Wiadomości

stat

Znów Lechia kontra Komisja Licencyjna

Lechia Gdańsk

Mimo że Komisja ds. Licencji Klubowym zastrzeżenia pod względem finansowym ma aż do 6 klubów, w komunikacie wymieniła tylko dwa. Jagiellonię Białystok przedstawiła za wzór, a wobec Lechii Gdańsk wszczęła postępowanie wyjaśniające.
Mimo że Komisja ds. Licencji Klubowym zastrzeżenia pod względem finansowym ma aż do 6 klubów, w komunikacie wymieniła tylko dwa. Jagiellonię Białystok przedstawiła za wzór, a wobec Lechii Gdańsk wszczęła postępowanie wyjaśniające. fot. Łukasz Głowala/Trojmiasto.pl

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej uznała, że dwa kluby są zagrożone odmową przyznania licencji na nowy sezon, ale nie wskazała ich konkretnie. Natomiast wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec Lechii Gdańsk w związku "z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego". Mówi on o zobowiązaniach transferowych, wobec pracowników oraz realizacji prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Klub oświadczył, że wypełnił "wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli" oraz "obawy komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione". Jednocześnie ogłoszono o powołaniu nowego dyrektora zarządzającego. Został nim wychowanek i były piłkarz biało-zielonych, Tomasz Motyka.PREZES I TRENER LECHII MÓWIĄ O EUROPEJSKICH PUCHARACH I TRANSFERACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ POCZYNIONE

Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeprowadziła wstępną analizę wniosków o przyznanie prawa gry w ekstraklasie oraz w rozgrywkach UEFA w sezonie 2017/2018. Wytknięte przez nią nieprawidłowości kluby mają usunąć do 5 maja. Na przykład aż sześć klubów musi tłumaczyć się w zakresie kryterium finansowego, a dwa mogą nie otrzymać licencji.

Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oceniła bardzo wysoko i uznała za wręcz wzorcową dokumentację przedstawioną przez Jagiellonię Białystok. Potem analizowała poszczególne kryteria licencyjne wskazując ile klubów spełnia wymagania w tym względzie. Mimo że nie wszyscy członkowie ekstraklasy wywiązywali się zdaniem komisji należycie z realizacji tych obowiązków, nie wymieniano klubów, które muszą się poprawić.

Dopiero na końcu zestawienia, pada nazwa drugiego poza Jagiellonią klubu. Jest nim Lechia Gdańsk. Tym razem jednak nie ma już pochwał, a ostrzeżenie.

"Komisja postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające względem Lechii Gdańsk SA w związku z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego" - głosi komunikat.
Poniżej przedstawiamy pełne brzmienie wspomnianego kryterium.

TAK BYŁO PRZED ROKIEM. LECHIA OTRZYMAŁA OBIE LICENCJE WRAZ Z NADZOREM FINANSOWYM

KRYTERIUM F.09 PODRĘCZNIKA LICENCYJNEGO
Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny


SPRAWDŹ, ZA CO W UBIEGŁYM ROKU KOMISJA LICENCYJNA ZABRAŁA PUNKT LECHII W EKSTRAKLASIE

Lechia na komunikat komisji zareagowała oświadczeniem.

"(...)klub oświadcza, że wszelkie dokumenty, wymagane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN, zostały złożone w przewidzianym przepisami terminie, a ich prawidłowość została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Lechia Gdańsk SA wykonała wszelkie swoje wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli, którzy objęci są procesem licencyjnym. Uważamy, że obawy komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione i nie były wcześniej przez komisję sygnalizowane - czytamy w wyjaśnieniu Lechii.
Przypomnijmy, że nie są to pierwsze kontrowersje na linii Gdańsk - Komisja ds. Licencji. Można nawet mówić, że mają one regularny charakter. Przypomnijmy, że pierwszy nadzór finansowy nad klubem komisja nałożyła już w pierwszym roku, w którym w Lechii zaszły zmiany właścicielskie. Także na trwające właśnie rozgrywkach biało-zieloni otrzymali licencję z nadzorem finansowym.

