• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
PATRONAT

MTB Bike Tour 2012, Gdańsk, runda 1 (28 opinii)

 • sobota, 21 kwietnia 2012
 • Lokalizacja
  Gdańsk, Gdańsk Matemblewo
 • Bilety
  wstęp wolny

Relacja z imprezy

Cykl MTB Bike Tour 2012 składać się będzie tylko z 2 edycji:

1 runda: 21 kwietnia
2 runda: 6 października (finały)

Regulamin 1 rundy MTB Bike Tour Gdańsk 2012

1. Cel:
Popularyzacja i upowszechnianie jazdy rowerem jako atrakcyjnej, wygodnej i prostej formy aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Promocja kolarstwa jako dyscypliny olimpijskiej.

2. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
Miasto Gdańsk

3. Termin i miejsce:
21 kwietnia 2012 roku na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Matemblewo.

4. Zgłoszenia do zawodów:
1. Zapisy od godz. 9.00.
2. Zamknięcie listy startowej na 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej.

5. Program zawodów / kategorie:6. Zasady uczestnictwa:

1. Impreza ma charakter otwarty
2. Przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia zawodnika
3. Klasyfikacja zawodów będzie przeprowadzona z podziałem na kategorię kobiet
i mężczyzn oraz dziewcząt i chłopców
4. Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów Polskiego Związku Kolarskiego
5. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów z ważnym badaniem lekarskim w przypadku osób poniżej 18 roku życia i dokumentem potwierdzającym tożsamość
6. W przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest również zgoda opiekuna prawnego na udział w zawodach
7. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
8. W miejscu rozgrywania zawodów nie będzie możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego
9. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia kasku ochronnego w czasie wyścigu i treningu
10. Rowery zawodników muszą być rowerami górskimi, które muszą być sprawne technicznie i wyposażone w dwa działające hamulce
11. Na trasie wyścigu mogą przebywać wyłącznie zawodnicy uczestniczący w danym wyścigu
12. Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NNW i przystąpić do zawodów w stanie trzeźwym
13. Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą wyścigu, zarówno na mapie jak
i w plenerze. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W szczególnych przypadkach Sędzia Główny
w porozumieniu z Organizatorem może podjąć decyzje o neutralizacji części wyścigu
i zaliczeniu wyników jako końcowych z ostatniego punktu kontrolnego (maty) lub doliczyć czas karny tym zawodnikom, którzy skorzystali ze skrótu.
14. W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
15. Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
16. Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
17. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
18. Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
19. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.
20. uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów, Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
21. Godziny poszczególnych startów mogą ulec zmianie w czasie trwania Imprezy.

7. Zasady finansowania:

Całość kosztów wyścigu pokrywają organizatorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących.

8. Postanowienia końcowe:

1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
3. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec MOSiR w Gdańsku lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem
i organizacją zawodów.
4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
5. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.
6. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
7. Interpretacja przepisów organizacyjnych niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora natomiast interpretacja przepisów sportowych niniejszego Regulaminu należy do Sędziego Głównego wyścigu.
8. Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
9. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi
i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych etapach zawodów, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
11. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
12. Nieznajomość regulaminu MTB Bike Tour Gdańsk i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.

Mapa tras:
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku

Przeczytaj także

Opinie (28) 8 zablokowanych

 • szkoda, ze tylko dwie edycje... (6)

  ... ale za to chyba najlepsze trasy. Przyznać muszę, że ta z której zrezygnowano, w Matemblewie, najmniej mnie cieszy, szczególnie ostatnia "górka". A swoją drogą słyszałem, ze niektórzy tam podjeżdżają. Co prawda nie miałem przyjemności tego zobaczyć ale nie wypada nie wierzyć :-)
  Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie lepiej od strony organizacyjnej. Kto jechał w ubiegłorocznych finałach, ten wie... I nadzór trasy i wyniki końcowe...

  • 5 1

  • Trasa matemblewo (2)

   Moim zdaniem, trasa w matemblewie jest najlepsza, ponieważ naprawde mozna sie zmeczyc. III podjazd jest bardzo ciezki i własnie o to chodzi.

   • 0 0

   • Matemblewo (1)

    Fakt, zmęczyć się na niej można i to nielicho. Ale pozostałe trasy tez dają nieźle w kość. W odróżnieniu jednak od matemblewskiej, całe są przejezdne, tzn nie trzeba zsiadać z roweru. Oczywiście podchodzenie z rowerem to żadna ujma, tym bardziej że chyba wszyscy także to robią. A tak na marginesie - czy widziałeś kolego XYZ by ktoś podjechał na ostatnią górkę?

    • 0 0

    • widziałem

     Na własne oczy widziałem jak wjeżdżali niejednokrotnie, mnie samemu Sie nie udało jeszcze :-)

     • 0 0

  • Matemblewo jest (1)

   Z tego co widać w kalendarzu na stronie MOSiR-u, to II edycja jest w Matemblewie. Czyli wypadła "Czyżewskiego".

