• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Tomasz Chamera w nowych rolach. Przywrócić blask Arce Gdynia i AWFiS Gdańsk

Jacek Główczyński
18 czerwca 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 
Tomasz Chamera dotychczas był znany jako wiceprezydent Europejskiej Federacji Żeglarskiej, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego oraz dyrektor Gdynia Sailing Days. Teraz jego doświadczenie skorzysta piłkarska Arka Gdynia, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, a niebawem zapewne i AZS AWFiS Gdańsk. Tomasz Chamera dotychczas był znany jako wiceprezydent Europejskiej Federacji Żeglarskiej, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego oraz dyrektor Gdynia Sailing Days. Teraz jego doświadczenie skorzysta piłkarska Arka Gdynia, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, a niebawem zapewne i AZS AWFiS Gdańsk.

Tomasz Chamera od lat jest prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego oraz wiceprezydentem Europejskiej Federacji Żeglarskiej. W ostatnim czasie podjął się kolejnych ważnych obowiązków. Został członkiem rady nadzorczej piłkarskiej spółki Arka Gdynia oraz prorektorem ds. sportu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Ponadto jest głównym kandydatem na prezesa wielosekcyjnego klubu AZS AWFiS Gdańsk. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jak zamierza pogodzić te wszystkie role i jakie stawia sobie cele i zadania?Menedżerowie sportu. Którzy z nich w Trójmieście udzielali się w kilku dyscyplinach?Jacek Główczyński: Czy pańska doba też trwa 24 godziny?

Tomasz Chamera: Od lat obserwuję u siebie następującą prawidłowość: im mam więcej obowiązków, tym skuteczniej potrafię się zorganizować. Lubię duże wyzwania, ale gdy podejmuje się kolejnego, dobrze szacuję czas i oceniam realnie, czy jestem w stanie temu podołać, ewentualnie przesunąć na dalszy plan rzeczy mniej priorytetowe. Nie ukrywam, że ostatnie propozycje były z gatunku tych nie do odrzucenia.

Czy teraz "stare", te żeglarskie obowiązki zejdą na dalszy plan?

Nie. Nic w tym względzie się nie zmieniło, gdyż deklaracje, które składałem, obejmując te funkcje, nadal są aktualne. W Polskim Związku Żeglarskim doprowadzamy do takiego stanu, że biuro zaczęło funkcjonować w zakresie zarządzania projektowego, odpowiedzialności kluczowych osób za poszczególne wydziały. Staram się inspirować pracowników związku, aby przyjęli na siebie odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji na szczeblu administracyjnym, co pozwala rozwijać własne umiejętności. Przeszedłem z zarządzania bezpośredniego na rzecz delegacji obowiązków i omawiania kluczowych spraw.

Tomasz Chamera o celach PZŻ - wywiad po wyborze na funkcję prezesaChciałby pan pozostać prezesem PZŻ na drugą kadencję?

Nigdy nie ukrywałem, że lista spraw do realizacji, z którą szedłem do wyborów w 2017 roku, od początku zawierała zamierzenia na dwie kadencje. W trakcie jednej trudno byłoby zrealizować postawione zadania, nawet gdybyśmy mieli w swoim gronie cudotwórcę. Pomimo, że Ministerstwo Sportu pozwoliło przedłużyć kadencję do końca września 2021 roku, nie zaprzątam sobie głowy sprawami politycznymi, a koncentruję się na bieżących kwestiach, jak na przykład czynnikach ekonomicznych mających wpływ na funkcjonowanie PZŻ w obecnym kryzysie spowodowanym koronawirusem, celem efektywnej działalności we wszystkich obszarach naszych działań.

Europejska Federacja Żeglarska to obowiązki zbliżone do tych w krajowym związku, czy zupełnie inne pole działalności?

To wszystko współgra ze sobą, gdyż wiele zadań, które wypełniam w EUROSAF jest zgodnych z działalnością PZŻ. Takie zagadnienia jak: upowszechnianie żeglarstwa czy doskonalenie kadr sędziowskich, rozwijamy czerpiąc z doświadczeń europejskich, ale też innym federacja przekazujemy swoje rozwiązania, bo w tym względzie mamy się czym pochwalić.

