Wiadomości

Znów Lechia kontra Komisja Licencyjna

Lechia Gdańsk

Mimo że Komisja ds. Licencji Klubowym zastrzeżenia pod względem finansowym ma aż do 6 klubów, w komunikacie wymieniła tylko dwa. Jagiellonię Białystok przedstawiła za wzór, a wobec Lechii Gdańsk wszczęła postępowanie wyjaśniające.
Mimo że Komisja ds. Licencji Klubowym zastrzeżenia pod względem finansowym ma aż do 6 klubów, w komunikacie wymieniła tylko dwa. Jagiellonię Białystok przedstawiła za wzór, a wobec Lechii Gdańsk wszczęła postępowanie wyjaśniające. fot. Łukasz Głowala/Trojmiasto.pl

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej uznała, że dwa kluby są zagrożone odmową przyznania licencji na nowy sezon, ale nie wskazała ich konkretnie. Natomiast wszczęła postępowanie wyjaśniające wobec Lechii Gdańsk w związku "z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego". Mówi on o zobowiązaniach transferowych, wobec pracowników oraz realizacji prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Klub oświadczył, że wypełnił "wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli" oraz "obawy komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione". Jednocześnie ogłoszono o powołaniu nowego dyrektora zarządzającego. Został nim wychowanek i były piłkarz biało-zielonych, Tomasz Motyka.PREZES I TRENER LECHII MÓWIĄ O EUROPEJSKICH PUCHARACH I TRANSFERACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ POCZYNIONE

Komisji ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeprowadziła wstępną analizę wniosków o przyznanie prawa gry w ekstraklasie oraz w rozgrywkach UEFA w sezonie 2017/2018. Wytknięte przez nią nieprawidłowości kluby mają usunąć do 5 maja. Na przykład aż sześć klubów musi tłumaczyć się w zakresie kryterium finansowego, a dwa mogą nie otrzymać licencji.

Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oceniła bardzo wysoko i uznała za wręcz wzorcową dokumentację przedstawioną przez Jagiellonię Białystok. Potem analizowała poszczególne kryteria licencyjne wskazując ile klubów spełnia wymagania w tym względzie. Mimo że nie wszyscy członkowie ekstraklasy wywiązywali się zdaniem komisji należycie z realizacji tych obowiązków, nie wymieniano klubów, które muszą się poprawić.

Dopiero na końcu zestawienia, pada nazwa drugiego poza Jagiellonią klubu. Jest nim Lechia Gdańsk. Tym razem jednak nie ma już pochwał, a ostrzeżenie.

"Komisja postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające względem Lechii Gdańsk SA w związku z podejrzeniem naruszenia Kryterium F.09 Podręcznika Licencyjnego" - głosi komunikat.
Poniżej przedstawiamy pełne brzmienie wspomnianego kryterium.

TAK BYŁO PRZED ROKIEM. LECHIA OTRZYMAŁA OBIE LICENCJE WRAZ Z NADZOREM FINANSOWYM

KRYTERIUM F.09 PODRĘCZNIKA LICENCYJNEGO
Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 30 listopada roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej oraz żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, które powstały do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny


SPRAWDŹ, ZA CO W UBIEGŁYM ROKU KOMISJA LICENCYJNA ZABRAŁA PUNKT LECHII W EKSTRAKLASIE

Lechia na komunikat komisji zareagowała oświadczeniem.

"(...)klub oświadcza, że wszelkie dokumenty, wymagane przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN, zostały złożone w przewidzianym przepisami terminie, a ich prawidłowość została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Lechia Gdańsk SA wykonała wszelkie swoje wymagalne zobowiązania wobec wierzycieli, którzy objęci są procesem licencyjnym. Uważamy, że obawy komisji dotyczące ewentualnych naruszeń są nieuzasadnione i nie były wcześniej przez komisję sygnalizowane - czytamy w wyjaśnieniu Lechii.
Przypomnijmy, że nie są to pierwsze kontrowersje na linii Gdańsk - Komisja ds. Licencji. Można nawet mówić, że mają one regularny charakter. Przypomnijmy, że pierwszy nadzór finansowy nad klubem komisja nałożyła już w pierwszym roku, w którym w Lechii zaszły zmiany właścicielskie. Także na trwające właśnie rozgrywkach biało-zieloni otrzymali licencję z nadzorem finansowym.

