Wiadomości

Znów Lechia kontra Komisja Licencyjna

Lechia Gdańsk

Mimo że Komisja ds. Licencji Klubowym zastrzeżenia pod względem finansowym ma aż do 6 klubów, w komunikacie wymieniła tylko dwa. Jagiellonię Białystok przedstawiła za wzór, a wobec Lechii Gdańsk wszczęła postępowanie wyjaśniające.
Mimo że Komisja ds. Licencji Klubowym zastrzeżenia pod względem finansowym ma aż do 6 klubów, w komunikacie wymieniła tylko dwa. Jagiellonię Białystok przedstawiła za wzór, a wobec Lechii Gdańsk wszczęła postępowanie wyjaśniające. fot. Łukasz Głowala/Trojmiasto.pl

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej uznała, że dwa kluby są zagrożone odmową przyznania licencji na nowy sezon, ale nie wskazała ich konkretnie. Natomiast wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec Lechii Gdańsk w związku "z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego". Mówi on o zobowiązaniach transferowych, wobec pracowników oraz realizacji prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Klub oświadczył, że wypełnił "wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli" oraz "obawy komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione". Jednocześnie ogłoszono o powołaniu nowego dyrektora zarządzającego. Został nim wychowanek i były piłkarz biało-zielonych, Tomasz Motyka.PREZES I TRENER LECHII MÓWIĄ O EUROPEJSKICH PUCHARACH I TRANSFERACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ POCZYNIONE

Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeprowadziła wstępną analizę wniosków o przyznanie prawa gry w ekstraklasie oraz w rozgrywkach UEFA w sezonie 2017/2018. Wytknięte przez nią nieprawidłowości kluby mają usunąć do 5 maja. Na przykład aż sześć klubów musi tłumaczyć się w zakresie kryterium finansowego, a dwa mogą nie otrzymać licencji.

Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oceniła bardzo wysoko i uznała za wręcz wzorcową dokumentację przedstawioną przez Jagiellonię Białystok. Potem analizowała poszczególne kryteria licencyjne wskazując ile klubów spełnia wymagania w tym względzie. Mimo że nie wszyscy członkowie ekstraklasy wywiązywali się zdaniem komisji należycie z realizacji tych obowiązków, nie wymieniano klubów, które muszą się poprawić.

Dopiero na końcu zestawienia, pada nazwa drugiego poza Jagiellonią klubu. Jest nim Lechia Gdańsk. Tym razem jednak nie ma już pochwał, a ostrzeżenie.

"Komisja postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające względem Lechii Gdańsk SA w związku z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego" - głosi komunikat.
Poniżej przedstawiamy pełne brzmienie wspomnianego kryterium.

TAK BYŁO PRZED ROKIEM. LECHIA OTRZYMAŁA OBIE LICENCJE WRAZ Z NADZOREM FINANSOWYM

KRYTERIUM F.09 PODRĘCZNIKA LICENCYJNEGO
Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny


SPRAWDŹ, ZA CO W UBIEGŁYM ROKU KOMISJA LICENCYJNA ZABRAŁA PUNKT LECHII W EKSTRAKLASIE

Lechia na komunikat komisji zareagowała oświadczeniem.

"(...)klub oświadcza, że wszelkie dokumenty, wymagane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN, zostały złożone w przewidzianym przepisami terminie, a ich prawidłowość została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Lechia Gdańsk SA wykonała wszelkie swoje wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli, którzy objęci są procesem licencyjnym. Uważamy, że obawy komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione i nie były wcześniej przez komisję sygnalizowane - czytamy w wyjaśnieniu Lechii.
Przypomnijmy, że nie są to pierwsze kontrowersje na linii Gdańsk - Komisja ds. Licencji. Można nawet mówić, że mają one regularny charakter. Przypomnijmy, że pierwszy nadzór finansowy nad klubem komisja nałożyła już w pierwszym roku, w którym w Lechii zaszły zmiany właścicielskie. Także na trwające właśnie rozgrywkach biało-zieloni otrzymali licencję z nadzorem finansowym.

