stat

Mistrzostwa okręgu w kolarstwie przełajowym

Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Kolarstwie Przełajowym 26.10.2019

1. Cel imprezy:
● Propagowanie aktywnego wypoczynku jako formy spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe
● Popularyzacja kolarstwa przełajowego oraz zdrowego stylu życia
● Wyszukiwanie talentów kolarskich na terenie miasta Gdańska
● Promocja Gdańska poprzez uczestnictwo zaproszonych gości z innych miast Polski
● Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość udziału w imprezie razem z rodzicami
● Umożliwienie współzawodnictwa młodych kolarzy w zawodach poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą
●Wyłonienie mistrzów woj. pomorskiego w tej odmianie kolarstwa 2. Terminy i miejsce zawodów:
● Wyścig odbędzie się 26 października 2019
● Miejsce zawodów teren GOS Gdańsk ul. Zielonogórska 4
● Zapisy od 10:00 do 11:00.
● Start pierwszej kategorii o godz. 11.05
3. Zasady uczestnictwa:
● Impreza ma charakter otwarty, o przynależności do danej kategorii wiekowej według przepisów kolarstwa przełajowego decyduje wiek zawodnika jaki osiągnie w roku 2020 - nie dotyczy kategorii dzieci do 8 lat i 9-10 lat
● Klasyfikacja zawodów będzie przeprowadzona z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn oraz dziewcząt i chłopców.
● Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do biura zawodów z dokumentem potwierdzającym tożsamość, w przypadku osób poniżej 18 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach.
●Dopuszczalny rower zarówno mtb jak i przełajowy we wszystkich kategoriach wiekowych.
● Obowiązkowy start w kasku sztywnym
● Start na własną odpowiedzialność.
● Rowery zawodników muszą posiadać dwa sprawne hamulce.
● U zawodników poniżej 18 roku życia zalecane są badania lekarskie 4. Zgłoszenia: Zgłoszeń dokonuje się na miejscu, w dniu zawodów, w biurze zawodów między 10:00 a 11:00 lub przez zgłoszenie na adres tomekibeata@gmail.com z dopiskiem - imię ,nazwisko,rocznik,klub ,miejscowość .Zgłoszenie należy potwierdzić w dniu startu w biurze zawodów. 5. Zasady rozgrywania zawodów: a ) Uczestnikom zawodów zabrania się:
● skracania wyznaczonej trasy
● opuszczania okrążeń
● utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika, poprzez jazdę niezgodną z przepisami.
● zawodnik na rowerze powinien poruszać się po trasie wyścigu samodzielnie bez pomocy osób trzecich b ) Każda naprawa lub wymiana roweru musi być przeprowadzona w boksach technicznych zgodnie z przepisami dla wyscigów kolarstwa przełajowego. c ) Zawodnicy i ich opiekunowie zobowiązani są do respektowania poleceń sędziego głównego wyścigu i komisji sędziowskiej. d ) Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie e ) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi trzymać się swojego toru jazdy
6. Kategorie wiekowe i dystanse: 1. DZIECI DO 8 LAT - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.5 MINUT 2.DZIECI 9 - 10 LAT- CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.10 MINUT 3.ŻAK 11 - 12 LAT ( ROCZNIK 2008-2009 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.15 MINUT 4.MŁODZIK 13 -14 LAT ( ROCZNIK 2006-2007 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.20 MINUT 5.JUNIOR MŁODSZY - 15-16 LAT ( ROCZNIK 2004-2005 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.30 MINUT 6. JUNIOR 17-18 LAT ( ROCZNIK 2002-2003 ) - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.40 MINUT 7. KOBIETY -JUNIORKA MŁODSZA ,JUNIORKA ,ELITA ,MASTERS -15 LAT I STARSZE - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.30 MINUT
8. PANOWIE - ELITA 19 -34 LATA , MATERS I 35 - 44 LATA - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.50 MINUT , MASTER II 45 = 54 LATA ,MASTERS III 55 LAT I STARSI - CZAS TRWANIA WYŚCIGU OK.30 MINUT Są to dystanse przybliżone, które mogą ulec zmianie. Przy niskiej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii. 7. Nagrody:
● Za zajęcie miejsc I -III w poszczególnych kategoriach wiekowych puchary MEDALE DLA WSZYSTKICH
8. Opłaty startowe: Nie ma opłat startowych 9.Organizator zawodów: BELTA TEAM GDAŃSK TKKF "CHEŁM SPÓŁDZIELCZY" Rada Dzielnicy Chełm CYCLING PLANET GOS Gdańsk Miasto Gdańsk
Kontakt: tel.: 692 615 694 604 966 346 email: tomekibeata@gmail.com oficjalna strona: www.beltateam.com 10. Ochrona środowiska naturalnego: Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu .
Zaśmiecanie trasy wyścigu będzie karane. 11. Protesty: Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w czasie trwania zawodów. 12. Postanowienia końcowe:
● Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu w uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
● Wyścig przeprowadzony zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami PZKOL
● Komisję sędziowską wyznacza organizator.
● Na trasie zawodów występują podjazdy i zjazdy ORAZ SZTUCZNE PRZESZKODY
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
● Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
● Zawody są rozgrywane bez względu na pogodę.
● Zobowiązuje się trenerów bądź opiekunów do utrzymania porządku w swoich grupach.
● Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
● Każdy zawodnik powinien posiadać własne ubezpieczenie NW
● Każdy uczestnik oświadcza, że zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność.
● Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.
● Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
● Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas trwania zawodów.
● Bieżące sprawy organizacyjne podawane będą na odprawie technicznej przed zawodami.
● We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
● Start w zawodach oznacza akceptacje regulaminu w tej treści Organizator : Tomasz Lorkowski tel. 692 615 694

Przeczytaj także

Opinie

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij
11.07 g.15.00
ŁKS Łódź
11.07 g.16.00
Juvenia Kraków
11.07 g.16.30
Unia Tarnów
11.07 g.17.30
Jantar Ustka
12.07 g.17.30
Lech Poznań
08.07 g.20.00
Lech Poznań
04.07 g.20.00
Cracovia
03.07 g.20.30
Korona Kielce
28.06 g.15.00
Jagiellonia Białystok