• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Dominik Midak i Michał Kołakowski sądzą się o akcje Arki Gdynia

Jacek Główczyński
16 sierpnia 2023, godz. 14:00 
Opinie (217)

Arka Gdynia

Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnie, czy umowa z 8 maja 2020 roku o sprzedaży przez Dominika Midaka (z prawej) Michałowi Kołakowskiemu pakietu kontrolnego Arka Gdynia SA jest ważna, ewentualnie w jakim zakresie. Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnie, czy umowa z 8 maja 2020 roku o sprzedaży przez Dominika Midaka (z prawej) Michałowi Kołakowskiemu pakietu kontrolnego Arka Gdynia SA jest ważna, ewentualnie w jakim zakresie.

Dominik Midak wpłacił 125 tysięcy złotych, aby uzyskać od Michała Kołakowskiego 2,5 miliona złotych lub odzyskać od niego 300 tysięcy akcji Arka Gdynia SA, które były przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między tymi panami 8 maja 2020 roku. Na razie Sąd Okręgowy zakazał rozporządzania tym pakietem, czyli nie można go sprzedać ani obciążyć innymi zobowiązaniami. Termin rozprawy nad meritum pozwu nie został wyznaczony.300 tysięcy akcji Arka Gdynia SA za 2,5 miliona złotych15 czerwca jako pierwsi opisaliśmy mechanizm przejęcia Arki Gdynia przez Michała Kołakowskiego od Dominika Midaka. Obecnie mamy już potwierdzenie podawanych przez nas kwot.

15.06.2023 Trojmiasto.pl Michał Kołakowski nie zapłacił Dominikowi Midakowi za Arkę Gdynia? 15.06.2023 Trojmiasto.pl Michał Kołakowski nie zapłacił Dominikowi Midakowi za Arkę Gdynia?

Midak, skarżąc Kołakowskiego, w Wydziale Cywilnym Sądzie Okręgowym w Warszawie zapłacił bowiem 5 procent wartości przedmiotu sporu. Jako że wpłacić 125 tysięcy, łatwo policzyć, że mieliśmy rację pisząc, że pakiet 300 tysięcy akcji Arka Gdynia SA 8 maja 2020 roku został wyceniony na 2,5 miliona złotych. Dodajmy, że było to poniżej wartości nominalnej akcji, gdyż każda z nich ma wartość 10 zł.

Struktura akcjonariatu Arka Gdynia SA na dzień sporządzenia umowy sprzedaży 8.05.2020
 • Dominik Midak - 300 000 akcji uprawniających do 75 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
 • Football Club Sp. z o.o. - 80 000 akcji uprawniających do 20 proc. głosów
 • Ejsmond Club Sp. z o.o. - 20 000 akcji uprawniających do 5 proc. głosów


Dlaczego Dominik Midak złożył pozew?"Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego umowy z 8.05.2020" - tak zatytułowane zostały roszczenia Dominika Midaka. Wniosek został złożony do sądu w Warszawie, gdyż takim adresem pozwanego dysponował powód.
Można przypuszczać, że Midak odwołuje się do zapisów umowy, które również opisaliśmy w artykule sprzed 2 miesięcy. Z naszych informacji wynikało, że Michał Kołakowski nie zapłacić wspomnianych 2,5 miliona złotych. Obwarowane to było bowiem dodatkowym warunkiem. Kwota miała być spłacana jedynie wówczas, gdy Arka Gdynia pozostawałaby w ekstraklasie. Za każdy taki sezon należałoby się 500 tysięcy złotych.

Arka Gdynia zmieniła bramkarza. Martin Chudy czy Paweł Lenarcik na lidera? Arka Gdynia zmieniła bramkarza. Martin Chudy czy Paweł Lenarcik na lidera?

Midak oficjalnie w tej sprawie się nie wypowiada. Dlatego możemy spekulować, że najwyraźniej obecnie uważa, że nie można było zawrzeć umowy bez określenia dokładnego terminu uregulowania należności. Być może też będzie kwestionował kompetencje notariusza wskazanego przez Kołakowskiego, a który, choć sporządził akt sprzedaży w Warszawie, to kancelarię prowadzi w jednym z podwarszawskich miast. Może też kwestionować profesjonalizm "obsługi prawnej", którą też miała zapewnić strona kupująca.Co na to Michał Kołakowski?Michał Kołakowski odniósł się do sprawy, odpowiadając na artykuł, który ukazał się na portalu sport.pl

Tak przedstawiają się najważniejsze tezy zawarte w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej strony internetowej Arki Gdynia

"Nie znam zarzutów pana Midaka do umowy zawartej ze mną w 2020 roku. Nie otrzymałem pozwu pana Midaka, ani informacji o uzasadnieniu jego wniosku o zabezpieczenie rzekomych roszczeń, jeśli rzeczywiście takie złożył. Jeżeli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, to podlega ono zaskarżeniu - co tylko zamierzam uczynić jeżeli takowe postanowienie zostanie mi doręczone.