TAK BYŁO Z LICENCJAMI W 2015 ROKU. TRÓJMIEJSKIE KLUBY JE DOSTAŁY WRAZ Z KARAMI FINANSOWYMI. NIE POMOGŁO ODWOŁANIE

Były też kary finansowe, jak choćby w 2015 roku. Lechia została ukarana 40 tys. zł grzywny, a za odwołanie, które zostało odrzucone, zapłaciła kolejne 10 tys. zł. Wówczas chodziło o "nieprawidłową prezentację niektórych zobowiązań transferowych we wniosku licencyjnym".

Natomiast na początku 2016 roku odjęto drużynie jeden punkt w ekstraklasie. Tę decyzję wstrzymał Trybunał Arbitrażowy przy PKOl. co wywołało olbrzymie zamieszanie przy dzieleniu tabeli na grupę mistrzowską i spadkową. Ostatecznie Lechia poszła na ugodę z PZPN, przyjęła karę, co spowodowało, że o utrzymanie musiało grać Podbeskidzie, które ostatecznie zostało zdegradowane. Natomiast na porozumieniu zyskał Ruch, który z grupy spadkowej przeszedł do mistrzowskiej.

LECHIA PUNKT MNIEJ W GRUPIE MISTRZOWSKIEJ, W "8" RUCH ZAMIAST PODBESKIDZIA

WNIOSKI KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH PZPN
treść oryginalna, wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Kryteria Sportowe
Wszystkie Kluby Ekstraklasy
zwizytowane przez Ekspertów Sportowych spełniają wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym.

2. Kryteria Personelu i Administracji
14 Klubów Ekstraklasy spełniło wszystkie kryteria przewidziane w Podręczniku Licencyjnym. Dwa Kluby wciąż muszą poprawić złożoną dokumentację licencyjną z zakresu przedmiotowych Kryteriów, jednak zdaniem Komisji nie są to braki grożące nieprzyznaniem licencji.

3. Kryteria Prawne
16 Klubów Ekstraklasy spełniło wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym. Jeden z Klubów został poproszony o doprecyzowanie Schematu Grupy Prawnej, zaś drugi Klub zobowiązany został do złożenia prawidłowego oświadczenia najwyższego podmiotu kontrolującego.

4. Kryteria Infrastrukturalne
W zakresie przedmiotowych kryteriów Komisja nie stwierdziła poważniejszych uchybień, za wyjątkiem jednego Klubu, który zobowiązany został do zamontowania furtek ewakuacyjnych umożliwiających bezpieczne zejście na płytę boiska określonych w kryterium I.03 Podręcznika Licencyjnego. Wszystkie Kluby Ekstraklasy zostały zwizytowane przez Ekspertów ds. Infrastruktury i każdy z Klubów otrzymał raport z wyszczególnieniem uchybień, które muszą być usunięte do dnia 5 maja 2017 roku.