TAK BYŁO Z LICENCJAMI W 2015 ROKU. TRÓJMIEJSKIE KLUBY JE DOSTAŁY WRAZ Z KARAMI FINANSOWYMI. NIE POMOGŁO ODWOŁANIE

Były też kary finansowe, jak choćby w 2015 roku. Lechia została ukarana 40 tys. zł grzywny, a za odwołanie, które zostało odrzucone, zapłaciła kolejne 10 tys. zł. Wówczas chodziło o "nieprawidłową prezentację niektórych zobowiązań transferowych we wniosku licencyjnym".

Natomiast na początku 2016 roku odjęto drużynie jeden punkt w ekstraklasie. Tę decyzję wstrzymał Trybunał Arbitrażowy przy PKOl. co wywołało olbrzymie zamieszanie przy dzieleniu tabeli na grupę mistrzowską i spadkową. Ostatecznie Lechia poszła na ugodę z PZPN, przyjęła karę, co spowodowało, że o utrzymanie musiało grać Podbeskidzie, które ostatecznie zostało zdegradowane. Natomiast na porozumieniu zyskał Ruch, który z grupy spadkowej przeszedł do mistrzowskiej.

LECHIA PUNKT MNIEJ W GRUPIE MISTRZOWSKIEJ, W "8" RUCH ZAMIAST PODBESKIDZIA

WNIOSKI KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH PZPN
treść oryginalna, wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Kryteria Sportowe
Wszystkie Kluby Ekstraklasy
zwizytowane przez Ekspertów Sportowych spełniają wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym.

2. Kryteria Personelu i Administracji
14 Klubów Ekstraklasy spełniło wszystkie kryteria przewidziane w Podręczniku Licencyjnym. Dwa Kluby wciąż muszą poprawić złożoną dokumentację licencyjną z zakresu przedmiotowych Kryteriów, jednak zdaniem Komisji nie są to braki grożące nieprzyznaniem licencji.

3. Kryteria Prawne
16 Klubów Ekstraklasy spełniło wymogi formalne określone w Podręczniku Licencyjnym. Jeden z Klubów został poproszony o doprecyzowanie Schematu Grupy Prawnej, zaś drugi Klub zobowiązany został do złożenia prawidłowego oświadczenia najwyższego podmiotu kontrolującego.

4. Kryteria Infrastrukturalne
W zakresie przedmiotowych kryteriów Komisja nie stwierdziła poważniejszych uchybień, za wyjątkiem jednego Klubu, który zobowiązany został do zamontowania furtek ewakuacyjnych umożliwiających bezpieczne zejście na płytę boiska określonych w kryterium I.03 Podręcznika Licencyjnego. Wszystkie Kluby Ekstraklasy zostały zwizytowane przez Ekspertów ds. Infrastruktury i każdy z Klubów otrzymał raport z wyszczególnieniem uchybień, które muszą być usunięte do dnia 5 maja 2017 roku.

5. Kryteria Finansowe
Sześć Klubów Ekstraklasy wezwanych zostało do uzupełnień lub złożenia odpowiednich wyjaśnień
.

Zdaniem Komisji dwa Kluby zagrożone są nieprzyznaniem Licencji na Sezon Rozgrywkowy 2017/2018. Jeden z Klubów wykazał nieuregulowane zobowiązania względem byłych i obecnych pracowników oraz z tytułu działalności transferowej co stanowi poważne naruszenie Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. Ten sam Klub został również wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Drugi z Klubów nie udowodnił spełnienia Kryteriów F.03 oraz F.04 Podręcznika Licencyjnego. W złożonej dokumentacji licencyjnej Klub wskazuje, że nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań względem pracowników oraz innych Klubów z tytułu działalności transferowej, jednakże nie przedstawił komisji bądź to potwierdzeń zapłaty przedmiotowych należności bądź to stosownych porozumień. Również i ten Klub został wezwany do złożenia urealnionej Prognozy Finansowej.

Trzy inne Kluby Ekstraklasy, ze względu na przeprowadzone zmiany właścicielskie czy organizacyjne, zostały wezwane do złożenia urealnionych prognoz finansowych poprzez udokumentowanie zakładanego poziomu zwiększenia przychodów lub redukcji kosztów, zapewnienia finansowania straty operacyjnej, a także sposobu spłaty zadłużenia.

