ELIMINACJA
Obowiązuje limit czasu wynoszący 4 minuty, którego przekroczenie o 5 sekund równa się odjęciu 50% przyznanych pkt. w całym przejeździe. Przekroczenie limitu czasu powyżej 5 sekund ELIMINACJA.
Końcowa ocena przejazdu jednego zawodnika to średnia ocen każdego z trzech sędziów. Ostateczna punktacja podawana w skali procentowej.

Ujeżdżenie:
Obowiązuje program P-10R-DK (dostępny na stroniehttp://www.dressage.pl/programy pod symbolem P10DK)
Czworobok 60x20
Program P-10R-DK: w ruchu nr9 i nr14 bez oddania i nabrania wodzy, ruch nr 22 bez żucia z ręki, bez numeru 23 oraz opuszczenie czworoboku stępem roboczym

W przejeździe oceniane: precyzja przejazdu, dokładność figur i zadań, jakość komunikacji, dyskretność sygnałów, reakcję konia na wszelkie przekazywane sygnały.

Końcowa ocena przejazdu jednego zawodnika to średnia ocen każdego z trzech sędziów. Ostateczna punktacja w skali procentowej.

Czas przejazdu 4 minuty

Trail/Park Habituacyjny/:
Do wykonania w tym konkursie zawodnik będzie miał 10 zadań podanych poniżej. Każdy zawodnik wchodzi na tor z koniem prowadzonym z ziemi i wsiada w wyznaczonym punkcie oraz kończąc tor schodzi z konia w wyznaczonym punkcie i wyprowadza konia dowolnym chodem również z ziemi. Zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji ma czas 2 minuty na pokazanie koniowi i zapoznanie się samemu z rozstawieniem przeszkód i zadań do wykonania.

-wąskie przejście z wycofaniem do wyznaczonego miejsca i ponowne pójście naprzód
-zadanie dwuetapowe: bramka z kurtyną "frędzle"(a) oraz bramka z "bananami"(b)
-stacjonata max. 60 cm do pokonania z kłusa lub galopu
-cavaletti w kłusie po okręgu z prostym wjazdem
-mini basen w wodą do przejścia
-przejście przez folię na mostek
-"S" z drągów na ustępowania łopatki i zadu
-zagalopowanie w punkcie A i przejście do stój w punkcie B
-slalom między pachołkami w kłusie z zabraniem przed slalomem i oddaniem po slalomie przedmiotu przeznaczonego do przewiezienia
-przeszkoda niespodzianka

Za wykonanie każdego zadania poprawnie uczestnik może uzyskać 3 punkty. Przy pierwszej odmowie konia zostaje odjęty 1 punkt, czyli po wykonaniu zadania po jednej odmowie można uzyskać 2 punkty. Przy drugiej odmowie i wykonaniu zadania można uzyskać 1 punkt. Trzecia odmowa daje 0 punktów za niewykonane zadanie i uczestnik musi przejść do następnego bez możliwości poprawienia odmówionego. W przypadku wykonania zadania połowicznie, np. zejście z przeszkody w trakcie jej wykonywania, zawodnik może uzyskać 1 punkt. Czyli częściowe wykonanie zadania jest równe dwukrotnemu odmówieniu jego wykonania przez konia.

Suma za pokonanie przeszkód równa 30 punktów liczona jest do ogólnej klasyfikacji Pucharu. Czas na pokonanie parku to limit 8 minut. Przekroczenie normy czasu o 15 sekund skutkuje odjęciem 50% przyznanych pkt. w całym przejeździe.
Końcowa ocena przejazdu jednego zawodnika to średnia ocen każdego z trzech sędziów. Ostateczna punktacja podawana w skali procentowej.