Dużo się dzieje w Arce Gdynia: kara, rozwiązany kontrakt, kontuzjeKibicom piłkarskim nazwisko Chamera nie powinno być obce, prawda?

Zawsze po lekcjach biegałem za piłką... Ale domyślam się, że chodzi o mojego brata. Michał Chamera grał w gdyńskich klubach: Bałtyku i Arce, czy w ekstraklasie także w Polonii Warszawa. Obecnie jest trenerem bramkarzy w Lechu Poznań.

Czy konsultował pan z nim decyzję, czy wejść do rady nadzorczej piłkarskiej spółki?

Nie. Praca szkoleniowa, a zasiadanie w radzie nadzorczej, to zupełnie inny rodzaj kompetencji. Nie jest tajemnicą, że w tym gremium jestem przedstawicielem miasta Gdynia, które jest swego rodzaju głównym sponsorem klubu. Jestem zaszczycony, że dostałem mandat zaufania od prezydenta Wojciecha Szczurka. Z jednej strony to nobilitacja, ale także propozycja z tych, o których wcześniej mówiłem, że są nie do odrzucenia.

Co szkodzi Arce Gdynia?Dlaczego miasta odmówiło wsparcia poprzedniemu akcjonariuszowi większościowemu Arki, a wróciło, gdy pojawił się nowy?

Nie jest tajemnicą, że było wiele zastrzeżeń do działalności klubu, zarówno w zakresie wyników sportowych, jak również spraw finansowych. Nad Arką zawisły gęste, czarne chmury. Najpewniej brak zaufania spowodował, że miasto odwróciło się plecami do poprzedniego większościowego akcjonariusza. Zmiany właścicielskie były zatem oczekiwane. Na szczęście pan Kołakowski przekonał włodarzy miasta do swoich wizji funkcjonowania klubu i dzięki temu otrzymał kredyt zaufania. Pomysły z pewnością będą ewoluowały, wymagają one też dopracowania, a także dostosowania do zmieniającej się sytuacji. Nowy właściciel potrzebuje czasu, aby zapoznać się ze szczegółami działania klubu, wdrożenia swoich zasad. Na pewno duże znaczenie będzie miała klasa rozgrywkowa, w której w nowym sezonie zagra Arka. Jednak bez względu na wszystko miasto oczekuje, że klub wróci na właściwe tory i będzie przede wszystkim transparentny.

Czy milion złotych, który wpłynie do klubu z związku z emisją nowych akcji i ponad 850 tys. zł od miasta z tytułu promocji, już rozwiązują problemy finansowe klubu, czy też potrzeby w tym względzie są dużo większe?

Za wszelką komunikację zewnętrzną odpowiedzialny jest zarząd klubu. Rada Nadzorcza mogłaby zabrać głos tylko wówczas, gdyby doszło do sytuacji krytycznej w tym zakresie.

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni o zmianie właściciela Arki: Obiecujący początek - wywiadCzyli im mniej będziemy słyszeć członków rady nadzorczej, tym lepiej będzie się działo w Arce?

Formalne udzielenie absolutorium, czyli tzw. "skwitowanie" za 2019 rok dopiero przed nami. Nie mamy jeszcze wszystkich dokumentów odnośnie sprawozdania finansowego, ale zmiany właścicielskie na pewno odbyły się w pokojowej atmosferze. Rada nadzorcza to ciało kontrolne i doradcze. Możemy sugerować odrzucenie pewnych projektów bądź postulować wprowadzenie pewnych rozwiązań, ale za bieżące prowadzenie klubu odpowiada zarząd i jego właściciele, którzy sami uznają, czy i w jakim zakresie skorzystać z naszych rekomendacji. Natomiast poprawność korzystania z publicznych pieniędzy, które trafiają do klubu, na pewno będę mieć na uwadze.

Czy degradacja Arki do I ligi byłaby zagrożeniem dla planów rozwoju klubu?

