• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Modlą się na przerwach między lekcjami. Dyrektor: mogą, jeśli respektują statut

rb
27 stycznia 2023, godz. 14:10 
Opinie (598)
Czy w szkole między lekcjami uczniowie mogą odmawiać modlitwy? Czy w szkole między lekcjami uczniowie mogą odmawiać modlitwy?

Uczniowie III LO z Gdyni codziennie na długiej przerwie w jednej z klas odmawiają wspólnie z nauczycielem historii modlitwę Anioł Pański - poinformowała Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Dyrektor liceum w odpowiedzi na pytania dziennikarki przyznał, że "każda uczennica i pracowniczka III LO w Gdyni oraz każdy uczeń i pracownik podczas formalnej i planowej przerwy w pracy lub w nauce może modlić się w dowolnym języku w ramach wyznawania każdej religii pod warunkiem respektowania statutu III LO".Czy uczniowie mogą spotykać się i wspólnie odmawiać modlitwy na szkolnych przerwach?

Według informacji GW modlitwą na długiej przerwie z uczniami miał pochwalić się nauczyciel historii podczas dyskusji na Facebooku. Miał przekonywać tam, że osoby wierzące w III LO są w mniejszości, jednak nie spotkał się z "poważnymi przejawami naruszania tolerancji wobec nich".

Na pytanie Gazety czy odmawianie modlitwy na terenie szkoły jest zgodne z zasadami szkoły, dyrektor szkoły odpowiedział:

- Uprzejmie informuję, że sposób spędzania przez uczniów i uczennice III LO w Gdyni wolnego od lekcji czasu, w tym podczas przerw między lekcjami, zależy od woli (także inicjatywy) ww. uczniów i uczennic. Wola (inicjatywa) tych uczniów i uczennic musi respektować zapisy Statutu III LO w Gdyni. Wyznaczeni nauczyciele III LO w Gdyni podczas każdej z przerw zapewniają pieczę pedagogiczną uczniom oraz uczennicom przebywającym na terenie szkoły. Podczas przerw między lekcjami bywają organizowane, z uwzględnieniem zapisów Statutu III LO w Gdyni, przez nauczycielki/nauczycieli lub uczennice/uczniów (pod opieką nauczycielek/nauczycieli) różne spotkania w sprawach wychowawczych, opiekuńczych, organizacyjnych, dydaktycznych i wielu innych. Uprzejmie informuję, że w III LO w Gdyni nie jest prowadzony rejestr sposobów spędzania przez uczniów i uczennice albo nauczycieli i nauczycielki czasu wolnego od obowiązków edukacyjnych albo zawodowych, w tym m.in. podczas przerw między lekcjami - poinformował Wiesław Kosakowski, dyrektor gdyńskiej Trójki.
Przyznał też, że "każda uczennica i pracowniczka III LO w Gdyni oraz każdy uczeń i pracownik III LO w Gdyni, podczas formalnej i planowej przerwy w pracy lub w nauce, może modlić się w dowolnym języku w ramach wyznawania (albo niewyznawania) każdej religii usankcjonowanej prawnie w Polsce pod warunkiem respektowania Statutu III LO w Gdyni. Spis takich religii jest dostępny m.in. w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej. W III LO w Gdyni modlić się mogą także osoby, które nie utożsamiają się z jakąkolwiek religią pod warunkiem, że respektują Statut III LO w Gdyni".

Uczniowie rezygnują z religii i WDŻ, bo Uczniowie rezygnują z religii i WDŻ, bo "wieje nudą"

Modlitwa tylko podczas lekcji religii?Jak czytamy w statucie III LO w Gdyni, według Rozdziału V "Religia i etyka" zgodnie z punktem 5. "można odmawiać modlitwę przed i po zajęciach religii". Statut szkoły podkreśla też, że "uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem
jakiejkolwiek dyskryminacji".
rb

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (598)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Relacje LIVE

Najczęściej czytane