TAK BYŁO Z LICENCJAMI W 2015 ROKU. TRÓJMIEJSKIE KLUBY JE DOSTAŁY WRAZ Z KARAMI FINANSOWYMI. NIE POMOGŁO ODWOŁANIE

Były też kary finansowe, jak choćby w 2015 roku. Lechia została ukarana 40 tys. zł grzywny, a za odwołanie, które zostało odrzucone, zapłaciła kolejne 10 tys. zł. Wówczas chodziło o "nieprawidłową prezentację niektórych zobowiązań transferowych we wniosku licencyjnym".

Natomiast na początku 2016 roku odjęto drużynie jeden punkt w ekstraklasie. Tę decyzję wstrzymał Trybunał Arbitrażowy przy PKOl. co wywołało olbrzymie zamieszanie przy dzieleniu tabeli na grupę mistrzowską i spadkową. Ostatecznie Lechia poszła na ugodę z PZPN, przyjęła karę, co spowodowało, że o utrzymanie musiało grać Podbeskidzie, które ostatecznie zostało zdegradowane. Natomiast na porozumieniu zyskał Ruch, który z grupy spadkowej przeszedł do mistrzowskiej.

LECHIA PUNKT MNIEJ W GRUPIE MISTRZOWSKIEJ, W "8" RUCH ZAMIAST PODBESKIDZIA

WNIOSKI KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH PZPN
treść oryginalna, wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Kryteria Sportowe
Wszystkie Kluby Ekstraklasy
zwizytowane przez Ekspertów Sportowych spełniają wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym.

2. Kryteria Personelu i Administracji
14 Klubów Ekstraklasy spełniło wszystkie kryteria przewidziane w Podręczniku Licencyjnym. Dwa Kluby wciąż muszą poprawić złożoną dokumentację licencyjną z zakresu przedmiotowych Kryteriów, jednak zdaniem Komisji nie są to braki grożące nieprzyznaniem licencji.

3. Kryteria Prawne
16 Klubów Ekstraklasy spełniło wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym. Jeden z Klubów został poproszony o doprecyzowanie Schematu Grupy Prawnej, zaś drugi Klub zobowiązany został do złożenia prawidłowego oświadczenia najwyższego podmiotu kontrolującego.

4. Kryteria Infrastrukturalne
W zakresie przedmiotowych kryteriów Komisja nie stwierdziła poważniejszych uchybień, za wyjątkiem jednego Klubu, który zobowiązany został do zamontowania furtek ewakuacyjnych umożliwiających bezpieczne zejście na płytę boiska określonych w kryterium I.03 Podręcznika Licencyjnego. Wszystkie Kluby Ekstraklasy zostały zwizytowane przez Ekspertów ds. Infrastruktury i każdy z Klubów otrzymał raport z wyszczególnieniem uchybień, które muszą być usunięte do dnia 5 maja 2017 roku.

5. Kryteria Finansowe
Sześć Klubów Ekstraklasy wezwanych zostało do uzupełnień lub złożenia odpowiednich wyjaśnień
.

Zdaniem Komisji dwa Kluby zagrożone są nieprzyznaniem Licencji na Sezon Rozgrywkowy 2017/2018. Jeden z Klubów wykazał nieuregulowane zobowiązania względem byłych i obecnych pracowników oraz z tytułu działalności transferowej co stanowi poważne naruszenie Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. Ten sam Klub został również wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Drugi z Klubów nie udowodnił spełnienia Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. W złożonej dokumentacji licencyjnej Klub wskazuje, że nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań względem pracowników oraz innych Klubów z tytułu działalności transferowej, jednakże nie przedstawił komisji bądź to potwierdzeń zapłaty przedmiotowych należności bądź to stosownych porozumień. Również i ten Klub został wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Trzy inne Kluby Ekstraklasy, ze względu na przeprowadzone zmiany właścicielskie czy organizacyjne, zostały wezwane do złożenia urealnionych prognoz finansowych poprzez udokumentowanie zakładanego poziomu zwiększenia przychodów lub redukcji kosztów, zapewnienia finansowania straty operacyjnej, a także sposobu spłaty zadłużenia.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości lub wątpliwości mogą być usunięte lub wyjaśnione przez Kluby w terminie do 5 maja 2017 roku. W takim przypadku licencja na udział w rozgrywkach Ekstraklasy może być przyznana, jednakże opóźnienie w spełnieniu niektórych wymogów licencyjnych lub dostarczeniu niektórych dokumentów będzie skutkowało nałożeniem sankcji regulaminowych, względnie stosownych nadzorów. Wyjątkiem jest naruszenie wymogów F.03 i F.04, czyli nieuregulowanie wszystkich zobowiązań licencyjnych do dnia 31 marca 2016 roku. W przypadku Klubów, które naruszyły te wymogi, już na tym etapie można stwierdzić brak możliwości uzyskania licencji na grę w rozgrywkach UEFA. W przypadku tych klubów przyznanie licencji na grę w Ekstraklasie jest możliwe jedynie przy jednoczesnym nałożeniu sankcji regulaminowych.