Myślę, że nie, choć to bardziej pytanie do pana Kołakowskiego. Z informacji, które przedstawił wynika, że jest to projekt długofalowy. Potwierdza to też angaż trenera, który ma pracować bez względu na to, czy uda się uniknąć degradacji, czy nie.

Nowi akcjonariusze i członkowie Rady Nadzorczej Arka Gdynia SSANa koniec chciałbym zapytać o Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu, choć może od tego powinienem zacząć, gdyż to pańskie miejsce pracy, z którym związany jest najdłużej.

Rzeczywiście, to moje główne miejsce pracy. Minęło 25 lat, a gdyby liczyć okres studiowania, to już od około 30 lat nieprzerwanie związany jestem z AWFiS.

Prorektor ds. sportu to zaszczyt, czy może w obecnej sytuacji uczelni jedynie dość przykry obowiązek?

To z pewnością zaszczyt i duże wyzwanie. Przykro było mi spotykać się z opiniami środowiska sportowego w stylu: "co to za afery u was w Gdańsku?" Nikt nie wnikał w to, gdzie jest prawda, a my wszyscy, jako pracownicy byliśmy stawiani w negatywnym świetle. Dlatego przed nowymi władzami AWFiS zadanie odbudowania pozytywnego wizerunku uczelni. Ze swej strony zamierzam w tym celu wykorzystać doświadczenie, które zdobyłem na wszystkich stopniach sportowej hierarchii, czyli jako zawodnik, trener, trener główny, dyrektor sportowy i prezes. Przed przyjęciem stanowiska prorektora przeprowadziłem szereg rozmów z zasłużonymi ludźmi dla uczelni, samorządowcami, a także w ministerstwach, aby dowiedzieć się, jakie są strategiczne plany wobec uczelni. Swoją decyzję warunkowałem tym, czy uczelnia ma być likwidowana, czy też są oczekiwania, aby się rozwijała.

Rozumiem, że nie ma zagrożenia dla dalszej działalności uczelni?

Zdecydowanie nie zakładam ani likwidacji, ani też wchłonięcia przez inną uczelnię, ale przed nami dużo pracy. Mamy wielki potencjał w sporcie i nauce, jak również w olbrzymiej bazie sportowej. To wszystko trzeba zebrać w całość, a nie oceniać wyrywkowo i na tej podstawie przedstawić holistyczny plan, który przywróci dobre czasy i dawny blask AWFiS. Ponadto trzeba zakończyć publiczne kłótnie. Gdy trzeba "prać brudy", to róbmy to na własnym podwórku, a nie wystawiajmy tego na zewnątrz.

Trzecia zmiana rektora AWFiS w ciągu 3 miesięcy. Prokuratura bada projekt Belt and RoadKibice oceniają AWFiS przede wszystkim przez pryzmat wyników sportowych, liczby olimpijczyków, czy też drużyn ligowych. Czy w tym względzie można zatrzymać regres, który pojawił się w ostatnich latach?

Przede wszystkim trzeba skupić się na zabezpieczeniu potencjału zawodniczego i szkoleniowego, który mamy obecnie i go rozwijać. Naszym zadaniem jest rozwój sportów indywidualnych, w których mamy wieloletnie tradycje. Ogólnoświatowa sytuacja ekonomiczna pokaże, kogo i w jakim zakresie stać będzie na rozwój gier zespołowych, gdzie bez dużego sponsora trudno planować silny zespół. Zamierzam rozwijać sport studencki, tak w dyscyplinach indywidualnych, jak i zespołowych.

W jakiej kondycji jest klub uczelniany - AZS AWFiS Gdańsk?

Funkcjonowaniu klubu w ostatnich miesiącach również towarzyszyły legendy. Wymogłem na zarządzie przeprowadzenie audytu finansowego. W tym względzie należy rozwiać wszelkie wątpliwości i pokazać transparentność. Zwłaszcza dotyczy to projektu związanego z Chińczykami - Belt and Road. Przed nami na pewno wybory nowych władz klubu, gdyż Tomasz Tomiak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ze względu na sprawy zdrowotne, a nic nie wskazuje na to, aby prezesem miał być nadal Waldemar Moska.