Arka Gdynia na czerwono za radość. Wojciech Łobodziński: Absurdalna kartka Arka Gdynia na czerwono za radość. Wojciech Łobodziński: Absurdalna kartka

Zawarcie umowy zbycia pakietu 75% akcji w Arce Gdynia SA w roku 2020 zostało poprzedzone tygodniami negocjacji. W maju 2020 roku Spółka była pogrążona w głębokim kryzysie finansowym. Strata za sam sezon 2019/20 wyniosła 4,6 mln zł.

Dominik Midak miał swobodę wyboru otrzymanych ofert i wybrał tę najbardziej dla siebie korzystną.

Obie strony umowy korzystały z profesjonalnej obsługi prawnej. Nie ma więc możliwości stawiania zarzutu groźby, pozornej czynności, czy wprowadzenia sprzedającego w błąd, a takie są przesłanki unieważnienia obowiązującej umowy w obrocie prawnym w Polsce.

Stal Rzeszów - Arka Gdynia 2:3. Przeczytaj relację oraz wystaw oceny piłkarzom i trenerowi Stal Rzeszów - Arka Gdynia 2:3. Przeczytaj relację oraz wystaw oceny piłkarzom i trenerowi

Samą umowę zawarliśmy w formie aktu notarialnego, nie ma więc mowy o przesłance stanu wyłączającego świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli przez pana Midaka w trakcie jej zawierania, bowiem umowę zawarliśmy w obecności notariusza działających w ramach zawartego porozumienia.

Powtórzę - wszystkie warunki umowy, w tym: cena, sposób jej zapłaty i rozliczenie transakcji zostały uzgodnione i zapisane zgodnie z porozumieniem stron i potwierdzone w akcie notarialnym. Nie widzę powodów, by cokolwiek zmieniać w tej umowie po trzech latach jej trwania."Zakaz rozporządzania i obciążenia akcji Arka Gdynia SA"Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu, w którym zapisał zakaz pozwanemu "rozporządzania i obciążenia akcji Arka Gdynia SA".

Przekładając to na potoczny język - akcji nie można sprzedać ani na przykład zaciągnąć na nie kredytu.

Natomiast nic nie zmienia się dla bieżącej działalności klubu. Nadal jego prezesem pozostaje Kołakowski i nadal jest w stanie przeforsować każdą decyzję, bo wciąż pozostaje większościowym akcjonariuszem.Arka Gdynia SA - obecna struktura akcjonariatuCo warto podkreślić, akcje, które zabezpieczył sąd, nie są jedynymi, które posiada Michał Kołakowski. W 2020 roku odbyły się dwie emisje akcji Arka Gdynia SA, w ramach których nabył on 150 tysięcy akcji, płacąc za nie 1,5 miliona złotych. Natomiast łączna liczba akcji spółki wzrosła z 400 do 600 tys.

Michał Kołakowski: Moje akcje Arki Gdynia SA nie są na sprzedaż Michał Kołakowski: Moje akcje Arki Gdynia SA nie są na sprzedaż

Obecnie zatem Kołakowski posiada 50 procent Arki, które są zabezpieczone przez sąd oraz 25 procent, które nabył już poza umową z Midakiem i którymi może na razie swobodnie dysponować. Co z nimi może być dalej? Zdania prawników są podzielone. Niektórzy podnoszą tzw. "wadę prawną", czyli to że prawo uczestnictwa w emisji akcji wynikało z akcji nabytych w ramach umowy z Midakiem, który teraz wnosi o jej unieważnienie.

Natomiast toczące się postępowanie sądowe nic nie zmieni w stanie posiadania tzw. akcjonariuszy mniejszościowych, których liczba zmieniła się, a jednocześnie wzrosła w stosunku do 2020 roku. Nowi w tym gronie to: Przemysław Adam, który jest również członkiem Rady Nadzorczej z ramienia mniejszościowych, Mariusz Czoska, Mariusz Delgas oraz Marcin Gruchała, posiadający największy pakiet akcji z mniejszościowych i oferujący 10 mln za większościowy pakiet.

Wychowanek Arki Gdynia chce kupić klub. Marcin Gruchała: Złożyłem konkretną ofertę Wychowanek Arki Gdynia chce kupić klub. Marcin Gruchała: Złożyłem konkretną ofertę

Struktura akcjonariatu Arka Gdynia SA po sądowym zabezpieczeniu
 • 300 000 akcji uprawniających do 50 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - zabezpieczenie na pakiecie Michała Kołakowskiego dokonane na wniosek Dominika Midaka
 • 150 000 akcji uprawniających do 25 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - Michał Kołakowski
 • 102 000 akcji uprawniających do 17 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki - Marcin Gruchała
 • 30 000 akcji uprawniających do 5 proc. głosów - Ejsmond Club Sp. z o.o.
 • 6 000 akcji uprawniających do 1 proc. głosów - Przemysław Adam
 • 6 000 akcji uprawniających do 1 proc. głosów - Mariusz Czoska
 • 6 000 akcji uprawniających do 1 proc. głosów - Mariusz Delgas


Jak można "uwolnić" akcje Arki Gdynia?Wydział Cywilny Sąd Okręgowego w Warszawie nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy, na której zajmie się merytorycznie tematem sporu. Jednak nie można wykluczyć, że proces może trwać latami. Jednak to nie oznacza, że aż do jego zakończenia nie będzie można "uwolnić" połowy obecnych akcji Arki.