NADZÓR FINANSOWY NAD LECHIĄ ZASTOSOWANO JUŻ W LISTOPADZIE 2014 ROKU. TUTAJ WYJAŚNIALIŚMY, O CO CHODZIŁO

W cieniu doniesień odnośnie spraw licencyjnych Lechia poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora zarządzającego. Funkcję tę powierzono Tomaszowi Motyce. 44-latek jest wychowankiem gdańskiego klubu. W pierwszej drużynie grał w latach 1993-97. W klubie został zatrudniony w 2006 roku. Kolejno był: kierownikiem drużyny rezerw, kierownikiem ds. organizacyjnych oraz dyrektora ds. organizacyjnych.

- To dla mnie duże wyróżnienie i zaszczyt. Stawiam sobie za zadanie dbanie o dalszy rozwój klubu na wszelkich płaszczyznach. Priorytetem w mojej pracy będzie efektywność realizacji działań związanych z funkcjonowaniem Lechii - podkreśla Motyka.
Jego poprzednik - Marc Ahr - pozostaje w klubie. Teraz będzie odpowiadać za rozwój marketingu i sprzedaży reklam.

CENY BILETÓW NA MECZE GRUPOWE W TRÓJMIEŚCIE TAK JAK W SEZONIE ZASADNICZYM. PROMOCJA TYLKO DLA KUPUJĄCYCH PAKIET. SPRAWDŹ, SZCZEGÓŁY

Tomasz Motyka jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Teraz został dyrektorem zarządzającym klubu.
Tomasz Motyka jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Teraz został dyrektorem zarządzającym klubu. fot. materiały prasowe Lechia Gdańsk


Typowanie wyników

mecz ligowy
29.04.2017 godz.20:30
wartość: 2 punkty

Jak typowano

1

87%

451 typowań

x

7%

38 typowań

2

6%

31 typowańTabela po 30 kolejkach

Piłka nożna - Ekstraklasa
1 Jagiellonia Białystok 30 18 5 7 56:31 59 (30)
2 Legia Warszawa 30 17 7 6 58:30 58 (29)
3 Lech Poznań 30 16 7 7 50:22 55 (28)
4 LECHIA GDAŃSK 30 16 5 9 46:37 53 (27)
5 Wisła Kraków 30 13 5 12 45:46 44 (22)
6 Pogoń Szczecin 30 10 12 8 47:40 42 (21)
7 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 30 12 6 12 31:38 42 (21)
8 Korona Kielce 30 12 3 15 39:55 39 (20)
9 Wisła Płock 30 10 9 11 42:44 39 (20)
10 Zagłębie Lubin 30 10 9 11 37:36 39 (20)
11 Śląsk Wrocław 30 8 10 12 34:45 34 (17)
12 ARKA GDYNIA 30 8 7 15 37:50 31 (16)
13 Cracovia 30 6 13 11 38:43 31 (16)
14 Ruch Chorzów 30 10 4 16 37:46 30 (15)
15 Piast Gliwice 30 7 9 14 31:49 30 (15)
16 Górnik Łęczna 30 7 9 14 36:52 30 (15)

Komisja ds Licencji Klubowych PZPN ukarała Ruch Chorzów odjęciem 4 punktów za zaległości finansowe wobec byłych piłkarzy i pracowników.
Po 30. kolejce nastąpił podział na dwie grupy - mistrzowską i spadkową. Dorobek punktowy zespołów podzielono na pół z zaokrągleniem do góry.

