Wiadomości

Co dalej z pływalnią wojskową w Gdyni?

WKS Flota Gdynia

Najnowszy artukuł na ten temat

Wodne atrakcje nad morzem i nie tylko

Pływalnia przy ulicy Śmidowicza jest aktualnie dostępna wyłącznie dla czynnych żołnierzy zawodowych.
Pływalnia przy ulicy Śmidowicza jest aktualnie dostępna wyłącznie dla czynnych żołnierzy zawodowych. st. mat Damian Gajewski

Pływalnia Komendy Portu Wojennego w Gdyni przy ulicy Śmidowicza budziła kontrowersje zarówno wtedy, gdy była dostępna dla cywili, jak i teraz, gdy mogą z niej korzystać wyłącznie wojskowi. Jedyny 50-metrowy, a jednocześnie jedyny otwarty basen w Trójmieście cieszył się jednak dużą popularnością w okresie letnim, a mieszkańcy chwalili niskie ceny wstępu. Czy jest szansa, że pływalnia zostanie znowu udostępniona?

Czy pływalnia wojskowa powinna być dostępna dla wszystkich?

tak, gdyż takich obiektów jest bardzo mało w Trójmieście 57%
tylko, jeśli spełnia wszelkie kryteria bezpieczeństwa 15%
trzeba uszanować, że to właściciel określa, kto może z niej korzystać 28%
zakończona Łącznie głosów: 667
Napisał do nas czytelnik, pan Marek:

- Niedawno wróciłem do Gdyni po kilku latach i byłem bardzo zdziwiony z powodu zamknięcia basenu Flota dla cywili - relacjonuje. - Wiem, że stanowisko dowództwa jest za ponownym udostępnieniem. Może warto byłoby, żeby redakcja zwróciła uwagę na ten problem. Teren dookoła jednostki podupada, a dodatkowe pieniądze z biletów mogłyby pomóc utrzymać to w jako takim stanie. Dodatkowym argumentem jest to, że w Gdyni nie ma zbyt wielkiego wyboru basenów dostępnych w godzinach przedpołudniowych.
Sprawdziliśmy temat. Okazuje się, że wszelkie udostępnianie obiektów wojska, w tym obiektów sportowych KPW Gdynia, może odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zagadnienia udostępniania nieruchomości podmiotom spoza resortu obrony narodowej. Już od kilkunastu lat, bo od 2004 roku, z pływalni przy ulicy Śmidowicza nie mogą korzystać osoby postronne. Basen był jednak udostępniany rodzinom żołnierzy zawodowych oraz podmiotom związanym ze sportem, takim jak choćby Klub Sportowy Delfin Gdynia, grupa pływaków Masters i Akademicki Związek Sportowy. Obecnie żadna z tych grup nie ma dostępu do basenu.

Ze względu na aktualnie obowiązujące uwarunkowania prawne, z obiektów sportowych nie mogą korzystać także rodziny żołnierzy zawodowych, pracownicy cywilni jednostek i instytucji wojskowych oraz emeryci i renciści wojskowi. Uprawnieni do korzystania z basenu są wyłącznie żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz ewentualnie podmioty prawne związane z KPW Gdynia oficjalnym porozumieniem.

Co ciekawe, Wojskowy Klub Sportowy Flota również nie korzysta obecnie z pływalni, która potocznie jest przypisywana właśnie temu podmiotowi. "Basen Floty", jak zwykło się mawiać, jest w istocie obiektem sportowym Komendy Portu Wojennego w Gdyni. WKS "Flota" jest stowarzyszeniem niezwiązanym organizacyjnie ani etatowo z jednostkami resortu obrony narodowej, a użyta nazwa podmiotu jest nawiązaniem do nazwy historycznej. Jak poinformował dyrektor klubu, Andrzej Stępień, sekcja pływacka klubu prowadzi działalność na basenie hotelu Mercure w Gdyni, a od 2010 roku zawodnicy nie startują w wyścigach rangi mistrzostw Polski.


- Obiekty sportowe KPW Gdynia zlokalizowane są na terenie wojskowym objętym kontrolą i nadzorem zgodnie z przepisami wojskowymi. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony oraz Decyzji nr 443/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie udziału Sił Zbrojnych RP w szczególnej ochronie obiektów, kompleks z basenem stanowi integralną cześć Portu Wojennego, który jest ujęty w opisanym wykazie. To nakłada dodatkowe obostrzenia związane z zapewnieniem wszelkich zasad ochrony i bezpieczeństwa. Dotyczy to między innymi przestrzegania przepisów normujących system przepustkowy oraz ograniczeń w samodzielnym poruszaniu się osób postronnych po kompleksie wojskowym, bez towarzyszących im osób do tego uprawnionych - mówi kmdr ppor. Rafał KopytKomendy Portu Wojennego w Gdyni.
Obecnie z obiektów sportowych KPW Gdynia korzystają żołnierze z blisko 40 jednostek i instytucji wojskowych oraz Wojskowego Zespołu Sportowego. Ich treningi odbywają się w ramach szkolenia fizycznego oraz specjalistycznego, zgodnie z planami wykorzystania tych obiektów. Na ich terenie odbywa się także roczny sprawdzian ze sprawności fizycznej dla żołnierzy, a oni sami są również uprawnieni do korzystania z nich w godzinach pozasłużbowych, w trybie indywidualnym. Najprawdopodobniej przy tak znacznym obłożeniu pływalni nie udałoby się już znaleźć miejsca w grafiku na wejścia rekreacyjne dla osób cywilnych.

Zobacz także: Kończy się budowa basenu AMW w Gdyni. Skorzystają również mieszkańcy

Jak informuje kmdr ppor. Kopyt, aktualnie istnieje możliwość udostępniania pływalni określonym podmiotom: organizacjom pozarządowym, w tym uczniowskim klubom sportowym oraz partnerom społecznym, tj. między innymi podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną (kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną, oświatową). Zawarte porozumienia, będące podstawą do współpracy, mają angażować wyżej wskazane podmioty do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu resortu obrony narodowej.

Najczęściej czytane