• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

15 sierpnia na trasie Gdynia - Sopot - Gdańsk

mat.
23 lipca 2012 (artykuł sprzed 10 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Maraton "Solidarności" wystartuje we wtorek

Zobacz zmagania na trasie maratonu w ubiegłym roku.Już ponad 600 zawodniczek i zawodników z ośmiu państw zgłosiło się do XVIII Energa Maratonu "Solidarności". Bieg na dystansie 42 kilometrów i 195 metrów odbędzie się na trasie Gdynia - Sopot - Gdańsk tradycyjnie 15 sierpnia. Start o 10.00. Limit na pokonanie trasy ustalono na 5 godzin i 30 minut. Akces uczestnictwa można zgłosić drogą internetową do 10 sierpnia, a następnie aż do dnia zawodów osobiście w biurze zawodów

.

Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność" niestrudzenie podtrzymuje pamięć Ofiar Grudnia 70' i Poległych Stoczniowców. Do tych tragicznych w polskich dziejach wydarzeń nawiązuje impreza, który ma na celu również popularyzowanie i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji. Z tego zadania organizatorzy wywiązują się doskonale, gdyż z roku na rok lista startowa pęcznieje i coraz więcej osób świąteczny dzień - 15 sierpnia zamierza spędzić na sportowo, przemierzając ulice Trójmiasta.

Zanosi się na kolejny rekord frekwencji. Na niespełna miesiąc przed maratonem na liście zgłoszeń jest już niemal tyle samo uczestników, ilu wystartowało przed rokiem w najliczniej dotychczas obsadzonym biegu w historii. W 2011 roku z dystansem 42 kilometrów i 195 metrów zmierzyło się 650 uczestników z 16 państw. Zwyciężyli: James Mbiti Mutua (Kenia) i Wioletta Kryza (Olsztyn).

Do 10 sierpnia do godziny 15.00 trwa rejestracja zawodniczek i zawodników drogą internetową. Mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie, bez przeciwwskazań lekarskich. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić na stronie maratongdansk.home.pl. Już to zrobiło ponad 600 osób z ośmiu państw: USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, Nowergii, Szwecji, Danii oraz Polski. Następnie zgłoszenie należy potwierdzić, dokonując opłaty startowej w wysokości 60 zł.
Bezpłatnie mogą startować jedynie: osoby powyżej 60 lat, członkowie "Solidarności" oraz biegacze zaproszeni przez dyrektora maratonu, Kazimierza Zimnego
.

Akces do biegu można zgłosić również w biurze organizatora, które mieści się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 24 pok. 126, a 14 i 15 sierpnia już tylko przy linii startu, w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Bema 33 w Gdyni. Szczegółowe informacje odnośnie zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu 58 346 30 34 lub pisząc pod adres maratongdansk@home.pl.

Zgodnie z tradycją Energa Maratonu Solidarności obok siebie startują biegacze profesjonaliści oraz amatorzy. Dla wszystkich przygotowano atrakcyjne nagrody. Organizator gwarantuje premie finansowe za pierwszych 10 miejsc w klasyfikacji open, a ponadto wypłaci pieniądze dla 6 najlepszych kobiet, dla trojga najlepszych w każdej z dziesięciu kategorii wiekowych w równej wysokości, ale oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz w gronie członków Solidarności. Nagrody rzeczowe czekają zaś dodatkowo dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z Trójmiasta.

Poniżej najważniejsze postanowienia odnośnie zgłoszeń i startu z regulaminu XVIII Międzynarodowego Maratonu Solidarności

TERMIN I MIEJSCE :
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2012 roku ulicami Trójmiasta z metą na Starówce w Gdańsku.
2. Start honorowy : Pomnik Ofiar Grudnia - Gdynia - Aleja Piłsudskiego
godz. 09.45
3. Start ostry - godz. 10.00 - Gdynia - Aleja Piłsudskiego (obok UM w Gdyni).
4. Meta - Gdańsk - ul. Długi Targ (Starówka)
5. Długość trasy: 42,195 km - trasa posiada atest PZLA i IAAF
6. Trasa oznaczona będzie co 5 km
7. Pomiar czasu w systemie DATA SPORT - oficjalnym czasem jest czas brutto.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA, KONTROLE ORAZ LIMIT
CZASU:
1. Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km
2. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w systemie bramek kontrolnych.
3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący - 5.30 godzin
Trasa maratonu będzie zamknięta dla ruchu kołowego do godz. 15.30. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety autobusem z napisem "KONIEC WYŚCIGU".
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników

V. UCZESTNICTWO :
1. W XVIII Maratonie "Solidarności" prawo startu mają osoby, które do dnia 15 sierpnia 2012 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniach 14-15.08.2012r. na starcie w Gdyni.
3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, oraz dowód wpłaty opłaty startowej.
4. Szatnie (autobusy ZKM) ustawione będą w Gdyni na parkingu (vis a vis U. Miejskiego) w Gdyni.
5. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki do godz. 09.00. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego na mecie w Gdańsku. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
7. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
8. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 5 godz. 30 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15.30 będą niesklasyfikowani.
Ktokolwiek zostanie na trasie po upływie limitu czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
9. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami organizatora.
10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i informacyjnych.
11. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

VI. BADANIA LEKARSKIE:
1. Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodników i zawodniczek na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.
2. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.