Jedyna drużyna AZS AWFiS Gdańsk, która nadal gra w krajowej elicie. Jaki buduje skład?Czy Tomasz Chamera może być nowym prezesem akademickiego klubu?

Na pewno nie może klub istnieć bez uczelni, a uczelnia bez klubu. Wciąż dyskutujemy w środowisku, jaki model zarządzania będzie najefektywniejszy w przyszłości. Z pewnością trzeba wdrożyć nową wizję funkcjonowania AZS AWFiS. Współpracę, i pomoc w odbudowie wizerunku, zadeklarowali medaliści olimpijscy naszego klubu: Adam Korol, Leszek BlanikCezary Siess. Po spotkaniu z marszałkiem Mieczysławem Strukiem mam wrażenie, że zaczyna zmieniać się także nastawienie Urzędu Marszałkowskiego. AZS AWFiS musi wyjść poza dotychczasowe "ramki", czyli nie czekać tylko na dotacje, ale rozwijać inne formy działalności, nawiązać większą współpracę ze związkami sportowymi, czy też uzyskać przychylność środowiska biznesowego. Trzeba wychodzić do młodych sportowców, dbać o upowszechnianie sportu i wykorzystywać potencjał naszej bazy oraz trenerów. Tylko wówczas uczelnia i klub objawią się, jako jednolity zespół tętniący życiem, a gdy to się uda, to powrócą też olimpijskie medale.

Opinie (55) ponad 10 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • W AWFiS choruje na raka. Tam mają bardzo dobrze ludzie z układu.(kolesiostwo). Afery. Jedynym lekarstwem jest audyt i komisarz. A zaczęło się od rządów (po) st ko muny.

  • 29 8

 • "Jak przywrócić blask Arce Gdynia"? (11)

  To, tylko kwestia 'krótkiego' czasu (z pomocą Miasta) aby Arka znów prawidłowo funkcjonowała..
  - A jak przywrócić "blask" Bałtykowi Gdynia? = to niestety niewykonalne!

  • 18 24

  • Bałtyk Gdynia (10)

   to najstarszy z istniejących klubów w Gdyni. Natomiast arka przyniosła hańbę Naszemu Miastu za 147 zarzutów prokuratorskich, za przywłaszczenie daty powstania oraz stadionu.

   • 17 11

   • Bałtyk (9)

    to niedobitek z czasów komuny.. i nic nie znaczący klubik ze wszystkich istniejących klubów w Gdyni. Dzisiejszy Bałtyk to pośmiewisko Gdynian, a przyklaskujący mu kibic jest traktowany przez mieszkańców, jak ktoś niezrównoważony.

    • 9 16

    • (8)

     Bałtyk to klub ze wspanialą patriotyczną historią,ktorą probowala i dalej próbuje wymazac arka zalozona przez komunistow w 1952 roku.

     • 10 10

     • (7)

      "patriotyczną historią" ?? chyba z komunistyczną historią.. bo przed wojną Bałtyk istniał dzięki PPS, a po wojnie znów działał dzięki komunie. A po upadku komuny, to Każdy widzi, co stało się z "patriotycznym" Bałtykiem.. czyli mówiąc wprost: Upadek komuny = upadek bałtyku!.. i tego nic, już nie zmieni, a będzie (prawdopodobnie) jeszcze gorzej i "słynny" bałtyk stoczy się z obecnie 4-ligowego poziomu rozgrywkowego jeszcze niżej, bo tam jest właśnie miejsce dla "zarozumiałych" biedaków na których żaden biznesmen nawet spojrzeć nie chce.
      - I raz jeszcze się powtórzę: "przyklaskujący (temu klubikowi) kibic jest traktowany przez mieszkańców (Gdyni), jak ktoś niezrównoważony (psychicznie)"..

      • 6 8

      • Ostatnio ktoś zrównoważony psychicznie wbiegł na murawę na twoją arkę (2)

       Nie wydawaj opinii za wszystkich mieszkańców Gdyni. Za arką ciągnie się korupcja i zawsze będzie się ciągnąć.

       • 6 2

       • Juventusu też nienawidzisz za korupcję? obiektywny mieszkańcu? (1)

        • 0 4

       • Nic nie napisałem o nienawiści.

