Wiadomości

stat

Trzykrotny zysk na akcjach Lechii

Lechia Gdańsk

Najnowszy artukuł na ten temat

Ile Gdańsk zapłaci klubom za promocję miasta? Lechia otrzyma najwięcej

Kibiców Lechii czekają kolejne zmiany w akcjonariacie klubu. Czy zmienią one układ sił między większościowym a mniejszościowymi udziałowcami piłkarskiej spółki w Gdańsku?
Kibiców Lechii czekają kolejne zmiany w akcjonariacie klubu. Czy zmienią one układ sił między większościowym a mniejszościowymi udziałowcami piłkarskiej spółki w Gdańsku? fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl

Trwa zakulisowa walka o niedopuszczenie do osiągnięcia przez większościowego udziałowca Lechii SA 3/5 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Ten pułap jest wymagany m.in. w wypadku konieczności powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Na razie podmiot dominujący w klubie ma 57 procent głosów. Na stole leży oferta odsprzedania mu przez jednego mniejszościowego udziałowca kolejnych 3 procent. Tę transakcję próbuje zablokować dwóch innych mniejszościowych udziałowców. Powinno im się to udać, choć muszą wyłożyć aż 90 tysięcy złotych.Czy mniejszościowi akcjonariusze Lechii powinni zarabiać na sprzedaży akcji Lechii?

tak, przecież to biznes taki jak każdy inny 29%
w zasadzie tak, ale trzykrotne przebicie w ciągu 6 lat to stanowczo zbyt dużo 6%
raczej nie, a jak już to symbolicznie, coś w rodzaju zwrotu faktycznie poniesionych kosztów 8%
absolutnie nie, bo weszli do spółki nie dla zarobku, a jako "strażnicy pieczęci" 41%
trudno to ocenić, ale już widać, że ci ludzie kierowali się różnymi celami, kupując akcje 16%
zakończona Łącznie głosów: 341
W Lechii toczy się walka o zachowanie status quo w gronie akcjonariuszy. Wśród tych mniejszościowych następuje mobilizacja, by nie dopuścić to przejścia ani jednej, następnej akcji w ręce większościowego udziałowca. Według naszych ustaleń na stole leżą dwie oferty sprzedaży akcji.

Bartosz Sarnowski na 90 tysięcy złotych wycenił pakiet, które nabył w 2009 roku za 30 tys. zł. Natomiast Piotr Zdanowicz za 5 tys. zł, czyli dokładnie za kwotę, którą zapłacił 6 lat temu, zamierza sprzedać swoje akcje.

PEŁNA LISTA MNIEJSZOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY LECHII Z 2009 ROKU

Poruszenie wśród mniejszościowych akcjonariuszy wywołała zwłaszcza ta pierwsza oferta. I nie tylko chodzi o to, że ma przynieść ona oferentowi aż taki zysk. Mniejszościowych akcjonariuszy najbardziej boli fakt, że sprzedającym jest były prezes i członek zarządu Lechii, który ten mandat sprawował z ramienia mniejszościowych udziałowców oraz to że swoją ofertę skierował do większościowego udziałowca, a nie do nich.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI BARTOSZA SARNOWSKIEGO W LECHII

Przypomnijmy, że gdy zimą 2009 roku tworzona była spółka Lechia SA, 45 osób nabyło akcje za łączną kwotę 430 tysięcy złotych. Określono ich mianem "strażników pieczęci". To oni mieli patrzyć na ręce większościowemu udziałowcowi i dbać o prawidłowy rozwój klubu. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym zapadają najważniejsze decyzje dla przyszłości Lechii SA, ta grupa ma wspólnie 43 procent głosów.

57 procent w 2009 roku przejęło Wrocławskie Centrum Finansowe oraz Andrzej Kuchar, który mógł nabyć udziały na tych samych zasadach, co "strażnicy pieczęci". Za te akcje zapłacono łącznie milion i 70 tysięcy złotych. Na przełomie 2012 i 2013 roku biznesmen sprzedał pakiet, które nabył jako osoba fizyczna za 70 tys., do WCF już za 1,05 miliona złotych!

WERNZE O ZMIANACH WŁAŚCICIELSKICH W LECHII

W marcu 2014 roku to ten pakiet został przejęty przez szwajcarski fundusz W&C Vermögensverwaltung AG, który miała utworzyć niemiecka grupa ETL Franza Josefa Wernze. Zagraniczny inwestor kontrolę nad klubem sprawuje przez Lechię Investment. To nowa nazwa dawnego Wrocławskiego Centrum Finansowego.