VII. KLASYFIKACJA:
W XVIII MARATONIE "SOLIDARNOŚCI" będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
1. Open zawodników (I-X m).
2. Kobiet (I-VI m).
3. Wiekowa kobiet i mężczyzn : 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
70-75 i powyżej 75 lat.
4. Generalna dla członków NSZZ " Solidarność" - (opłacone składki) I, II, III miejsce
5. Najlepsza zawodniczka i zawodnik z Trójmiasta.
Komunikat końcowy zostanie umieszczony na stronach:
www.maratongdansk.home.pl, www.datasport.pl i www.maratonypolskie.pl dzień po zawodach.

VIII. ZGŁOSZENIA:
1. Biuro organizacyjne mieści się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność"
w Gdańsku ul. Wały Piastowskie 24 pok. 126, tel. 58 346 30 34, fax. 58 308 42 61,
e-mail : maratongdansk@home.pl, strona: www.maratongdansk.home.pl. Pod tym adresem nie będzie można pobrać pakietu przedmaratońskiego wcześniej. Od dnia 14.08.2012 do 15.08.2012r. biuro zawodów będzie się mieściło w Gdyni w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Bema 33 ( przy starcie) tel. 609238988
2. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych i pakietów przedmaratońskich odbywać się będzie w Biurze zawodów w godzinach :
· 14.08.2012r. - 10.00 - 22.00
· 15.08.2012r. - 06.00 - 08.30
3. Opłata startowa w wysokości 60 zł obowiązuje do dnia 14.08.2012r. W dniu 15.08.2012r.
organizator nie gwarantuje pakietu przedmaratońskiego i opłata startowa wynosi 120 zł (dot. zgłoszeń w dniu biegu).
4. Do dnia 10.08.2012r. do godz. 15.00 przyjmowane będą zgłoszenia przez internet. Opłatę startową on-line należy uiścić do 03.08.2012r.
5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia (internet, poczta, telefon) i wpływu na konto organizatora opłaty startowej w kwocie 60 zł. Osoby, które dokonają zgłoszenia ale nie uiszczą opłaty wpisowego nie znajdą się na liście XVIII Maratonu "Solidarności". Nazwisko pojawi się na liście
startowej po dwóch tygodniach od wpłaty.
6. Termin zgłoszeń upływa 15.08.2012r. o godz. 08.30
7. Opłaty online przyjmowane będą tylko do 03.08.2012r. do godz. 24.00. Po tym terminie opłaty będą możliwe wyłącznie w Biurze zawodów maratonu. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Prawo do bezpłatnego startu mają:
- uczestnicy - 60 lat i więcej,
- członkowie "Solidarności" - opłacone składki,
- zaproszeni przez Dyrektora biegu.
8. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego - przelewu opłaty startowej z winy poczty/banku.
9. Opłatę startową należy wpłacić:
a. na konto bankowe do dnia 03.08.2012r.
b. w Biurze Zawodów w dniach 14.08. i 15.08.2012r.
10. Numer konta dla wpłat:
Odbiorca: Stowarzyszenie Maratonu "Solidarność" ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
BANK: PARIBAS 64 1600 1462 0008 5835 9961 6150
Tytuł przelewu: Opłata startowa Maraton "Solidarności" ul. Wały Piastowskie 24, 80 - 855 Gdańsk, w miejscu kropek wpisać swoje dane.

pełna treść regulaminu dostępna TUTAJ
mat.

Wydarzenia

Opinie (31) 2 zablokowane

 • fajna impreza polecam (2)

  • 19 3

  • (1)

   bieganie po asfalcie - niestety nie zdrowe

   • 1 1

   • w dzisiejszych czasach nic nie jest zdrowe...masz racje najlepsze to siedzenie na stołku w domu i czekanie na niewiadomo co....

    • 2 0

 • Ja też polecam.

  • 13 3

 • Do lasu ! (6)

  Nie cierpię tego maratonu. Znów zablokują na pół dnia całe miasto. Mogą sobie biegać po lesie albo po promenadzie nadmorskiej, a nie po głównej arterii.