5. Kryteria Finansowe
Sześć Klubów Ekstraklasy wezwanych zostało do uzupełnień lub złożenia odpowiednich wyjaśnień
.

Zdaniem Komisji dwa Kluby zagrożone są nieprzyznaniem Licencji na Sezon Rozgrywkowy 2017/2018. Jeden z Klubów wykazał nieuregulowane zobowiązania względem byłych i obecnych pracowników oraz z tytułu działalności transferowej co stanowi poważne naruszenie Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. Ten sam Klub został również wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Drugi z Klubów nie udowodnił spełnienia Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. W złożonej dokumentacji licencyjnej Klub wskazuje, że nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań względem pracowników oraz innych Klubów z tytułu działalności transferowej, jednakże nie przedstawił komisji bądź to potwierdzeń zapłaty przedmiotowych należności bądź to stosownych porozumień. Również i ten Klub został wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Trzy inne Kluby Ekstraklasy, ze względu na przeprowadzone zmiany właścicielskie czy organizacyjne, zostały wezwane do złożenia urealnionych prognoz finansowych poprzez udokumentowanie zakładanego poziomu zwiększenia przychodów lub redukcji kosztów, zapewnienia finansowania straty operacyjnej, a także sposobu spłaty zadłużenia.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości lub wątpliwości mogą być usunięte lub wyjaśnione przez Kluby w terminie do 5 maja 2017 roku. W takim przypadku licencja na udział w rozgrywkach Ekstraklasy może być przyznana, jednakże opóźnienie w spełnieniu niektórych wymogów licencyjnych lub dostarczeniu niektórych dokumentów będzie skutkowało nałożeniem sankcji regulaminowych, względnie stosownych nadzorów. Wyjątkiem jest naruszenie wymogów F.03 i F.04, czyli nieuregulowanie wszystkich zobowiązań licencyjnych do dnia 31 marca 2016 roku. W przypadku Klubów, które naruszyły te wymogi, już na tym etapie można stwierdzić brak możliwości uzyskania licencji na grę w rozgrywkach UEFA. W przypadku tych klubów przyznanie licencji na grę w Ekstraklasie jest możliwe jedynie przy jednoczesnym nałożeniu sankcji regulaminowych.


NADZÓR FINANSOWY NAD LECHIĄ ZASTOSOWANO JUŻ W LISTOPADZIE 2014 ROKU. TUTAJ WYJAŚNIALIŚMY, O CO CHODZIŁO

W cieniu doniesień odnośnie spraw licencyjnych Lechia poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora zarządzającego. Funkcję tę powierzono Tomaszowi Motyce. 44-latek jest wychowankiem gdańskiego klubu. W pierwszej drużynie grał w latach 1993-97. W klubie został zatrudniony w 2006 roku. Kolejno był: kierownikiem drużyny rezerw, kierownikiem ds. organizacyjnych oraz dyrektora ds. organizacyjnych.

- To dla mnie duże wyróżnienie i zaszczyt. Stawiam sobie za zadanie dbanie o dalszy rozwój klubu na wszelkich płaszczyznach. Priorytetem w mojej pracy będzie efektywność realizacji działań związanych z funkcjonowaniem Lechii - podkreśla Motyka.
Jego poprzednik - Marc Ahr - pozostaje w klubie. Teraz będzie odpowiadać za rozwój marketingu i sprzedaży reklam.

CENY BILETÓW NA MECZE GRUPOWE W TRÓJMIEŚCIE TAK JAK W SEZONIE ZASADNICZYM. PROMOCJA TYLKO DLA KUPUJĄCYCH PAKIET. SPRAWDŹ, SZCZEGÓŁY

Tomasz Motyka jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Teraz został dyrektorem zarządzającym klubu.
Tomasz Motyka jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Teraz został dyrektorem zarządzającym klubu. fot. materiały prasowe Lechia Gdańsk


Typowanie wyników

mecz ligowy
29.04.2017 godz.20:30
wartość: 2 punkty

Jak typowano

1

87%

451 typowań

x

7%

38 typowań

2

6%

31 typowańTabela po 30 kolejkach

Piłka nożna - Ekstraklasa
1 Jagiellonia Białystok 30 18 5 7 56:31 59 (30)
2 Legia Warszawa 30 17 7 6 58:30 58 (29)
3 Lech Poznań 30 16 7 7 50:22 55 (28)
4 LECHIA GDAŃSK 30 16 5 9 46:37 53 (27)
5 Wisła Kraków 30 13 5 12 45:46 44 (22)
6 Pogoń Szczecin 30 10 12 8 47:40 42 (21)
7 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 30 12 6 12 31:38 42 (21)
8 Korona Kielce 30 12 3 15 39:55 39 (20)
9 Wisła Płock 30 10 9 11 42:44 39 (20)
10 Zagłębie Lubin 30 10 9 11 37:36 39 (20)
11 Śląsk Wrocław 30 8 10 12 34:45 34 (17)
12 ARKA GDYNIA 30 8 7 15 37:50 31 (16)
13 Cracovia 30 6 13 11 38:43 31 (16)
14 Ruch Chorzów 30 10 4 16 37:46 30 (15)
15 Piast Gliwice 30 7 9 14 31:49 30 (15)
16 Górnik Łęczna 30 7 9 14 36:52 30 (15)

Komisja ds Licencji Klubowych PZPN ukarała Ruch Chorzów odjęciem 4 punktów za zaległości finansowe wobec byłych piłkarzy i pracowników.
Po 30. kolejce nastąpił podział na dwie grupy - mistrzowską i spadkową. Dorobek punktowy zespołów podzielono na pół z zaokrągleniem do góry.

