• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Bieg Europejski (3 opinie)

Drugi bieg z cyklu Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych 2013.

Zapisy do Biegu i Marszu Europejskiego zostały zamknięte.

LISTA STARTOWA

ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU
1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 09:15.
2. Centrum zawodów usytuowane będzie w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko
Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II ), GPS: +54° 31' 7.76", +18° 33' 30.95"
3. Dokładny przebieg trasy Biegu Urodzinowego zostanie podany do wiadomości na dwa tygodnie przed
terminem rozpoczęcia zawodów.
4. Na trasie Biegu Głównego będą oznakowane wszystkie kilometry. Zlokalizowane będą również punkty
elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego
dyskwalifikacją.
5. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.
6. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Biegu Głównego, wynoszący 2 godziny. Jeżeli zawodnik nie ukończy
Biegu Głównego przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany. Po upływie 2 godzin
zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia trasy Biegu Głównego.

W ramach imprezy rozegrane zostaną następujące Biegi :

1) I Bieg (Szkoły Podstawowe) dystans 1,0km. (1 pętla) start : godz. 10.30)
2) II Bieg (Szkoły Gimnazjalne) dystans 2,0km. (1 pętle) start : godz. 11.00)
3) III Bieg (Szkoły Ponadgimnazjalne) dystans 2,0km. (1 pętle) start : godz. 11.30)
4) IV Bieg (Bieg Główny) dystans 10,0km. (1 pętla) start : godz. 13.30)

Numery startowe do Biegu Głównego oraz do Biegów Młodzieżowych odbierać będzie można wyłącznie
w dniach:
- 10 maja (piątek) w Biurze Zawodów mieszczącym się w Foyer Stadionu Miejskiego, ul. Olimpijska 5
w godzinach 14:00 - 20:00
- 11 maja (sobota) w Biurze Zawodów mieszczącym się w namiocie na końcu Skweru Kościuszki na przeciwko
Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II ), GPS: +54° 31' 7.76", +18° 33' 30.95" w godzinach 7:00 - 13:00.
Zawodnicy, którzy nie dokonają zapisów w terminie, nie otrzymają numerów startowych, nie będą
wpisywani na listę uczestników oraz nie zostaną sklasyfikowani.
W dniach 10 i 11 maja 2013 Organizator nie prowadzi zapisów do Biegu Głównego.

W Biegu Głównym prowadzona będzie następująca klasyfikacja :

1) klasyfikacja generalna mężczyzn,
2) klasyfikacja generalna kobiet.
2. W Biegu Głównym prowadzona będzie także dodatkowa klasyfikacja w ramach następujących przedziałów
wiekowych :
1) K/ M 16 od 16 do 19 lat,
2) K/ M 20 od 20 do 29 lat,
3) K/ M 30 od 30 do 39 lat,
4) K/ M 40 od 40 do 49 lat,
5) K/ M 50 od 50 do 59 lat,
6) K/ M 60 od 60 do 69 lat,
7) K/ M 70 od 70 do 79 lat,
8) K/ M 80 powyżej 80 lat.

REGULAMIN


W ramach cyklu Grand Prix Gdyni w Biegach Ulicznych w 2013 roku zostaną rozegrane cztery Biegi:

1) Bieg Urodzinowy - (dystans 10km) - planowana data Biegu 09.02.2013
2) Bieg Europejski (dystans10 km - atest PZLA) - planowana data Biegu 11.05.2013 r.
3) Nocny Bieg Świętojański (dystans 10 km - atest PZLA) - planowana data Biegu 21.06.2013 r.
4) Jesienny Bieg Niepodległości (dystans 10 km - atest PZLA) - planowana data Biegu 11.11.2013 r.
Planowane daty Biegów w razie takiej konieczności mogą ulec zmianie. Dokładne daty i trasy biegów a także
szczegółowe zasady ich rozgrywania zostaną wskazane w Regulaminach poszczególnych Biegów.