Tabela wprowadzona: 2017-04-25

aktualna tabela »

Wyniki 30 kolejki:

 • Pogoń Szczecin - LECHIA GDAŃSK 3:1 (1:1)
 • ARKA GDYNIA - Wisła Płock 1:1 (1:0)
 • Cracovia - Legia Warszawa 1:2 (1:1)
 • Lech Poznań - Ruch Chorzów 3:0 (1:0)
 • Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)
 • Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)
 • Górnik Łęczna - Wisła Kraków 3:1 (1:0)
 • Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1)

Opinie (103) 7 zablokowanych

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Terminarz

09.06 (wt) godz.18:00 LECHIA Gdańsk typuj Cracovia LIVE!
14.06 (nd) godz.18:00 Pogoń Szczecin typuj LECHIA Gdańsk
08.07 (śr) Lech Poznań Lechia Gdańsk
05.06 (pt) godz.20:30 Górnik Zabrze 2:2 bez publiczności LECHIA Gdańsk LIVE!
31.05 (nd) godz.17:30 LECHIA Gdańsk 4:3 bez publiczności ARKA Gdynia LIVE!
11.03 (śr) godz.18:00 LECHIA Gdańsk 2:1 bez publiczności Piast Gliwice LIVE!
07.03 (sob) godz.17:30 Zagłębie Lubin 4:4 LECHIA Gdańsk LIVE!
04.03 (śr) godz.20:30 LECHIA Gdańsk 0:2 Legia Warszawa LIVE!
01.03 (nd) godz.12:30 Korona Kielce 1:2 LECHIA Gdańsk LIVE!
23.02 (nd) godz.17:30 Lech Poznań 2:0 LECHIA Gdańsk LIVE!

Aktualna tabela

Piłka nożna - Ekstraklasa
Drużyny M Z R P Bramki Pkt.
1 Legia Warszawa 27 17 3 7 55:26 54
2 Piast Gliwice 28 15 4 9 34:26 49
3 Śląsk Wrocław 27 11 10 6 35:30 43
4 Lech Poznań 27 11 9 7 45:26 42
5 Cracovia 27 13 3 11 35:26 42
6 LECHIA GDAŃSK 28 11 9 8 38:38 42
7 Pogoń Szczecin 27 11 8 8 27:26 41
8 Jagiellonia Białystok 28 11 8 9 38:37 41
9 Raków Częstochowa 27 11 4 12 33:38 37
10 Górnik Zabrze 28 9 10 9 37:38 37
11 Wisła Płock 28 10 7 11 35:47 37
12 Zagłębie Lubin 27 10 6 11 44:40 36
13 Wisła Kraków 27 9 4 14 33:42 31
14 Korona Kielce 28 8 5 15 20:33 29
15 ARKA GDYNIA 27 6 7 14 25:41 25
16 ŁKS Łódź 27 5 5 17 25:45 20

W sezonie zasadniczym każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Po 30 kolejkach nastąpi podział na grupę mistrzowską i spadkową, a w każdej zagra po 8 drużyn. Wszystkie punkty zostaną zaliczone, a w drugiej fazie w obu grupach każdy zagra z każdym, ale już bez rewanżów.
Z ekstraklasy zdegradowane zostaną 3 ostatnie drużyny. Mistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a dwie kolejne drużyny w eliminacjach Ligi Europy.

Wyniki 28 kolejki:

 • ARKA GDYNIA - Śląsk Wrocław, niedziela, godzina 15
 • Górnik Zabrze - LECHIA GDAŃSK 2:2 (1:0)
 • Korona Kielce - Piast Gliwice 1:2 (1:0)
 • Jagiellonia Białystok - Wisła Płock 2:2 (0:1)
 • Zagłębie Lubin - Lech Poznań, godz. 17:30
 • Pogoń Szczecin - Cracovia, godz. 20
 • niedziela
 • Raków Częstochowa - ŁKS Łódź, godz. 12:30
 • Wisła Kraków - Legia Warszawa godz. 17:30

Najbliższe spotkanie

początek meczu: 09.06.2020 godz. 18:00 LIVE!

mecz ligowy

Jak typują inni

1

74%

100 typowań

x

16%

22 typowania

2

10%

13 typowań

TYPUJ!

Najwyżej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Lechii

imię i nazwisko typowań pkt. skuteczność
1. Gregor Golab 35 60 60%
2. Henryk Urban 33 60 57.6%
3. Zygmunt Bębenek 35 60 54.3%
4. Łukasz Gawlik 35 59 57.1%
5. Mietek Hewelt 35 57 57.1%

Relacje LIVE

zobacz wszystkie relacje »

Najczęściej czytane