        W pewnym momencie ludzie już mają dosyć, jak tego nie rozumiesz to polecam lekarza.

        • 3 1

      • "Mądrzy" - poczytajcie historię: PPS to partia polskiej niepodległości do której należał Marszałek Piłsudzki! (3)

       Za wszelką cenę kibice arki chcą udowodnić kwadraturę koła pisząc rzeczy kompletnie niedorzeczne - jak to o PPS, że niby partia komunistyczna - gdzie prawda jest taka że polscy robotnicy - patrioci należeli do PPS i walczyli o Polskę w wojnie Polsko bolszewickiej; należał do niej także Marszałek! Gdynia zbudowana przez Polskę w okresie po Odzyskaniu Niepodległości, od podstaw, wyrwana wrogom jak okno na świat! Wszystko co związane z Gdynią od samego początku - także Bałtyk!!! Był zawsze, zawsze nazywał się Bałtyk - od samego początku...ale kibice arki potrafią tylko siać nienawiść i kłamstwa - właśnie powodowani nienawiścią...oni nazywają Bałtyk klubem komunistycznym, dlatego że Klub podupadł w okresie gdy postkomuniści niszczyli planowo polski przemysł - w tym samym czasie w Polsce szerzyła się przestępczość - co polecam uwadze kibiców arki, szczególnie w kontekście tzw odbudowy arki od początku lat 90 tych...Jak to się stało? Kto pomagał? Kto zgodnie z prawem a kto niezgodnie? Jakie jest dziedzictwo arki? Jaka jest jej tradycja? - Szczególnie w kontekście najnowszej historii - gdzie arka sprzedała swój stadion gościowi o podejrzanej, postkomunistycznej proweniencji...! Zarazem wprowadzając się na obiekty lokalnego rywala, oraz bezceremonialnie i od początku udając że tak było zawsze, że to normalne i że ich sławna Górka od zawsze znajdowała się przy ulicy Olimpijskiej...! To nawet nie jest bulwersujące już - to jest tak śmieszne jak klaun!
       Według kibiców arki , Bałtyk jest Klubem komunistycznym - bo podupadł wtedy, gdy postkomuniści zniszczyli Polski przemysł i Polskę w ogóle...Naprawdę nie zazdroszczę świadomości i zakłamanej mentalności...
       Tylko Bałtyk Gdynia!!!

       • 4 2

       • "Polska Partia Socjalistyczna Lewica" (2)

        "Utworzona została 13 czerwca 1926 roku przez działaczy lewego skrzydła Polskiej Partii Socjalistycznej z Andrzejem Czumą na czele. W 1927 roku liczyła 12 tys. członków, działających głównie na terenie Lublina, Krakowa i Śląska Cieszyńskiego. W partii trwał konflikt między komunistami (Alfred Bem, Franciszek Polka, Romuald Gadomski) a działaczami dążącymi do zachowania niezależności od KPP (Andrzej Czuma, Stanisław Berent, Albin Różycki). Po aresztowaniu Andrzeja Czumy w styczniu 1929 roku kierownictwo partii przeszło w ręce komunistów, co doprowadziło do rozłamu (grupa Andrzeja Czumy ostatecznie znalazła się w Związku Związków Zawodowych). PPS-Lewica faktycznie stała się legalną przybudówką Komunistycznej Partii Polski."

        • 1 1

       • (1)

        Członkiem Polskiej Partii
        Socjalistycznej - Lewica > był m.in. Władysław Gomułka.

        • 1 1

       • PPS przed i po wojnie to zupełnie co innego.

        Jak wiadomo Bałtyk istniał przed wojną a jego właściciel miał kontakty z AK i Płk. Dabkiem i prawdopodobnie zginął w obronie Gdyni.Chcecie powiedzieć, że wszyscy byli komunistami i to oni ocalili Polskę? :) Brzmi to Dosc propagandowo i komunistycznie :) żeklbym po sledziowsku....

        • 0 0

 • Kolejny dyrektor od spraw niepotrzebnych.

  • 26 12

 • O co tu chodzi?