Wszystkie powyższe nieprawidłowości lub wątpliwości mogą być usunięte lub wyjaśnione przez Kluby w terminie do 5 maja 2017 roku. W takim przypadku licencja na udział w rozgrywkach Ekstraklasy może być przyznana, jednakże opóźnienie w spełnieniu niektórych wymogów licencyjnych lub dostarczeniu niektórych dokumentów będzie skutkowało nałożeniem sankcji regulaminowych, względnie stosownych nadzorów. Wyjątkiem jest naruszenie wymogów F.03 i F.04, czyli nieuregulowanie wszystkich zobowiązań licencyjnych do dnia 31 marca 2016 roku. W przypadku Klubów, które naruszyły te wymogi, już na tym etapie można stwierdzić brak możliwości uzyskania licencji na grę w rozgrywkach UEFA. W przypadku tych klubów przyznanie licencji na grę w Ekstraklasie jest możliwe jedynie przy jednoczesnym nałożeniu sankcji regulaminowych.


NADZÓR FINANSOWY NAD LECHIĄ ZASTOSOWANO JUŻ W LISTOPADZIE 2014 ROKU. TUTAJ WYJAŚNIALIŚMY, O CO CHODZIŁO

W cieniu doniesień odnośnie spraw licencyjnych Lechia poinformowała o zmianie na stanowisku dyrektora zarządzającego. Funkcję tę powierzono Tomaszowi Motyce. 44-latek jest wychowankiem gdańskiego klubu. W pierwszej drużynie grał w latach 1993-97. W klubie został zatrudniony w 2006 roku. Kolejno był: kierownikiem drużyny rezerw, kierownikiem ds. organizacyjnych oraz dyrektora ds. organizacyjnych.

- To dla mnie duże wyróżnienie i zaszczyt. Stawiam sobie za zadanie dbanie o dalszy rozwój klubu na wszelkich płaszczyznach. Priorytetem w mojej pracy będzie efektywność realizacji działań związanych z funkcjonowaniem Lechii - podkreśla Motyka.
Jego poprzednik - Marc Ahr - pozostaje w klubie. Teraz będzie odpowiadać za rozwój marketingu i sprzedaży reklam.

CENY BILETÓW NA MECZE GRUPOWE W TRÓJMIEŚCIE TAK JAK W SEZONIE ZASADNICZYM. PROMOCJA TYLKO DLA KUPUJĄCYCH PAKIET. SPRAWDŹ, SZCZEGÓŁY

Tomasz Motyka jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Teraz został dyrektorem zarządzającym klubu.
Tomasz Motyka jest wychowankiem Lechii Gdańsk. Teraz został dyrektorem zarządzającym klubu. fot. materiały prasowe Lechia Gdańsk


Typowanie wyników

mecz ligowy
29.04.2017 godz.20:30
wartość: 2 punkty

Jak typowano

1

87%

451 typowań

x

7%

38 typowań

2

6%

31 typowańTabela po 30 kolejkach

Piłka nożna - Ekstraklasa
1 Jagiellonia Białystok 30 18 5 7 56:31 59 (30)
2 Legia Warszawa 30 17 7 6 58:30 58 (29)
3 Lech Poznań 30 16 7 7 50:22 55 (28)
4 LECHIA GDAŃSK 30 16 5 9 46:37 53 (27)
5 Wisła Kraków 30 13 5 12 45:46 44 (22)
6 Pogoń Szczecin 30 10 12 8 47:40 42 (21)
7 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 30 12 6 12 31:38 42 (21)
8 Korona Kielce 30 12 3 15 39:55 39 (20)
9 Wisła Płock 30 10 9 11 42:44 39 (20)
10 Zagłębie Lubin 30 10 9 11 37:36 39 (20)
11 Śląsk Wrocław 30 8 10 12 34:45 34 (17)
12 ARKA GDYNIA 30 8 7 15 37:50 31 (16)
13 Cracovia 30 6 13 11 38:43 31 (16)
14 Ruch Chorzów 30 10 4 16 37:46 30 (15)
15 Piast Gliwice 30 7 9 14 31:49 30 (15)
16 Górnik Łęczna 30 7 9 14 36:52 30 (15)

Komisja ds Licencji Klubowych PZPN ukarała Ruch Chorzów odjęciem 4 punktów za zaległości finansowe wobec byłych piłkarzy i pracowników.
Po 30. kolejce nastąpił podział na dwie grupy - mistrzowską i spadkową. Dorobek punktowy zespołów podzielono na pół z zaokrągleniem do góry.