  • 12 47

  • a Ty możesz sobie pojechać w tym dniu SKMką

   • 17 3

  • spadaj na drzewo złotówo za dyche :)))

   • 9 3

  • ciesz sie ze niezablokują na tydzień a powinni!Tego dnia jest świeto wiec dzień wolny od pracy!!

   Gdybyś miał jakikolwiek wielkości rozumek to byś to wiedział ze tego dnia w mieście ulice sa prawie puste!

   • 8 2

  • rusz d* a nie autem sie wozisz...

   • 5 2

  • Ciesz się, że nie mieszkasz w takiej wiosce jak Londyn albo NY. Tam na maraton blokują drogi na kilka dni.

   • 4 0

  • Opinia została zablokowana przez moderatora

 • Maraton super ale liczba chetnych zwiekszyła by sie bardzo szybko gdyby zmniejszyc wpisowe (2)

  W Polsce jest bardzo dziwny zwyczaj by wpisowe pokrywało nagrody dla tych co biegają dla kasy.Solidarnosci jest jednym z tańszych maratonów ale to maraton ludzi pracy dlamne oraz 90% biegnacych niema znaczenia ilu murzynów będzie wnim biegło i ile dostana kasy.Tym bardziej ze w tych dniach zawsze jest upalnie.Niezalerzy mi na koszulce technicznej czy jakiej kolwiek,ale miło by było by wody na prysnic starczyło dla wszystkich :) Władze miasta powinny dotować ten maraton i pozwolic na podłaczenie do sieci wodociągowej by kazdy mógł miec możliwość z korzystania z prysnica w Upale po biegu i dotować jego organizacje by wpisowy było owiele niższe.

  • 17 3

  • to gdańsk (1)

   wody nie wystarczy bo możesz mieć swoją}
   3;47;14

   • 1 1

   • każdy ma ze sobą wiadro wody zabrac by sie wykapac pobiegu?

    • 0 0

 • Odżywki (2)

  W regulaminie jest napisane, że Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek, a jednocześnie sam gwarantuje tylko napoje. A co z węglowodanami? Na izotoniku mam dobiec, czy jak? Ktoś może wie, jak to wygląda w rzeczywistości?

  • 5 1

  • A co masz w izo jak nie węgle? Jak do kieszonki weźmiesz parę żeli to umrzesz od tego?

   • 2 2

  • na nogach się biega

   • 2 0

 • Masakra ! (2)

  I znowuż dla hućpy grupeczki pasjonatów zablokują Metropolię.W imię Czego ?
  Niech se biegają i czczą ale jak pięknie byłoby plażą albo lasami.

  • 4 28

  • Piękne by było gdybyś tego dnia nie wychodził z chałupy

   • 6 1

  • Opinia została zablokowana przez moderatora

 • Prędzej zes... się niż to przebiegł...

  • 6 2

 • napoje i odżywki

  co do napojów i odzywek

  Ja obstawiam maraton od 10 lat i teraz jest tak ze każdy dostaje wode izostar i najczęściej banany. Tak przynajmniej było w zeszłym roku i dwa lata temu. co 5 km stoi pomoc medyczna i w razie czego jak czegoś ci potrzeba to zawsze ci pomogą:)

  • 5 0

 • i znowu same marudy ,że żle ,że nie tak bo maraton ,że znowu zamkną ulice albo inne, że jest upał,że pada deszcz ,że jest korek i znowu pada deszcz ,za chwilę będzie -15 też będzie żle ludzie dogodził Wam kiedyś ktoś???potraficie się cieszyć z życia????MASAKRA!!!!!!!!!

  • 4 0

 • Hmmm... (4)

  Jeśli biegam bezproblemowo jakieś 12-15 km w biegu ciągłym to czy mam szanse ukończyć bieg?
  Nigdy nie biegałem więcej bo nie miałem jakoś motywacji tu cel jest jasny.
  Lubię biegać i lubię wyzwania. Co mi doradzicie? Czy start w moim przypadku ma sens?

  • 3 4

  • Nie. Treningi na takie dlugie dystanse sa inne i takze taktyka rozgrywania wyscigu.

   W najgorszym wypadku atak serca.

   • 4 2

  • Arkowiec gadasz głupoty

   spróbuj ale zacznij dużo wolniej jak zawsze ........... Resztę trasa zweryfikuje?

   • 4 1

  • jeśli możesz utrzymać równe tempo na dystansie 15k to możesz skorzystać z przeliczników dostępnych w net +dolicz 30-60min ii wiesz w jakim czasie możesz ukończyć maraton.
   pozdr

   • 4 1

  • to sie przebiegnij raz 20 kilometrów to sie przekonasz kazdy organizm jest przystosowany do 30kilometrów

   potem juz zostaje silna wola .

   • 0 0

1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Relacje LIVE

Najczęściej czytane