Tabela wprowadzona: 2017-04-25

aktualna tabela »

Wyniki 30 kolejki:

 • Pogoń Szczecin - LECHIA GDAŃSK 3:1 (1:1)
 • ARKA GDYNIA - Wisła Płock 1:1 (1:0)
 • Cracovia - Legia Warszawa 1:2 (1:1)
 • Lech Poznań - Ruch Chorzów 3:0 (1:0)
 • Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)
 • Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)
 • Górnik Łęczna - Wisła Kraków 3:1 (1:0)
 • Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1)

Opinie (103) 7 zablokowanych

 • Motyka nam się przyda !!! Z motyką na księżyc czyli po Mistrza !!!!!! (3)

  Chłopaki jest oczko do zdobycia, 21 punktów przed nami. Jankesie daj chłopakom w końcu patent na Słoniki. Peszko, Mila, Krasic kibice w Gdańsku chcą Mistrzostwa !!!! .

  • 40 22

  • nie pompuj się tak

   jak balonik!

   15 pt to max co zdobędą majstra nie będzie bo w warszawce już jest.

   przy dobrym układzie miejsce 2 lub 3 a 4 lech z pucharu

   • 9 9

  • Młotykka

   Siekiera młotyka bimber szklanka...... z motyką to na działkę Do pracy się weź a nie tylko ślizgać się na klubowym garnuszku

   • 2 0

  • Nowy dyrektor zarządzający...

   Czyżby z Motyki chcieli zrobić kozła ...ofiarnego?

   • 2 0

 • Boli Pzpn (10)

  szukają dziury w całym, kary, nastraszanie że licencji nie dadzą.
  Obawa o Ległą i Kulejarza że im biznes popsują korupcyjny

  • 53 46

  • Piszą o dwóch klubach które nie dostaną licencji... (8)

   Pierwszy to Ruch Chorzów, drugi to arka Gdynia

   • 7 18

   • (7)

    Ale o Arce nic nie ma

    • 10 2

    • o Ruchu też nic nie ma, ale każdy wie (6)

     • 9 4

     • Bo ruch to psy

      • 6 4

     • Betony zawsze wszystko o wszystkich wiedzą (1)

      szkoda że tak mało wiedzą o swoim klubie.

      • 13 8

      • Bo maja klapki na oczach ...

       • 9 7

     • ale jest napisane o drugim klubie (2)

      czyli Lechii, pierwszy to Ruch i to jest tajemnica poliszynela. Więc po co mieszać w to Arkę?

      • 10 4

      • (1)

       Bo Lechię boli

       • 7 3

       • pewnie Lechie boli wygrane derby he he :)))))

        • 5 9

  • gimbusy

   jak nie wiecie co ma piernik do wiatraka to złoto jest milczeniem!

   a piernik co ma do wiatraka? MĄKĘ z jednego tylko wiatraka.

   a interpretacja tego jest wasza

   • 1 0

 • Lepiej skromnie ale uczciwie z pieniążków miasta a nie z podejrzanego kapitału. (5)

  Nam daje prezydent Szczurek i jesteśmy czyści a wy????

  • 35 64

  • (2)

   tylko ona kupiła 50 meczów. tylko ona uciekła wypedzona przez kibiców LECHII ze swojego stadionu,tylko ona uważana za zlodziejski klub o chodzący nie wspomnę.

   • 27 17

   • i tylko ona przywłaszczyła sobie datę powstania innego klubu

    • 10 6

   • tylko bolkowicy cieszą się z tego że wtedy

    pomogło im zomo i milicja,,,wstyd na całą Polskę!!!!