Marszu Europejskiego - Nordic Walking
1) I Wyścig (Open, Szkoły Ponadgimnazjalne) dystans 4,0km. (2 pętle) start : godz. 09.30)
2) II Wyścig (Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne) dystans 2,0km. (1 pętla) start : godz. 09.33)

ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA MARSZU

1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 09:15.
2. Centrum zawodów usytuowane będzie w namiocie na końcu Skweru Kościuszki naprzeciwko
Akwarium Gdyńskiego ( Al. Jana Pawła II ), GPS: +54° 31' 7.76", +18° 33' 30.95"
3. Marsz Urodzinowy zostanie przeprowadzony ulicami: Skwer Kościuszki - Aleja Topolowa - Bulwar
Nadmorski.
4. Na trasie Marszu Europejskiego zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu, a ominięcie
któregokolwiek z nich przez zawodnika skutkować będzie jego dyskwalifikacją. Do pomiaru czasu
wykorzystywany będzie system pomiaru czasu CHAMPION CHIP.
5. Obowiązuje limit czasu dla ukończenia Marszu Europejskiego, wynoszący 1 godzina. Jeżeli zawodnik nie
ukończy Marszu Europejskiego przed upływem powyższego limitu czasu, nie zostanie sklasyfikowany.
Po upływie 1 godziny zobowiązany jest natomiast do opuszczenia trasy Marszu Europejskiego.

Przeczytaj także

Informacja o biletach

1. Od zawodników startujących w Biegu Głównym pobiera się wpisowe w wysokościach wskazanych w ust.3.
2. Wpisowe musi zostać uiszczone w terminie do 26.04.2013 r. wyłącznie on-line poprzez link, przesłany na
skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się do zawodów (szczegółowa procedura zapisów znajduje się na
stronie www.gosirgdynia.pl).
3. Wysokość wpisowego wynosi 20 zł i musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora
najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 23:59, Organizator podkreśla że w przypadku wpłat na
rachunek lub przelewów za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
4. Organizator wystawia faktury VAT na żądanie. Faktury VAT wystawiane będą w terminie 7 dni od daty
zakończenia imprezy wyłącznie na osoby lub podmioty, które dokonały przelewu, po podaniu ich dokładnych
danych w formularzu zgłoszeniowym.
5. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po
upływie 7 dni od dnia zapłaty (art.19 ust.4 Ustawy o podatku od towarów i usług).
6. Opłata startowa powinna być wniesiona i zaksięgowana na koncie Organizatora w ciągu 7 dni od
dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.
7. Dowodem zarejestrowania przez Organizatora opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy
nazwisku zawodnika.
8. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału
w imprezie.
9. Udział w biegach młodzieżowych jest bezpłatny.

Opinie (3) 2 zablokowane

 • Jaki jest dystans biegu młodzieżowego? (1)

  • 2 7

  • pytanie pojawiło się przed uzupełnieniem artykułu o regulamin i inne informacje...

   • 2 1

 • wszytsko było naprawdę profesjonalnie przygotowane z mojej perspektywy oprócz jednego....

  .....odbiór z depozytów to skandal. stałem mokry, spocony, na wietrze chyba z 35 minut. Ktoś kto to tak zaplanował sam powinien spróbować takiego wyczynu. W w-wie na orlen warsaw marathon każdy po biegu po prostu udał się do depozytu i odebrał swoje rzeczy - bez NAJMNIEJSZEJ KOLEJKI!! A tam startowało nas łącznie koło 20 tys.czyli 5razy więcej niż w gdyni.
  Proszę Organizatorów na przyszłość o wzięcie tej opinii do serca i wyciągnięcie wniosków na przyszłe imprezy. Wystarczy podzielić depozyty na mniejsze przedzały - np. co 20o numerów. Ludzi niewiele więcej będzie potrzebnych do obsługi, a jakość i zadowolenie Biegaczy zdecydowanie wzrośnie.

  • 4 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

23.02 g.18.00
Grupa Azoty Unia Tarnów
25.02 g.12.40
Stal Rzeszów
25.02 g.15.00
Znicz Pruszków
25.02 g.17.30
Ślepsk Malow Suwałki
01.03 g.20.30
GKS Tychy
20.02 g.18.00
MKS Pruszków
18.02 g.14.45
Projekt Warszawa
17.02 g.20.00
Wisła Płock
17.02 g.18.00
Basket Ekstraklasa Bydgoszcz
17.02 g.17.30
Polonia Warszawa