  Jakiś śledź z nadania Szczurka ma zarządzać gdańską uczelnią? Przecież to się kupy nie trzyma. Albo właściwie to się tylko kupy trzyma!!!
  Gdzie jest premier Dulkiewicz ?

  • 16 25

 • Arce Chwała Arce Blask! (1)

  • 19 31

  • Pierwszej ligi nadszedł czas!

   • 12 0

 • Bałtyk Gdynia piłka ręczna dziewczyn lata 80-90 (1)

  Była paka ,fajnie grały. Trucha,Malczewska,Łukasik i parę innych

  • 19 1

  • Jeszcze fajniejsza paka była w azs awfiS - Trucha, Kudłacz, Stacha, Ryba, Siódmiak, Strzałkowska, Wojtas, Koniuszaniec... I komu to przeszkadzało?

   • 10 0

 • Arkę

  Należy wymazać i zapomnieć. To wstyd dla 3 miasta!

  • 22 20

 • Arkę rozwiązać i zamieść pod dywan. Niech się do prawdziwej roboty wezmą a nie stare chłopy za piłką się uganiają. Jeszcze żeby to robili na poziomie to rozumiem, ale po co finansować miernotę.

  • 21 13

 • (21)

  Jak przywrócić blask Arce Gdynia ?
  Arce Gdynia, która zastała zdegradowana za korupcję.
  Arce Gdynia, która sprzedała swój stadion, by ukraść innemu klubowi.
  Arce Gdynia, która okłamuje kibiców podaje fałszywy rok założenia.
  Przyzwalając na przestępstwa, kłamstwo Arki Gdynia, naprawdę można przywrócić blask ?
  Naprawdę ?

  • 26 15

  • Niemożliwe (2)

   Arka Gdynia to najbardziej zakłamany klub w historii piłki nożnej.

   • 14 7

   • tak, tak, Jojko wrzucał sobie piłkę do bramki na lechii (1)

    bo mu się kierunki pomyliły

    • 5 8

    • A co ma tu do tego Lechia.

     Mowa o przywróceniu arce blasku tłuku pancerny.

     • 6 3

  • Zastanów się zanim napiszesz kolejny stek bzdur (17)

   Arka jest wynikiem łączenia się klubów, a nie klubem który nagle się pojawił i postanowił przejąć historię innych klubów. Musisz zrozumieć że pisząc Arka, de facto masz na myśli K. S. Gdynia, Kotwicę, RKS, czy Budowlanych. Nie ma Arki bez tych klubów, a i one żyją w Arce. Proste ale jak widać u ciebie wymaga ciągle myślenia. Co do stadionu to nie ma w Polsce klubu który udźwignąłby taki ciężar finansowy jak własny stadion. Dlatego nie będę rozwijał dalej tego wątku. A korupcja? Arka była jednym z zespołów które poniosły najsurowszą karę, którą zresztą odbyła jako klub, pomimo że sam klub w sobie nie ma tu nic do rzeczy tylko ludzie nim zarządzający. Niemniej Arka po odbyciu kary jest czysta czego nie można powiedzieć o innych klubach. Jak opisywał dziennikarz, który ujawnił całą tą aferę rozliczono tylko nieznacznie procent ludzi związanych z korupcją. Czyli jeżeli rozliczono Arkę z tak poważnych zarzutów, to pomyślmy jakie mogły by być gdyby sprawa nie zakończyła się polubownie dla większości klubów. Niech pierwszy rzuci kamień zespół który nie brał udziału w korupcji.

   • 1 7

   • Czysta? to dopiero mega stek bzdur (16)

    To znaczy że jak zgwałcisz kogoś i pójdziesz do mamra, to po odbyciu kary jesteś czysty? Śmieszny jesteś.

    • 5 0

    • A co się tyczy stadionu to taki dam Ci przykład: (1)

     Legia spada do 4ligi (hipotetycznie), do ekstraklasy trafia Polonia, stadion na Konwiktorskiej zostaje zaorany i wybudowano by na nim korty. Polonia gra zatem na Łazienkowskiej. To stadion na Łazienkowskiej według Ciebie tłuku byłby Polonii czy Legii? Oba stadiony są miejskie.