    • 4 8

  • Śledzie piszą o uczciwości....śmiechu warte

   I jeszcze są tak naiwni, że gryzoń im daje buahahahaaha.

   Gryzoń kupuje sobie wasze głosy na wybory samorządowe za to, że daje na arkę kasę miejską pod przykrywką "promocja miasta poprzez sport"

   Żadne szanujące się miasto nie utożsamiało by się z klubikiem które było zamieszane w największą korupcje w dziejach polskiej piłki, ot taka promocja miasta :)))))

   • 13 10

  • tak wam daje ze kopaczom nawet nie chce sie grac... na ligę nizej da wam jeszcze mniej :)

   • 6 1

 • Zmowa (10)

  Wszyscy przeciwko Władcom Północy.
  Czepiają się bzdur...
  Pogoda niesprzyja, trawa zbyt zielona, nawet przeciwnicy nie dają sobie gola strzelić. I jeszcze są kibice wyklęci !!!
  I jak tu karięrę w Lidze Mistrzów rozpocząć?

  • 19 45

  • Boli was śledzie (6)

   że my możemy być w pucharach a wy nie macie na to szans,,, polskich patriotów w to nie mieszajcie lewaki

   • 12 17

   • Bycie w pucharach w wykonaniu polskich drużyn (5)

    to jedna wielka kompromitacja, po co się tam pchacie betony, skoro od razu odpadniecie.To będzie tzw pocałunek śmierci!

    • 10 10

    • a wam po co puchary (4)

     rybki??

     To dopiero kompromitacja by była! a kto wam bilety za sponsoruje na mecze wyjazdowe?

     • 13 8

     • Ale przecież nikt z Arki nie mówi o europejskich pucharach (3)

      my znamy swoje miejsce w piłkarskim świecie.To wy pitolicie od paru lat o waszej rzekomej potędze i o pucharach!

      • 10 9

      • hipokryto jak nie mówicie, że pokonacie siostry z Poznania i PP bedzie wasz....tak chyba spiewacie na każdym meczu he he (2)

       • 7 8

       • Fajnie że oglądasz mecze Arki (1)

        nawet znasz dobrze kibicowskie przyśpiewki,podobają się? Jakbyś posłuchał jakie piosenki śpiewają kibice drużyn A-klasy też byś się dowiedział że ich drużyna będzie zdobywała puchary,a nawet mistrza świata i okolic.

        • 4 5

       • I dałeś się wypuścić jak małe dziecko gdyński hipokryto

        "ale przecież nikt z arki nie mówi o europejskich pucharach"

        tak masz racje nie mówi, tylko śpiewa buahahaaa

        • 2 5

  • co to będzie gdy Arka spadnie (1)

   Kogo wtedy obwinimy o brak sukcesów ?
   Donalda? Prezesa?

   • 3 6

   • Nie nazywajcie sie lwami bo nawet koło kota nie staliście. I nie porównoj nas do was bo tylko wy za każdym razem szukacie wymówek jął cos nie wychodzi a jak wymówki nie ma to trzeba jakieś brednie wymyślić.

    • 6 3

  • wszyscy przeciwko Władcom Północy? a co o Pogoni piszą?

   • 1 1

 • żenujący klub, znow nie płacą na czas a niby tyle kasy (1)

  powinni zostać zdegradowani podobnie jak Ruch.
  Inni płaca zobowiązania w terminie, a oni po raz kolejny nie potrafią? czy nie mają?

  • 42 43

  • Oj tam, oj tam.

   Nie zawsze zdążą odwirować...

   • 2 2

 • Lechia odniosła się do komunikatu Komisji Licencyjnej - czyli jak "delikatnie" minąć się z prawdą i ... Gdzie jest sprawozdanie (7)

  Treść oświadczenia :
  W związku z treścią komunikatu Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN o wszczęciu postępowania wyjaśniającego względem Lechii Gdańsk SA "w związku z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego" nasz klub oświadcza, że wszelkie dokumenty, wymagane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN, zostały złożone w przewidzianym przepisami terminie, a ich prawidłowość została potwierdzona przez biegłego rewidenta.
  Lechia Gdańsk SA wykonała wszelkie swoje wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli, którzy objęci są procesem licencyjnym.
  Uważamy, że obawy Komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione i nie były wcześniej przez Komisję sygnalizowane.