WERNZE I JEGO LUDZIE W RADZIE NADZORCZEJ LECHII W MIEJSCE NOMINATÓW RODZINY KUCHARÓW

Jednocześnie siedzibę spółki przeniesiona do Krakowa. Jej prezesem został Maciej Bałaziński, który w Lechii SA jest m.in. prokurentem.

KOLEJNE ZMIANY WE WŁADZACH LECHII. ROŚNIE ROLA PROKURENTÓW

I właśnie Lechii Investment swoje akcje chce sprzedać Sarnowski. Gdyby do tej transakcji doszło, większościowy udziałowiec posiadałby już 60 procent głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Lechii SA. To ważny próg według kodeksu spółek handlowych.

W § 19 pkt 12 statutu Lechii SA czytamy:
"W wypadku konieczności powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, określonym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała o rozwiązaniu Spółki wymaga większości 3/5 oddanych głosów".
Natomiast przywołany artykuł KSH mówi:
"Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki."
Dlatego tak ważne z punktu mniejszościowych akcjonariuszy jest obronienie dotychczasowego stanu posiadania. Z naszych informacji wynika, że dwóch mniejszościowych akcjonariuszy skorzysta z przysługujących im uprawnień i zgłosi tzw. "prawo pierwszeństwa". Na podstawie tego przepisu to oni, a nie Lechia Investment wykupią pakiet Sarnowskiego za kwotę 90 tys. zł. Mechanizm korzystania z tych uprawnień regulują zapisy statutu spółki w paragrafie § 13, które w całości przytaczamy poniżej.

Natomiast nie ma żadnych obaw co do dalszych losów akcji, które sprzedaje Piotr Zdanowicz. Mają one trafić do osoby, która ma akceptacje mniejszościowych akcjonariuszy.

SPRZEDAŻ AKCJI PRZEZ MNIEJSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA. ZAROBIŁ 100 PROCENT

Podobnie było jesienią 2014 roku, gdy po raz pierwszy doszło do sprzedaży akcji z grona tzw. strażników pieczęci. Wówczas Radosław Michalski, były reprezentant Polski i dyrektor sportowy Lechii, a obecnie prezes pomorskiego okręgu sprzedał akcje Piotrowi Zejerowi, jednemu z liderów Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk "Lwy Północy" Pakiet nabyty w 2009 roku za 5 tysięcy złotych został odkupiony za 10 tys.

ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI, PRAWO PIERWSZEŃSTWA
wyróżnienia pochodzą od redakcji

1. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Rady Nadzorczej w drodze uchwały powziętej większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej 60% składu w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia zawierającego cenę zbycia i osobę nabywcy.

3. Rada Nadzorcza wyrażając zgodę na zbycie akcji imiennych określa osobę nabywcy i cenę zbycia zgodnie ze wskazaniem wnioskującego akcjonariusza.

4. Przed wyrażeniem zgody na zbycie akcji Rada Nadzorcza powinna zaoferować akcje wszystkim Założycielom Spółki za cenę zbycia wskazaną przez wnioskującego akcjonariusza. W tym celu Rada Nadzorcza roześle jednocześnie wszystkim Założycielom Spółki będącym akcjonariuszami, listami poleconymi, kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji i ich cenie lub w inny sposób doręczy im pisemne zawiadomienie, za poświadczeniem odbioru.

5. Założyciel Spółki będący akcjonariuszem, zamierzający nabyć akcje oferowane do zbycia obowiązany jest w terminie czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, złożyć pisemną ofertę na ręce Rady Nadzorczej, która powiadomi o tym zbywcę. Na żądanie zbywcy uprawniony akcjonariusz ma obowiązek udzielić zbywcy zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz będący Założycielem Spółki złożył ofertę nabycia akcji, prawo nabycia akcji przysługuje wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uprawnionym, proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym.

6. W przypadku złożenia przez co najmniej jednego akcjonariusza będącego Założycielem Spółki oferty nabycia akcji, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych osobie wskazanej przez wnioskującego akcjonariusza, wskazując jednocześnie akcjonariusza lub akcjonariuszy będących Założycielami Spółki, którzy złożyli w terminie oferty nabycia.

7. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży akcji oraz wpłacić cenę nabycia w terminie dwóch tygodni od dnia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 6, pod warunkiem podpisania umowy nabycia akcji z dotychczasowym akcjonariuszem.

8. Jeżeli akcjonariusz zamierza zbyć akcje nieodpłatnie lub wnieść je jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki, Założycielom Spółki przysługuje prawo ich nabycia, za cenę ustaloną w drodze porozumienia stron, a w razie braku takiego porozumienia, za cenę wynikającą z wartości bilansowej akcji według stanu na dzień zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, określoną przez biegłego rewidenta powołanego na koszt obydwu stron. O zamiarze nieodpłatnego zbycia akcji lub ich wniesienia jako wkład niepieniężny w celu pokrycia udziału lub objęcia akcji w kapitale zakładowym innej spółki akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Radę Nadzorczą. Postanowienia ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

Opinie (60) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższe spotkanie Lechii

początek meczu: 23.02.2020 godz. 17:30 LIVE!

Lech Poznań
:
LECHIA Gdańsk
mecz ligowy

Jak typują inni

1

46%

106 typowań

x

31%

70 typowań

2

23%

52 typowania

TYPUJ!

Najwyżej ocenieni zawodnicy Lechii

Najlepiej typujący wyniki Lechii

imię i nazwisko typowań pkt. skuteczność
1. Stefan Sandach 28 47 57.1%
2. Krzysztof Dębski 28 46 57.1%
3. Krzysztof Ogonowski 28 46 57.1%
4. Janusz Bereziuk 28 46 53.6%
5. Maciej Śleboda 26 45 61.5%

Aktualna tabela

Piłka nożna - Ekstraklasa
Drużyny M Z R P Bramki Pkt.
1 Legia Warszawa 22 13 3 6 45:23 42
2 Cracovia 22 13 3 6 32:17 42
3 Pogoń Szczecin 22 11 6 5 25:18 39
4 Śląsk Wrocław 22 9 9 4 29:23 36
5 Lech Poznań 22 9 7 6 37:22 34
6 LECHIA GDAŃSK 22 9 7 6 26:24 34
7 Piast Gliwice 22 10 4 8 24:22 34
8 Wisła Płock 22 9 4 9 27:35 31
9 Jagiellonia Białystok 22 8 6 8 31:29 30
10 Raków Częstochowa 22 9 2 11 26:34 29
11 Zagłębie Lubin 22 8 4 10 31:31 28
12 Górnik Zabrze 22 6 9 7 26:27 27
13 Wisła Kraków 22 7 2 13 26:35 23
14 Korona Kielce 22 6 5 11 12:24 23
15 ARKA GDYNIA 22 5 6 11 17:31 21
16 ŁKS Łódź 22 4 3 15 21:40 15

W sezonie zasadniczym każdy zagra z każdym mecz i rewanż. Po 30 kolejkach nastąpi podział na grupę mistrzowską i spadkową, a w każdej zagra po 8 drużyn. Wszystkie punkty zostaną zaliczone, a w drugiej fazie w obu grupach każdy zagra z każdym, ale już bez rewanżów.
Z ekstraklasy zdegradowane zostaną 3 ostatnie drużyny. Mistrz Polski zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a dwie kolejne drużyny w eliminacjach Ligi Europy.

Wyniki 22 kolejki:

  • LECHIA GDAŃSK - Piast Gliwice 1:0 (0:0)
  • Górnik Zabrze - ARKA GDYNIA 2:0 (0:0)
  • ŁKS Łódź - Wisła Płock 0:0
  • Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 0:0
  • Raków Częstochowa - Legia Warszawa 2:2 (2:0)
  • Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 0:1 (0:0)
  • Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 0:0
  • Cracovia - Lech Poznań 2:1 (0:1)

Terminarz

23.02 (nd) godz.17:30 Lech Poznań typuj LECHIA Gdańsk LIVE!
01.03 (nd) godz.12:30 Korona Kielce typuj LECHIA Gdańsk
04.03 (śr) godz.20:30 LECHIA Gdańsk typuj Legia Warszawa
14.02 (pt) godz.20:30 LECHIA Gdańsk 1:0 Piast Gliwice LIVE!
07.02 (pt) godz.20:30 Śląsk Wrocław 2:2 LECHIA Gdańsk LIVE!

Relacje LIVE

zobacz wszystkie relacje »

Najczęściej czytane