Freestyle:
Konkurs OBLIGATORYJNY dla wszystkich uczestników. W tej dyscyplinie zawodnik pokazuje program dowolny, ułożony przez siebie do wybranej muzyki. Czas przewidziany dla jednego zawodnika to 4 minuty. Obowiązuje tu pełna dowolność w prezentowaniu umiejętności. Może to być:
-praca z koniem z ziemi z elementami układania konia lub np. tricki
-pokaz przebierany np. z dowolnym przejazdem ujeżdżeniowym
-pokaz tricków z siodła
-skoki przez nietypowe przeszkody.
-pokaz habituacji konia na przeróżne nietypowe przedmioty
-praca na wolności
-jazda w nietypowym dosiadzie
-pokaz skoków przez przeszkody wyższe niż 130 cm (mogą być pojedyncze --przeszkody, nie mniej niż 3)
-free riding - pokaz jazdy z elementami klasycznymi na oklep oraz cordeo lub bez niego
-jazda w stylu western
-końskie agility
-dowolny przejazd na cordeo lub bez
-itp.,

Warunkiem koniecznym jest wykonanie programu w obowiązujących klasach - halter lub cordeo lub bez jakiegokolwiek sprzętu na koniu. Opis programu musi być dostarczony najpóźniej do dnia 26.10. 2014, by organizator mógł zapewnić jego zrealizowanie. Dopuszcza się startowanie w tej konkurencji dwóch/grupy osób z jednym koniem lub jednej osoby z dwoma/grupą końmi - jeżeli ma to wartość pokazową lub 2 jeźdźców naraz np. synchronicznie.
Program oceniany procentowo. W ocenę wlicza się harmonia, posłuszeństwo konia, reakcje na wydawane polecenia, pewność ruchów z ziemi/poprawność dosiadu, zawartość i atrakcyjność programu, stopień trudności, jakość techniczną wykonywanych ewolucji, dopasowanie aranżacji muzycznej, wykorzystanie przestrzeni.

ZASADY OGÓLNE:
Zawodnik może we wszystkich dyscyplinach mieć przy sobie bacik lub dwa. Dopuszczalny stick, bat ujeżdżeniowy lub palcat. Zastrzeżeniem jego posiadania jest nie używanie go jako kary w trakcie każdego konkursu. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany przy rażącym nadużyciu bata. Zawodnik może posiadać ostrogi z założeniem, że nie kaleczą one boków konia. Każdego zawodnika obowiązuje kask w konkursie ujeżdżenia i skoków. W parku oraz konkursie freestyle dowolne nakrycie głowy u osób powyżej 18 roku życia. Przed rozpoczęciem zawodów na rozprężalni będzie sprawdzany stan sprzętu oraz konia.

Zawodnicy klasyfikowani są wedle ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej ilości punktów, sędziowie mają prawo zarządzić dogrywkę na ustalonych doraźnie zasadach.

Zawodnicy z końmi startującymi w pierwszym konkursie do wyboru otrzymują w klasie cordeo 10%, a bez cordeo 20% wartości całości punktów w tym konkursie liczonych do ogólnej klasyfikacji z racji większej trudności przy realizowaniu konkursów.

Opinie

Walczymy z przemocą słowną

Kasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Twoja opinia

Dodaj opinię

Odpowiedz

Dodając opinię akceptujesz regulamin dodawania opinii.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Trojmiasto.pl Sp. z o.o.. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Plebiscyt na Ligowca Roku 2020
21.01 g.16.00
Fenerbahce Stambuł
typuj! bez publiczności
22.01 g.19.00
ZVVZ USK PRAGA
typuj! bez publiczności
22.01 g.19.30
typuj! bez publiczności
HydroTruck Radom
23.01 g.17.30
Stal Nysa
typuj! bez publiczności
23.01 g.20.00
typuj! bez publiczności
Legia Warszawa
20.01 g.20.30
GKS Katowice
3:2 bez publiczności
19.01 g.16.00
LDLC ASVEL Lyon
79:76 bez publiczności
17.01 g.19.30
King Szczecin
82:50 bez publiczności
17.01 g.14.45
Asseco Resovia
3:2 bez publiczności
17.01 g.13.00
JKH GKS Jastrzębie
4:2 bez publiczności