     • 5 0

     • Czyli jak ktoś ciągle jeździ jednym share carem to według ciebie staje się on jego samochodem?!

      Opanuj się chłopie zanim popełnisz jakiś życiowy błąd. Jeżeli stadion należy do miasta to znaczy że należy do miasta a nie klubu choćby Jezus tam biegał po murawie.

      • 0 3

    • Szach mat. (1)

     • 1 0

     • I naucz się grać w szachy

      bo to nie gra słów tylko faktów. Rozwalić pionki i narobić na szachwnice to i gołąb potrafi.

      • 1 1

    • Nie mył g.na z twarogiem. To znaczy że według prawa klub został ukarany i karę wykonał. (11)

     I od tego czasu nie brał udziału w żadnym korupcyjnym procederze. Ale jeżeli zajżałbyś w akta sprawy to znalazłabyś informację że sprawa nie toczyła się przeciw klubowi tylko osobom zarządzającym klubem, a oni zostali z klubu usunięci. Czyli idąc twoim tokiem myślenia jeżeli ktoś kogoś zgwałci to jego rodzina musi być napiętnowana nawet jeżeli taka rodzina wyprzedził się zwyrolca?

     • 1 4

     • Ale nazwa została (10)

      Tu chodzi o nazewnictwo. Jeżeli Bałtyk grał od zawsze na tym stadionie, to znaczy że jest to stadion Bałtyku, nawet jakby Jezus po nim biegał to nadal będzie stadionem Bałtyku.

      • 1 0

      • Chłopcze ale stadionu Bałtyku już nie ma (9)

       Został zburzony, ponieważ klub nie miał kasy by nim władać i oddał stadion miastu. A miasto zrobiło najlepsze co mogło zrobić czyli stadion miejski nie należący do żadnego z klubów, ale umożliwia wynajem stadionu. Jeśli chcesz to i ty możesz go wynająć.

       • 0 1

       • Możesz płakać ile wlezie a i tak historii nie zmienisz. (8)

        Stadion od zawsze był jest i będzie Bałtyku. A swoją arkę zabierz do Wejherowa, tam jest najwięcej kibiców tego upadłego klubiku.

        • 0 0

       • Właśnie coś takiego dałem ci do zrozumienia że historii nie zmienisz (7)

        Bałtyk nie ma swojego stadionu, Arka też nie.

        • 0 0

       • Zaspa też nie ma swojego lotniska, a jednak wszyscy mówią lotnisko. (6)

        To jest właśnie historia zawarta w nazwie.

        • 0 0

       • Dzięki że zawarłeś słowo "historia" (5)

        Sugerujesz że gdyby na miejscu piramidy Cheopsa powstał by np. meczet to dalej był by on piramidą....taką historyczną oczywiście. Co do samej Zaspy to dwie zasadnicze rzeczy. Pierwsza to już nikt poza starymi mieszkańcami Zaspy nie mówi że to lotnisko (sam mieszkałem na Zaspie, więc coś wiem na ten temat) po drugie Zaspa była jedynym (oknem na świat tego typu na Pomorzu), a Bałtyk jednym z wielu. Nie porównuj historycznie tych dwóch różnych podmiotów bo ich znaczenia dla Pomorza są znacząco różne.

        • 0 0

       • Urodziłem się w latach 70tych, i dla mnie Bałtyk jest na Olimpijskiej a arka na Ejsmonda (3)

        A na Zaspie zawsze będzie lotnisko dla mnie i moich najbliższych. Oczywiście tylko z nazwy. Mam nadzieję że już to zrozumiałeś.

        • 0 0

       • Podobnie jest z osiedlem "Morena" (1)

        Tak naprawdę to są Piecki-Migowo, ale wszyscy mówią i piszą morena. czy teraz dotarło do Ciebie?