  Będziemy naturalnie uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym, deklarując wszelką współpracę z przedstawicielami Komisji.

  i teraz robimy tak :

  1/ wchodzimy na portal min. sprawiedliwości tzw - rejestr KRS

  https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

  2/ zaznaczamy że szukamy przedsiębiorcy, w rubryce Numer KRS wpisujemy : 325053, robimy test touringa i klikamy szukaj,

  3/ pojawi nam sie :

  0000325053LECHIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNAGDAŃSK
  Rejestr PrzedsiębiorcówWyświetl

  4/ klikamy wyświetl

  5/ pojawią sie członkowie zarzadu oraz dwa komunikaty - wybieramy pobierz wydruk

  6/ otwieramy wypis z KRS dla Lechii Gdańsk SA - Dział 3 Rubryka 2 "wzmianki o złozonych dokumentach"

  7/ Lechia Gdańsk SA jak każda spółka z ekstraklasy ma rok obrotowy od 1 lipca roku X do 30 czerwca roku następnego - oczywista oczywistość podyktowana sezonowością rozgrywek.

  To ja się pytam gdzie jest wzmianka o złożeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2015 - 30.06.2016 które miało być sporządzone, zatwierdzone i zlożone do KRS w terminie 6 miesięcy od zakonczenia roku obrotowego czyli do 31 grudnia 2016 roku i dlaczego zarząd spółki boi się pokazać tego co w nim jest.

  A wszystko wskazuje na to, że wartość zobowiąząń bilansowych sięgneła dna czy jak ktoś woli bardziej górnolotne stwierdzenia - siegneła szczytów.

  • 44 12

  • a Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym na to (może ktoś z KRS to czyta ?:):

   Art. 18. 1. Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

   Art. 24. 1. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych (postępowanie przymuszające). W przypadku niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Przepisu art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
   2. Sąd rejestrowy może ponawiać grzywnę, o której mowa w ust. 1.
   3. Sąd rejestrowy nie wszczyna postępowania przymuszającego, gdy z danych zawartych w aktach rejestrowych wynika, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W postanowieniu o odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd rejestrowy wskazuje podstawę faktyczną odstąpienia od wszczęcia postępowania przymuszającego. Postanowienie nie wymaga doręczenia i nie podlega zaskarżeniu.
   4. Sąd rejestrowy umarza postępowanie przymuszające, gdy z okoliczności sprawy wynika, że nie doprowadzi ono do spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
   5. W przypadku odstąpienia od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające, jeżeli poweźmie wiadomość, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.
   6. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

   Art. 25. Jeżeli pomimo stosowania grzywny, o której mowa w art. 24, osobowa spółka handlowa wpisana do Rejestru nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

   • 3 0

  • (2)

   Od 1 stycznia 2013 r. żadna ze spółek handlowych nie ma obowiązku ogłaszania swojego sprawozdania w Monitorze Polskim B.
   Więc radziłabym najpierw poczytać przepisy a później się tutaj panoszyć...

   • 4 2

   • a czy tu jest napisane ze chodzi o monitor B, myslicielu ?

    ustawa o rachunkowosci

    Art. 69. 1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 także sprawozdanie z działalności w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

    ustawa o KRS

    Art. 8a. 1. Katalog obejmuje następujące dokumenty spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich:
    1) akty założycielskie, umowy oraz statuty, jeżeli są oddzielnymi aktami, a także uchwały o ich zmianie;
    2) teksty jednolite dokumentów wymienionych w pkt 1;
    3) uchwały o zmianie wysokości kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany umowy lub statutu;
    4) uchwały o powołaniu i odwołaniu członków organów spółek;

    5) roczne sprawozdania finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, odpisy uchwał o zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych i podziale zysku lub pokryciu straty, a także opinie biegłych rewidentów i sprawozdania z działalności jednostek, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów szczególnych;

    Czym innym jest krajowy rejestr sądowy czym innym monitor b.

    weź się nie kompromituj, mylisz podstawowe pojęcia a to oznacza że swą wiedze czerpiesz z jakiejś, byc może lokalnej, gazety albo zeszytów ze szkoły.