   Odnośnie ostatniego podjazdu, to też widziałem. Czołówka elity na pewno, nie wiem jak Z juniorami i mastersami, ale pewnie też. Po prostu to są cyborgi ;P

   • 0 0

   • Matemblewo

    Rzeczywiście Matemblewo... Będę musiał się "zaczaić" z aparatem foto by uwiecznić to, co dla mnie nieosiągalne, czyli ten sławetny ostatni podjazd a właściwie podejście... Ja mam kłopot by tam podejść z rowerem a Oni podjeżdżają... Stąd należy Im się duża literka...

    • 0 0

  • a ja widziałem :)

   podjeźdżających tam i nie byli to Banachowie :)

   • 0 0

 • A Maraton Leśny?

  • 1 1

 • Maraton Leśny c.d. (1)

  Przepraszam, za szybko kliknąłem
  Chodzi mi o przykrą przypadłość niektórych lokalnych organizatorów imprez rowerowych. Kiedyś informacje o takich imprezach można było znaleźć na tej stronie (rowery.trojmiasto.pl), wszak sama jej nazwa mówi za siebie. Ale potem info o gdyńskich imprezach ograniczono do strony Gosir, podobnie sopocki Family Cup parę razy przegapiłem, bo nie był wzmiankowany na tej stronie. Teraz jest ale Gdynia wyraźnie stroni od reszty środowiska, a teraz i Wejherowo. Mam nadzieję że to tylko przypadkowe niedopatrzenie, wszak czasu jeszcze trochę jest ale popatrzcie na wykaz imprez - są już lipcowe i późniejsze. Więc można. Bo przecież chodzi o popularyzację roweryzmu, o rekreację, o zdrowie... Co o tym myślicie, szanowni cykloholicy?

  • 3 0

  • Maraton Leśny c.d.

   Ooo,
   widzę ze informacja o tym Maratonie już jest. Pięknie dziękuję za szybką reakcję. To fajna trasa choć mało "górska". Za to szybka. Początkowo po asfalcie ale posypanym piaskiem, więc co i rusz widywałem lezących na zakrętach miłośników antygrawitacji. A przed Sławutowem bardzo wymagający piaszczysty odcinek. Po wyścigu wszyscy mają twarze umazane od kurzu, zabawnie to wyglądało w pociągu gdy wracałem do Gdańska.

   A co do informacji Kolegi franka - sprawa przynależności ulicy Abrahama jest dosyć dyskusyjna gdyż w najnowszym podziale miasta Abrahama należy bardziej do dzielnicy Strzyża i VII Dwór ( miejsce wyścigów jest raczej w tej ostatniej). Oliwa, szczególnie ta prawdziwa, historyczna, jest oczywiście dookoła Klasztoru a więc około 2 km dalej na północ.
   podaję link do tych info - http://www.gdansk.pl/samorzad,647.html

   • 0 0

 • Ul Abrahana (2)

  Ludzie opanujcie sie ta ulica jes w Oliwie a nie we Wrzeszczu

  • 3 4

  • a nie czasem na Strzyży? (1)

   • 0 1

   • Nie mam pojęcia gdzie jest ul. AbrahaNa... Ale Abrahama jest na 100% w Oliwie.

    • 0 0

 • i to jest właśnie Trójmiasto (1)

  3 miasta, 3 oddzielne imprezy. Bo się wzajemnie MOSiRy nie mogą dogadać. Metropolia pełna gębą.
  Najlepiej jakby te sieroty zebrac do jednego stołu i zrobić cykla 7 imprez, od Pruszcza po Wejherowo.
  I wilk syty i owca cała i kazdy by był zadowolony. A tromiasto może by i nawet od kalendarza dodało :)

  • 14 0

  • ty być mondry jaro

   ty dobrze pisać
   oni nic nie rozumieć......

   • 1 0

 • Pomyłka (1)

  Pierwsza edycja jest w MATEMBLEWIE ! Zajrzyjcie na stronę http://www.mosir.gda.pl

  • 0 0

  • Na początku mieli błędną informacje, stąd i błedy na portalu.

   Teraz poprawiono, więc to sprostowaliśmy. Pierwsza edycja zostanie zorganizowana w MATEMBLEWIE ! Przydałby sie jeszcze pełen program imprezy, ale ten pewnie pojawi się na ostatnia chwilę ;-/

   • 1 0

 • A będzie ktoś na Santa Cruzie czy.....

  tylko na tych sztywnych pokurczach????

  • 2 6

 • ja bedę śmigał na pełnym sztywniaku.pozdrawiam (1)

  • 5 1

  • i o to chodzi.
   Skał nie ma.

   • 1 0

 • (1)

  Panowie z M6 nie mają wstępu.Oczywiście aby nie " zamulali "
  Gratuluję pomysłu.

  pozdr.Z

  • 0 0

  • M 6

   no uważ sobie co Ty sobie myślisz? na trasie jest ich sporo:)

   • 0 0

 • Przepraszam.
  Doczytałem się w regulaminie iż M6 może również startować.

  pozdr.Z

  • 1 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

28.05 g.12.00
Kluczevia Stargard
28.05 g.16.30
Orzeł Łódź
28.05 g.18.00
Juvenia Kraków
29.05 g.14.00
Master Pharm Łódź
29.05 g.15.00
Edach Budowlani Lublin
26.05 g.20.45
Chrobry Głogów
22.05 g.18.00
Świt Skolwin
22.05 g.12.40
Sandecja Nowy Sącz
21.05 g.17.30
Raków Częstochowa