Wiadomości

stat

Czterokrotne przebicie na akcjach Lechii

Lechia Gdańsk

Najnowszy artukuł na ten temat

Ile Gdańsk zapłaci klubom za promocję miasta? Lechia otrzyma najwięcej

Adam Mandziara jest zarówno prezesem Lechii SA jak i Lechii Rights Management, która dąży do nabycia nowych akcji piłkarskiej spółki.
Adam Mandziara jest zarówno prezesem Lechii SA jak i Lechii Rights Management, która dąży do nabycia nowych akcji piłkarskiej spółki. fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Większościowy akcjonariusz Lechii SA Gdańsk próbuje różnymi sposobami zwiększyć swój stan posiadania w piłkarskiej spółce. Z jednej strony zarząd klubu proponuje zamianę 13,5 mln zł długu na nowe akcje, co spowodowałoby zmniejszenie siły głosu mniejszościowych akcjonariuszy. Z drugiej strony niektórzy z tych ostatnich już otrzymali propozycje, by odsprzedać akcje. Za każde 5 tysięcy złotych wyłożonych na udziały w 2009 roku, teraz mogą zarobić 20 tys. zł. Chętnych do sprzedaży na razie nie widać.SPÓŁKA PHILIPP WERNZE KONTROLUJE KLUB

Lechia SA wyemitowała 15 milionów akcji po 10 groszy każda. 10,7 mln z nich należy do Lechia Rights Management Sp. z o.o., gdyż pod taką nazwą występuje obecnie spółka znana poprzednio jako Lechia Investment, a jeszcze wcześniej Wrocławskie Centrum Finansowe. Te pakiet daje jej 57 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jak informowaliśmy przed miesiącem zmienił się 100-procentowy właściciel Lechii Rights Management. Obecnie zamiast szwajcarskiego funduszu Private Equity "W&C Vermögensgesellschaft AG" mamy niemiecką spółkę Advancesport AG, której większościowym udziałowcem jest Philipp Wernze. Natomiast prezesem zarówno Lechii SA jak i Lechii Rights Management jest Adam Mandziara.

FRANZ JOSEF WERNZE O SYTUACJI W LECHII I ROLI W KLUBIE JEGO SYNA

Zgodnie z zapowiedziami Franza Josefa Wernze, szefa ETL, kapitał założycielski tej ostatniej spółki ma wzrosnąć z 50 tysięcy aż do 60 milionów złotych. Będą zatem pieniądze, by dokupić akcji w Lechii SA. Jednak nabycie nowych udziałów nie jest taką łatwą sprawą.

Rozpoczęła się kolejna rozgrywka w łonie akcjonariuszy Lechii Gdańsk SA. 4,3 mln akcji jest rozproszonych w rękach ponad 40 osób fizycznych. Łącznie mają one 43 procent głosów na WZA, a także liczne prawa. We władzach klubu przysługują im dwa miejsca. Obecnie z tego tytułu w Radzie Nadzorczej zasiada Piotr Zejer, a członkiem zarządu jest Kazimierz Konieczny.

Ponadto ci akcjonariusze w określonych sytuacjach mogą skorzystać ze swoistego weta dla każdego z akcjonariuszy. Gdyby pojawiła się uchwała o zmianie nazwy, herbu czy przeniesieniu siedziby Lechii z Gdańska, nawet jedna osoba może ją zablokować.

TAK DOKONAŁO SIĘ PRZEJĘCIE WIĘKSZOŚCIOWEGO PAKIETU AKCJI W 2014 ROKU

Aby zwiększyć swój pakiet w Lechii SA większościowy akcjonariusz musi przeprowadzić nową emisję akcji, które sam obejmie bądź też wykupić udziały od mniejszościowych. Pierwsza z tych koncepcji - jak informowaliśmy - zakłada zamianę 13,5 miliona długów, które Lechia SA ma wobec większościowego akcjonariusza na nowe akcje dla niego. Druga to oferta odkupienia akcji. Obie próby były podejmowane już w przeszłości, ale nie zmieniły układu sił w akcjonariacie.

Konwersja długu na akcje była głosowana u schyłku 2013 roku, jeszcze w czasach, gdy pakiet większościowy był w rękach rodziny Kucharów, ale nie zyskała akceptacji. Teraz może być podobnie, gdyż by przegłosować podwyższenie kapitału założycielskiego, który obecnie wynosi tylko 1,5 mln zł, trzeba mieć 3/4 głosów na walnym zgromadzeniu. Mniejszościowi wspólnymi siłami mogą zatem zablokować tego typu uchwałę i tak zrobili blisko 5 lat temu.

WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ LECHII CHCE ZAMIENIĆ 13,5 MLN ZŁ DŁUGU NA NOWE AKCJE

Dlatego pojawiła się propozycja odkupienia akcji. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy większościowy akcjonariusz proponuje 40 groszy za akcję, której nominalna wartość to 10 groszy. Jako że w 2009 roku mniejszościowi akcjonariusze kupowali udziały za 5 tys. zł i jego wielokrotność, to za włożone wówczas 5 tys. otrzymaliby 20 tys. lub wielokrotność tych kwot.

Pierwsze reakcje mniejszościowy akcjonariuszy, którymi rozmawialiśmy, nie wróżą powodzenia tej próbie.

- Nie zamierzam sprzedawać, co najwyżej kupować - mówi nam jeden z akcjonariuszy o większym pakiecie wśród mniejszościowych.
- Gdybym miał akcje za 100 tys. to może propozycja sprzedania ich za 400 tys. i zysku 300 tys. zł byłaby kusząca. A sprzedaż z zyskiem 15 tys. zł mnie nie interesuje. Zamiast tych pieniędzy wolę mieć wpływ na to co dzieje się w spółce - dodaje jeden z tych co 8 lat temu wyłożył na akcje 5 tys. zł. Takich osób wśród mniejszościowych akcjonariuszy jest najwięcej.
TRZYKROTNY ZYSK NA AKCJACH LECHII

Mniejszościowi mają jeszcze jedno uprawnienie, które pozwala im strzec układu sił. To prawo pierwokupu akcji za cenę, za którą mniejszościowy akcjonariusz chciałby zbyć swój pakiet osobie lub firmie, która nie jest akcjonariuszem akcji serii A.

Dlatego na razie do grona akcjonariuszy mniejszościowych dołączyły tylko dwie osoby, która nie miała akcji w 2009 roku. Jesienią 2014 roku Radosław Michalski, w związku z wyborem na prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, sprzedał akcje Piotrowi Zejerowi, jednemu z liderów Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy" Pakiet nabyty w 2009 roku za 5 tysięcy złotych został odkupiony za 10 tys. Natomiast w 2015 roku za 5 tys. zł, czyli dokładnie za kwotę, którą sam zapłacił, sprzedał akcje Piotr Zdanowicz.

ANDRZEJ KUCHAR KUPIŁ AKCJE LECHII ZA 70 TYS ZŁ, 4 LATA PÓŹNIEJ SPRZEDAŁ ZA PONAD MILION

Jedyna skuteczna obrona przejęcia akcji mniejszościowego akcjonariusza przez większościowego miała miejsce 2 lata temu.. Swoje akcje, z trzykrotnym zyskiem, za 90 tys. zł chciał sprzedać były prezes Lechii, Bartosz Sarnowski. Wówczas zamiast większościowego akcjonariusza odkupili je; Dariusz KrawczykAdam Wysocki, broniąc tym samym proporcji między większościowym a mniejszościowym akcjonariuszem.

Natomiast nikt nie licytował się z Andrzejem Kucharem. Gdy wchodził on do Lechii SA, 50 procent głosów na WZA nabył jako Wrocławskie Centrum Finansowe, a za 70 tys. zł kupił akcje jako osoba fizyczna, tak jak pozostali mniejszościowi akcjonariusze. W 2013 roku prywatny pakiet aż za 1,05 miliona złotych odsprzedał WCF. Obecnie właśnie te wszystkie akcje składają się na pakiet większościowy, który poprzez kontrolę kilku spółek ma należeć do niemieckiego ETL.

PEŁNA LISTA MNIEJSZOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY LECHII Z 2009 ROKU

ZE STATUTU LECHIA SA: ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI, PRAWO PIERWSZEŃSTWA
wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady Nadzorczej w drodze uchwały powziętej większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 60% składu w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zawierającego cenę zbycia i osobę nabywcy.

3. Rada Nadzorcza wyrażając zgodę na zbycie akcji imiennych określa osobę nabywcy i cenę zbycia zgodnie ze wskazaniem wnioskującego akcjonariusza.

4. Przed wyrażeniem zgody na zbycie akcji Rada Nadzorcza powinna zaoferować akcje wszystkim Założycielom Spółki za cenę zbycia wskazaną przez wnioskującego akcjonariusza. W tym celu Rada Nadzorcza roześle jednocześnie wszystkim Założycielom Spółki będącym akcjonariuszami, listami poleconymi, kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji i ich cenie lub w inny sposób doręczy im pisemne zawiadomienie, za poświadczeniem odbioru.

5. Założyciel Spółki będący akcjonariuszem, zamierzający nabyć akcje oferowane do zbycia obowiązany jest w terminie czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, złożyć pisemną ofertę na ręce Rady Nadzorczej, która powiadomi o tym zbywcę. Na żądanie zbywcy uprawniony akcjonariusz ma obowiązek udzielić zbywcy zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz będący Założycielem Spółki złożył ofertę nabycia akcji, prawo nabycia akcji przysługuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uprawnionym, proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

6. W przypadku złożenia przez co najmniej jednego akcjonariusza będącego Założycielem Spółki oferty nabycia akcji, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych osobie wskazanej przez wnioskującego akcjonariusza, wskazując jednocześnie akcjonariusza lub akcjonariuszy będących Założycielami Spółki, którzy złożyli w terminie oferty nabycia.

7. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży akcji oraz wpłacić cenę nabycia w terminie dwóch tygodni od dnia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 6, pod warunkiem podpisania umowy nabycia akcji z dotychczasowym akcjonariuszem.

8. Jeżeli akcjonariusz zamierza zbyć akcje nieodpłatnie lub wnieść je jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki, Założycielom Spółki przysługuje prawo ich nabycia, za cenę ustaloną w drodze porozumienia stron, a w razie braku takiego porozumienia, za cenę wynikającą z wartości bilansowej akcji według stanu na dzień zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, określoną przez biegłego rewidenta powołanego na koszt obydwu stron. O zamiarze nieodpłatnego zbycia akcji lub ich wniesienia jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.


Typowanie wyników

mecz ligowy
21.10.2017 godz.20:30
wartość: 3 punkty

Jak typowano

1

35%

159 typowań

x

22%

99 typowań

2

43%

194 typowania

Opinie (156) ponad 20 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższe spotkanie Lechii

początek meczu: 23.02.2020 godz. 17:30 LIVE!

Lech Poznań
:
LECHIA Gdańsk
mecz ligowy

Jak typują inni

1

46%

106 typowań

x

31%

70 typowań

2

23%

52 typowania

TYPUJ!

Najwyżej ocenieni zawodnicy Lechii

Najlepiej typujący wyniki Lechii

imię i nazwisko typowań pkt. skuteczność
1. Stefan Sandach 28 47 57.1%
2. Krzysztof Dębski 28 46 57.1%
3. Krzysztof Ogonowski 28 46 57.1%
4. Janusz Bereziuk 28 46 53.6%
5. Maciej Śleboda 26 45 61.5%

Aktualna tabela

Piłka nożna - Ekstraklasa
Drużyny M Z R P Bramki Pkt.
1 Legia Warszawa 22 13 3 6 45:23 42
2 Cracovia 22 13 3 6 32:17 42
3 Pogoń Szczecin 22 11 6 5 25:18 39
4 Śląsk Wrocław 22 9 9 4 29:23 36
5 Lech Poznań 22 9 7 6 37:22 34
6 LECHIA GDAŃSK 22 9 7 6 26:24 34
7 Piast Gliwice 22 10 4 8 24:22 34
8 Wisła Płock 22 9 4 9 27:35 31
9 Jagiellonia Białystok 22 8 6 8 31:29 30
10 Raków Częstochowa 22 9 2 11 26:34 29
11 Zagłębie Lubin 22 8 4 10 31:31 28
12 Górnik Zabrze 22 6 9 7 26:27 27
13 Wisła Kraków 22 7 2 13 26:35 23
14 Korona Kielce 22 6 5 11 12:24 23
15 ARKA GDYNIA 22 5 6 11 17:31 21
16 ŁKS Łódź 22 4 3 15 21:40 15

W sezonie zasadniczym każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Po 30 kolejkach nastąpi podział na grupę mistrzowską i spadkową, a w każdej zagra po 8 drużyn. Wszystkie punkty zostaną zaliczone, a w drugiej fazie w obu grupach każdy zagra z każdym, ale już bez rewanżów.
Z ekstraklasy zdegradowane zostaną 3 ostatnie drużyny. Mistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a dwie kolejne drużyny w eliminacjach Ligi Europy.

Wyniki 22 kolejki:

  • LECHIA GDAŃSK - Piast Gliwice 1:0 (0:0)
  • Górnik Zabrze - ARKA GDYNIA 2:0 (0:0)
  • ŁKS Łódź - Wisła Płock 0:0
  • Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 0:0
  • Raków Częstochowa - Legia Warszawa 2:2 (2:0)
  • Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 0:1 (0:0)
  • Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 0:0
  • Cracovia - Lech Poznań 2:1 (0:1)

Terminarz

23.02 (nd) godz.17:30 Lech Poznań typuj LECHIA Gdańsk LIVE!
01.03 (nd) godz.12:30 Korona Kielce typuj LECHIA Gdańsk
04.03 (śr) godz.20:30 LECHIA Gdańsk typuj Legia Warszawa
14.02 (pt) godz.20:30 LECHIA Gdańsk 1:0 Piast Gliwice LIVE!
07.02 (pt) godz.20:30 Śląsk Wrocław 2:2 LECHIA Gdańsk LIVE!

Relacje LIVE

zobacz wszystkie relacje »

Najczęściej czytane