    • 5 2

   • aaa

    • 0 0

  • KRS (1)

   To jeszcze o niczym nie świadczy. Mogli złożyć w terminie, ale sąd działa jak działa i jeszcze nie wpisał do KRS-u. Mam tak często, że poślizg bywa nawet kilka miesięcy. Wtedy nagle pojawia sią data zgodna ze złożeniem sprawozdania.

   • 1 0

   • Taaaaaaaaaaaaaaaak .... Tylko czy zwołano Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

    celem podjęcia stosownych uchwał, w tym uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego itd ??? coś było w prasie ? ktoś coś słyszał ?

    nie było walnego, sprawozdanie albo nie zostało sporządzone, albo zostało a biegły "powiedział PIF PAF" na jego treść, albo i to jest najbardziej prawdopodobne, formalnie sprawozdanie zostało sporządzone poprawnie, biegły je klepnął ale jego treść jest ... nazbyt drastyczna dla przeciętnego kibica,
    akcjonariusza mniejszosciowego także.

    zmiany umowy spółki przy obecnej strukturze akcjonariuszy nie są możliwe i dobrze, więc statut jest jaki jest. szukanie innych, możliwych wariantów nie ma sensu. ktoregos dnia to sprawozdanie ujrzy światlo dzienne i wtedy okaże sie że miałem racje. ale wtedy to już tu będzie tu leżał gruz i będziemy mieli do czynienia z pobojowiskiem po eksperymentach na żywym organizmie LG.

    • 7 1

  • cytujesz polskie prwo

   ale co go naszych sponsorów obchodzi???
   to wytłumacz pisząc o ustawach i innych bajkach

   inwestor się rozlicza w swym kraju nie w patologi podatków i korupcyjnych PZPN-ów

   • 0 2

 • Skoro jest tak dobrze (1)

  to dlaczego jest tak źle?

  • 27 9

  • Lechia

   to taki kolos na glinianych nogach!

   • 15 10

 • ag (7)

  Hmmm....chyba nie bedzie derbów w przyszlym sezonie???? z takimi finansami

  • 22 16

  • nie bedzie derbów ponieważ arka spadnie do 1 ligi (6)

   • 7 9

   • A lechia (5)

    do czwartej!

    • 10 5

    • (4)

     Hahah 4 liga i derby lechia - Bałtyk ^^

     • 8 2

     • To będzie mecz (3)

      godnych siebie rywali, a zwycięzca w nagrodę otrzyma puchar od "Tymbarka", lechia jak wygra będzie mogła go umieścić w gablotce obok innych pucharów zdobytych przez ten wielki klub.

      • 8 3

      • (2)

       Jedyne co lechia ma wielkie to kompleksy ...

       • 10 6

       • tak szczególnie po derbach he he :))))) (1)

        jaki był tam wynik????

        Lechia - arka 2:1 !!!!!!!!!
        Trójmiasto do Lechii należy ot taki kompleks :))))

        • 4 8

       • winik jest jeden

        i zostanie na min sezon ( zależy od arki) ale to derby a o północ mamy lipę bo są jeszcze szprotki ! 3-1 i 1-1 a śledzie z nimi 7 bramek wywieźli do puszki

        • 0 1

 • będą kłopoty?

  Panie Mandziara?

  • 34 8

 • Kłopoty z niewywiązywaniem się z wypłacaniem pensji mają wpływ na wyniki (4)

  Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że nie jest dobrze i chłopaki odpuszczają w ramach protestu.

  • 26 22

  • (2)

   Jestes pijany czy głupi ?

