stat
Impreza już się odbyła

III Mikołajkowy Rajd Rowerowy

1. Organizator:
-Malborska Załoga Rowerowa "Rama"
(działająca przy Stowarzyszeniu Koło Przewodników Malborskich)
-Gminny Ośrodek Kultury w Mikołajkach Pomorskich

2. Komitet organizacyjny:
-Komandor Rajdu Rowerowego- Witold Milanowski
-V-ce Komandor Rajdu Rowerowego- Zbigniew Bocian
-Komandor Rajdu Pieszego - dyrektor GOK Mikołajki Pomorskie - Arkadiusz Dzikowski

3. Termin Rajdu: 6-7.12.2014 r.

4. Trasa Rajdu:
Malbork-Mikołajki Pomorskie- Malbork (łączna trasa około 60km)

5. Zgłoszenia:
Pytania i zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 4.12.2014 roku na adres: witekm77@wp.pl lub telefonicznie: +48 505 961 585

Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.
O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje:
- kolejność opłat 20zł za znaczek, nocleg, częściowe wyżywienie.
-za resztę zobowiązujemy się zakupić słodycze dla dzieci.

nr konta
52 1090 1098 0000 0001 1450 0155 z dopiskiem na III Rajd Mikołajkowy

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie

Cele Rajdu:

- promocja kultury, tradycji oraz walorów przyrodniczych gminy Mikołajki Pomorskie
- popularyzacja turystyki rowerowej jako jednej z form zdrowego wypoczynku.
- integracja turystów kolarzy i społeczności lokalnej.
- propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się rowerzysty jako uczestnika ruchu drogowego.

Program Rajdu:

Sobota, 7 grudnia 2014

- godzina 10:45 wyjazd na trasę rajdu Malbork-Sztum-Mikołajki Pomorskie
-godzina 16:00 przyjazd grupy rowerowej
- godzina 18.00 - kolacja i impreza integracyjna

Niedziela, 8 grudnia 2014

- 9.00 - śniadanie
- 9.30 - zbiórka uczestników rajdu
- 10.00 - wyjazd grupy rowerowej Mikołajki Pomorskie - Nowe Minięta - Krasna Łąka - Dworek
- 15.30 - zakończenie rajdu

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich:
uczestnik rajdu ma zapewniony nocleg:
- 30 miejsc -zapewnione materace, uczestników prosimy o zabranie śpiworów
-Do dyspozycji uczestników będzie kuchnia i toaleta.

Obowiązki uczestnika:

-prosimy o ubranie czapek Mikołaja
- dobry humor i życzliwość dla innych uczestników rajdu
- uczestnicy zobowiązani są do zapisania się na listę startową imię, nazwisko...
- zapoznanie się z regulaminem rajdu i przestrzeganie jego postanowień.
- posiadanie dokumentu tożsamości i książeczki zdrowia lub innego dokumentu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
- wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia na czas rajdu.
- ponieważ Rajd odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy zobowiązani są do znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego, przepisów o ochronie środowiska i ppoż.
- podporządkowywać się poleceniom organizatorów Rajdu.
- posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z wymogami Kodeksu Drogowego.

Postanowienia końcowe:

- Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszelkie szkody.
- Odpowiedzialność za udział w rajdzie młodzieży ( do 18 roku ) ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w rajdzie.
- Na miejsce rozpoczęcia Rajdu uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.

- Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij
28.02 g.17.45
BM Slam Stal Ostrów Wlkp.
28.02 g.19.00
GTK Gliwice
29.02 g.14.45
Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle
29.02 g.17.00
Ślęza Wrocław
29.02 g.17.00
Wisła Kraków
26.02 g.18.30
Re-Plast Unia Oświęcim
26.02 g.18.30
MKS Będzin
26.02 g.17.00
Dynamo Kursk
25.02 g.18.30
Re-Plast Unia Oświęcim
23.02 g.20.30
Visła Bydgoszcz