Tabela wprowadzona: 2017-04-25

aktualna tabela »

Wyniki 30 kolejki:

 • Pogoń Szczecin - LECHIA GDAŃSK 3:1 (1:1)
 • ARKA GDYNIA - Wisła Płock 1:1 (1:0)
 • Cracovia - Legia Warszawa 1:2 (1:1)
 • Lech Poznań - Ruch Chorzów 3:0 (1:0)
 • Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)
 • Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 1:1 (1:1)
 • Górnik Łęczna - Wisła Kraków 3:1 (1:0)
 • Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1)

Opinie (103) 7 zablokowanych

 • Zabrac im na starcie nowego sezonu nie trzy punkty,a 12 punktow

  • 0 0

 • Ciekawe kiedy odpowiednie instytucje zajmą się finansami Lechii

  • 1 0

 • Kłopoty z niewywiązywaniem się z wypłacaniem pensji mają wpływ na wyniki (4)

  Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że nie jest dobrze i chłopaki odpuszczają w ramach protestu.

  • 26 22

  • niestety to prawda

   niestety to prawda

   • 1 0

  • (2)

   Jestes pijany czy głupi ?

   • 12 9

   • i taki i taki bo jestem z Gdyni i kibicuje arce (1)

    • 13 5

    • Arka sie nie zasłaniaj psycholu

     • 9 6

 • boniek

  Adaś zapłaci i licencja będzie a komisja to nic nie może buhaha

  • 0 2

 • Tylko Arka

  Arka była jest i będzie a wy już chyba bundesliga kreis

  • 2 1

 • taki klub

  e tam Ruch też ma długi a nam pżycza niemiec pan wernce i co łyso wam ?

  • 1 2

 • Zmowa (10)

  Wszyscy przeciwko Władcom Północy.
  Czepiają się bzdur...
  Pogoda niesprzyja, trawa zbyt zielona, nawet przeciwnicy nie dają sobie gola strzelić. I jeszcze są kibice wyklęci !!!
  I jak tu karięrę w Lidze Mistrzów rozpocząć?

  • 19 45

  • wszyscy przeciwko Władcom Północy? a co o Pogoni piszą?

   • 1 1

  • Boli was śledzie (6)

   że my możemy być w pucharach a wy nie macie na to szans,,, polskich patriotów w to nie mieszajcie lewaki

   • 12 17

   • Bycie w pucharach w wykonaniu polskich drużyn (5)

    to jedna wielka kompromitacja, po co się tam pchacie betony, skoro od razu odpadniecie.To będzie tzw pocałunek śmierci!

    • 10 10

    • a wam po co puchary (4)

     rybki??

     To dopiero kompromitacja by była! a kto wam bilety za sponsoruje na mecze wyjazdowe?

     • 13 8

     • Ale przecież nikt z Arki nie mówi o europejskich pucharach (3)

      my znamy swoje miejsce w piłkarskim świecie.To wy pitolicie od paru lat o waszej rzekomej potędze i o pucharach!

      • 10 9

      • hipokryto jak nie mówicie, że pokonacie siostry z Poznania i PP bedzie wasz....tak chyba spiewacie na każdym meczu he he (2)

       • 7 8

       • Fajnie że oglądasz mecze Arki (1)

        nawet znasz dobrze kibicowskie przyśpiewki,podobają się? Jakbyś posłuchał jakie piosenki śpiewają kibice drużyn A-klasy też byś się dowiedział że ich drużyna będzie zdobywała puchary,a nawet mistrza świata i okolic.

        • 4 5

       • I dałeś się wypuścić jak małe dziecko gdyński hipokryto

        "ale przecież nikt z arki nie mówi o europejskich pucharach"

        tak masz racje nie mówi, tylko śpiewa buahahaaa

        • 2 5

  • co to będzie gdy Arka spadnie (1)

   Kogo wtedy obwinimy o brak sukcesów ?
   Donalda? Prezesa?

   • 3 6

   • Nie nazywajcie sie lwami bo nawet koło kota nie staliście. I nie porównoj nas do was bo tylko wy za każdym razem szukacie wymówek jął cos nie wychodzi a jak wymówki nie ma to trzeba jakieś brednie wymyślić.