Przeczytaj, dlaczego Gdynia wstrzymała finansowanie Arki Gdynia Przeczytaj, dlaczego Gdynia wstrzymała finansowanie Arki Gdynia

Pierwsze rozwiązanie, o które - jak zapowiedział - wnosić będzie Michał Kołakowski, polega na zaskarżeniu postanowienia o zabezpieczeniu. Sąd może je uwzględnić lub odrzucić.

Gdyby je odrzucił, 300 tys. akcji Arka Gdynia SA nadal będzie zabezpieczone. Przed prawomocnym wyrokiem sądu "uwolnić" je może tylko tzw. przedsądowa ugoda, którą zawarliby Midak z Kołakowskim.

Michał Kołakowski ponownie prezesem Arki Gdynia. Bojkot meczów domowych Michał Kołakowski ponownie prezesem Arki Gdynia. Bojkot meczów domowych

Natomiast, gdyby Kołakowski chciał wyjść z Arki, czemu w ostatnich tygodniach wielokrotnie zaprzeczał, do jego porozumienia z Midakiem zapewne musiałby dołączyć potencjalny nabywca, aby wypracować takie porozumienie, które zaspokoi roszczenia wszystkich ze stron, a jednocześnie nowego nabywcę większościowego pakietu zabezpieczy na przyszłość przed podobnymi postępowaniami sądowymi, jakie toczy się teraz.

Oczywiście dla oczyszczenia atmosfery wokół klubu, choć nie jest to warunek prawny, potencjalny nabywca musiałby uzyskać akceptację sygnatariuszy porozumienia, którzy prowadzą bojkot domowych meczów Arki, a także władz Gdyni, które zawiesiły wsparcie finansowe dla klubu do czasu zakończenie wewnętrzny sporów.Typowanie wyników

ARKA Gdynia
GKS Tychy

Jak typowano

55% 158 typowań ARKA Gdynia
18% 52 typowania REMIS
27% 79 typowań GKS Tychy

Twoje daneTabela po 4 kolejkach

Piłka nożna - I liga
Drużyny M Z R P Bilans Pkt.
1 GKS Tychy 4 4 0 0 8:3 12
2 Miedź Legnica 4 3 1 0 9:4 10
3 Motor Lublin 4 3 1 0 7:3 10
4 Odra Opole 4 3 0 1 9:4 9
5 GKS Katowice 4 2 1 1 8:4 7
6 Lechia Gdańsk 4 2 1 1 6:4 7
7 Znicz Pruszków 4 2 1 1 4:2 7
8 Górnik Łęczna 4 1 3 0 5:3 6
9 Arka Gdynia 4 1 2 1 7:7 5
10 Wisła Kraków 4 1 2 1 5:5 5
11 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4 1 1 2 8:8 4
12 Resovia 4 1 1 2 2:6 4
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 0 3 1 3:4 3
14 Polonia Warszawa 4 1 0 3 10:12 3
15 Wisła Płock 4 0 3 1 4:7 3
16 Zagłębie Sosnowiec 4 0 1 3 3:6 1
17 Stal Rzeszów 4 0 1 3 5:10 1
18 Chrobry Głogów 4 0 0 4 4:15 0
Tabela wprowadzona: 2023-08-14

Wyniki 4 kolejki

 • LECHIA GDAŃSK - Znicz Pruszków 1:0 (1:0)
 • Stal Rzeszów - ARKA GDYNIA 2:3 (2:3)
 • GKS Katowice - Wisła Płock 4:1 (2:0)
 • Górnik Łęczna - Chrobry Głogów 3:1 (1:0)
 • Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 (0:0)
 • GKS Tychy - Wisła Kraków 1:0 (1:0)
 • Zagłębie Sosnowiec - Resovia 0:1 (0:0)
 • Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Motor Lublin 0:2 (0:0)
 • Polonia Warszawa - Miedź Legnica 3:4 (1:1)

Kluby sportowe

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (217)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najbliższy mecz Arki

1 marca 2024, godz. 20:30
HIT
23% GKS Tychy
32% REMIS
45% ARKA Gdynia

Najlepiej oceniani

Najlepiej typujący wyniki Arki

Imię i nazwisko Typ. Pkt. Skuteczność
1 Mirosław Radka 23 45 65.2%
2 Sławek Surkont 24 44 62.5%
3 HENRYK GAJEWSKI 24 43 58.3%
4 STEFAN SANDACH 24 42 58.3%
5 Artur Wielkopolski 22 41 63.6%

Ostatnie wyniki Arki

91% ARKA Gdynia
5% REMIS
4% Stal Rzeszów
Polonia Warszawa
17 lutego 2024, godz. 17:30
13% Polonia Warszawa
21% REMIS
66% ARKA Gdynia

Relacje LIVE

Najczęściej czytane