   • 12 9

   • i taki i taki bo jestem z Gdyni i kibicuje arce (1)

    • 13 5

    • Arka sie nie zasłaniaj psycholu

     • 9 6

  • niestety to prawda

   niestety to prawda

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Terminarz

30.10 (sob) godz.15:00 Warta Poznań typuj LECHIA Gdańsk
06.11 (sob) godz.17:30 LECHIA Gdańsk typuj Zagłębie Lubin
20.11 (sob) godz.17:30 Stal Mielec typuj LECHIA Gdańsk
27.11 (sob) Pogoń Szczecin LECHIA Gdańsk
04.12 (sob) LECHIA Gdańsk Raków Częstochowa
26.10 (wt) godz.15:45 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2:1 LECHIA Gdańsk LIVE!
23.10 (sob) godz.15:00 LECHIA Gdańsk 1:1 Górnik Zabrze LIVE!
16.10 (sob) godz.15:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:2 LECHIA Gdańsk LIVE!
03.10 (nd) godz.17:30 LECHIA Gdańsk 3:1 Legia Warszawa LIVE!
24.09 (pt) godz.18:00 Górnik Łęczna 0:4 LECHIA Gdańsk LIVE!

Aktualna tabela

Piłka nożna - Ekstraklasa
Drużyny M Z R P Bramki Pkt.
1 Lech Poznań 12 8 3 1 27:7 27
2 Raków Częstochowa 11 7 3 1 24:16 24
3 LECHIA GDAŃSK 12 6 5 1 21:10 23
4 Pogoń Szczecin 12 6 4 2 20:10 22
5 Śląsk Wrocław 12 5 5 2 20:14 20
6 Piast Gliwice 12 5 2 5 18:16 17
7 Cracovia 12 4 5 3 19:19 17
8 Radomiak Radom 12 3 7 2 15:12 16
9 Stal Mielec 12 4 4 4 15:18 16
10 Jagiellonia Białystok 12 4 4 4 13:16 16
11 Zagłębie Lubin 11 5 1 5 14:18 16
12 Górnik Zabrze 11 4 2 5 14:16 14
13 Wisła Kraków 12 4 2 6 14:21 14
14 Wisła Płock 12 4 1 7 19:21 13
15 Legia Warszawa 10 3 0 7 11:17 9
16 Warta Poznań 12 1 5 6 8:15 8
17 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 11 1 4 6 12:18 7
18 Górnik Łęczna 12 1 3 8 10:30 6

Każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Trzy najlepsze zespoły zdobędą prawo gry w europejskich pucharach. Gdy Puchar Polski zdobędzie drużyna z pierwszej "3", to na międzynarodowej arenie zagra także 4. zespół tabeli. Natomiast zdegradowane zostaną trzy najsłabsze drużyny.

Wyniki 12 kolejki:

 • LECHIA GDAŃSK - Górnik Zabrze 1:1 (1:1)
 • Radomiak Radom - Górnik Łęczna 3:1 (2:0)
 • Lech Poznań - Wisła Płock 4:1 (1:1)
 • Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:2 (1:0)
 • Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 4:1 (2:1)
 • Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 0:5 (0:3)
 • Zagłębie Lubin - Cracovia 1:1 (0:0)
 • Warta Poznań - Stal Mielec 0:0
 • Piast Gliwice - Legia Warszawa 4:1 (2:1)

Najbliższe spotkanie

początek meczu: 30.10.2021 godz. 15:00

Warta Poznań
:
LECHIA Gdańsk
mecz ligowy

Jak typują inni

1

5%

8 typowań

x

11%

18 typowań

2

84%

132 typowania

TYPUJ!

Najwyżej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Lechii

imię i nazwisko typowań pkt. skuteczność
1. Hubert Kowalik 14 30 71.4%
2. Marcin Kaczmarek 14 30 71.4%
3. Szymon Schroeder 11 30 81.8%
4. Grzegorz Piorecki 13 28 69.2%
5. Barbara Werner 14 27 71.4%

Relacje LIVE

zobacz wszystkie relacje »

Najczęściej czytane