        • 0 0

       • Piecki-Migowo to dzielnica

        A jak słusznie zauważyłeś wszyscy używają nazwy osiedla, czyli Morena. Nie zmienia to faktu że osiedle istnieje, ale pamięć po wioskach na których powstało osiedle już nie. Dlatego też poniekąd przyznałeś mi że jak stare się burzy to przyjmuje się nową nazwę, a stara jest tylko w pamięci. Dzięki, tak na prawdę wiedziałem że kiedyś to zrozumiesz.

        • 0 0

       • Ty a jak byś się urodził w 1940

        to czy Bałtyk był by dla ciebie na Węglowej czy na Wiśniewskiego(Marchlewskiego)? Przemyśl to.

        • 0 0

       • I jeszcze, gdybyś mieszkał na Zaspie to byś takich bzdur nie wypisywał.

        • 0 0

 • To jest jawna kpina!

  Nikt związany z Fujarka nie ma prawa pełnić żadnych funkcji kierowniczych w stolicy pomorza.
  Ja wiem ze Gdańsk jest światowym i tolerancyjnym miastem, ale są jakieś granice. Wyobrażacie sobie odwrotną sytuacje ? Szczurek ze swoją świtą dostaliby konwulsji.

  • 8 9

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższy mecz

Bruk-Bret Termalica Nieciecza
3 czerwca 2023, godz. 17:30
73% Bruk-Bret Termalica Nieciecza
10% REMIS
17% ARKA Gdynia

Tabela

Piłka nożna - I liga
Drużyny M Z R P Bilans Pkt.
1 ŁKS Łódź 33 18 9 6 57:36 63
2 Ruch Chorzów 33 16 11 6 47:33 59
3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 33 15 13 5 53:36 58
4 Wisła Kraków 33 17 6 10 58:38 57
5 Puszcza Niepołomice 32 15 10 7 46:35 55
6 ARKA GDYNIA 33 13 9 11 55:43 48
7 Stal Rzeszów 32 13 8 11 55:43 47
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 33 11 13 9 52:44 46
9 GKS Katowice 33 10 13 10 38:36 43
10 Chrobry Głogów 33 11 10 12 43:53 43
11 Zagłębie Sosnowiec 33 10 11 12 32:42 41
12 Górnik Łęczna 33 9 13 11 40:42 40
13 GKS Tychy 32 10 8 14 46:51 38
14 Resovia 33 9 11 13 40:47 38
15 Odra Opole 32 10 6 16 38:46 36
16 Skra Częstochowa 32 9 4 19 18:45 31
17 Sandecja Nowy Sącz 33 5 11 17 27:53 26
18 Chojniczanka Chojnice 32 5 10 17 31:53 25
W sezonie zasadniczym rozegrane zostaną 34. kolejki, w których każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny awansują do PKO BP Ekstraklasa. Natomiast trzy najsłabsze zostaną zdegradowane do II ligi.
Ponadto zespoły z miejsc 3-6 zagrają w dwustopniowych barażach, a ich zwycięzca także awansuje do piłkarskiej elity.

Wyniki 33 kolejki

 • ARKA GDYNIA - ŁKS Łódź 1:1 (1:0)
 • Sandecja Nowy Sącz - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:3 (0:1)
 • Resovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (1:0)
 • GKS Katowice - Ruch Chorzów 2:1 (1:0)
 • Chrobry Głogów - Górnik Łęczna 1:1 (0:0)
 • Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 1:2 (1:0)
 • Odra Opole - Chojniczanka Chojnice
 • GKS Tychy - Stal Rzeszów
 • poniedziałek
 • Skra Częstochowa - Puszcza Niepołomice

Ostatnie wyniki

ŁKS Łódź
35% ARKA Gdynia
24% REMIS
41% ŁKS Łódź
Chojniczanka
19 maja 2023, godz. 18:00
9% Chojniczanka
8% REMIS
83% ARKA Gdynia

Najlepiej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Arki

Imię i nazwisko Typ. Pkt. Skuteczność
1. Miś Beżuś 33 48 48.5%
2. Maciej Szpak 31 47 48.4%
3. Grzegorz Wantoch-rekowski 34 45 44.1%
4. Przemek Żuk 34 42 41.2%
5. Marek Węgrzynowski 34 41 38.2%

Relacje LIVE

Najczęściej czytane