    • 6 3

 • bardziej boje sie o moja arke, 80% budzetu klubowego z budzetu miejskiego?Lechia co rok ma takie wyboje i graja dalej a co jak Szczurek obetnie dotacje o 50%? To wystarczy na okupowanie oklo 10miejsca w l lidze. Sam sie szczerze smieje z napinaczy z mojego miasta.

  • 1 3

 • Zamiast pucharów, zaraz zobaczycie karne pkt. Dziady

  • 4 3

 • Bedziecie grali na polu Bo bursztyn kosztuje

  • 3 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Terminarz

30.11 (pon) godz.18:00 LECHIA Gdańsk typuj bez publiczności Lech Poznań LIVE!
05.12 (sob) godz.20:00 Legia Warszawa typuj bez publiczności LECHIA Gdańsk
14.12 (pon) godz.18:00 LECHIA Gdańsk typuj bez publiczności Wisła Płock
19.12 (sob) godz.17:30 Cracovia typuj bez publiczności LECHIA Gdańsk
23.11 (pon) godz.18:00 Piast Gliwice 2:0 bez publiczności LECHIA Gdańsk LIVE!
20.11 (pt) godz.18:00 LECHIA Gdańsk 3:2 bez publiczności Śląsk Wrocław LIVE!
17.11 (wt) godz.17:40 Olimpia Grudziądz 0:1 bez publiczności LECHIA Gdańsk LIVE!
28.10 (śr) godz.18:00 Wisła Kraków 1:3 bez publiczności LECHIA Gdańsk LIVE!
23.10 (pt) godz.20:30 KGHM Zagłębie Lubin 1:1 bez publiczności LECHIA Gdańsk LIVE!
19.10 (pon) godz.20:30 LECHIA Gdańsk 0:1 bez publiczności Pogoń Szczecin LIVE!

Aktualna tabela

Piłka nożna - Ekstraklasa
Drużyny M Z R P Bramki Pkt.
1 Legia Warszawa 10 7 1 2 15:9 22
2 Raków Częstochowa 10 6 3 1 23:12 21
3 Górnik Zabrze 11 6 2 3 17:11 20
4 Śląsk Wrocław 11 5 2 4 17:12 17
5 LECHIA GDAŃSK 10 5 1 4 17:15 16
6 Pogoń Szczecin 9 4 3 2 11:7 15
7 Zagłębie Lubin 10 4 3 3 13:11 15
8 Jagiellonia Białystok 11 4 2 5 15:18 14
9 Warta Poznań 10 4 1 5 8:10 13
10 Cracovia 11 4 5 2 15:13 12
11 Lech Poznań 9 2 4 3 17:16 10
12 Wisła Kraków 10 2 4 4 15:14 10
13 Wisła Płock 10 2 3 5 12:18 9
14 Stal Mielec 11 2 3 6 13:23 9
15 Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 2 3 6 12:25 9
16 Piast Gliwice 10 2 2 6 9:15 8

Rozgrywki trwać będą przez 30 kolejek systemem każdy z każdym mecz i rewanż. Nie będzie rywalizacji w drugiej fazie, w grupach. Zdegradowana zostanie tylko najsłabsza drużyna, bo od kolejnego sezonu ekstraklasa zostanie powiększona do 18 zespołów.
Cracovia rozpoczęła sezon z pięcioma ujemnymi punktami.

Wyniki 11 kolejki:

 • LECHIA GDAŃSK - Lech Poznań (poniedziałek, godz. 18)
 • Wisła Płock - Cracovia 0:1 (0:1)
 • Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1 (1:1)
 • Stal Mielec - Jagiellonia Białystok 3:1 (1:1)
 • Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław 0:2 (0:1)
 • Wisła Kraków - Zagłębie Lubin
 • niedziela
 • Raków Częstochowa - Warta Poznań
 • Legia Warszawa - Piast Gliwice

Najbliższe spotkanie

początek meczu: 30.11.2020 godz. 18:00 LIVE!

mecz ligowy

Jak typują inni

1

46%

100 typowań

x

20%

44 typowania

2

34%

73 typowania

TYPUJ!

Najwyżej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Lechii

imię i nazwisko typowań pkt. skuteczność
1. Krzysztof Ogonowski 12 28 83.3%
2. Stefan Sandach 12 26 75%
3. Jacek P. 12 26 75%
4. Radosław Dymkowski 12 26 75%
5. Wojciech rohde Rohde 11 25 72.7%

Relacje LIVE

zobacz wszystkie relacje »